سازمان ملل متحد، اسناد بین الملل، در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

 

همچنین مقرر گردیده هر زندانی باید مجاز باشد که بدون سانسور چه از حیث مطلب و چه از حیث شکل، عرض حال یا شکایتش را به رئیس زندان مرکزی یا مقام قضایی یا سایر مقامات صلاحیت دار تسلیم نماید.
عرض حال یا شکوائیه ممکن است به بازرسی زندان به هنگام بازرسی تسلیم گردد. بعلاوه هر زندانی باید بتواند با بازرس یا هر کارمند مأمور بازرسی در غیاب رئیس بازداشتگاه و سایر کارمندان مؤسسه مذاکره نماید. و جز در مواردی که عرض حال یا شکایت صریحاً گستاخانه یا بی اساس باشد باید بدون تأخیر مورد رسیدگی واقع شده و در موقع مناسب پاسخ لازم به بازداشتی داده شود.
بند 3- حقوق ایران
ماده 207 ا.س.ز سال 84 اعلام می دارد واحدهای بازرسی اداره های کل موظفند برای هر زندان صندوق شکایت ها تهیه و در دسترس محکومان قرار دهند تا در صورتیکه محکومان از امور باز داشتگاه یا مؤسسه یا زندان شکایت داشته باشند بتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه ای که هویت دقیق محکوم روی پاکت قید شده باشد بطور مستقیم در صندوق ذکر شده قرار دهند این صندوق هر هفته یکبار توسط بازرسی اداره کل باز و شکایت آن بوسیله واحد بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد.
در صورتی که محکوم از نحوه اجرای بازداشت یا حبس خود و یا هر امر دیگری از امور بازداشتگاه ، موسسه یا زندان شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه ای سر بسته بطور مستقیم به رئیس مؤسسه یا زندان اعلام نماید و نامبرده مکلف است این قبیل نامه ها را به مرجع مربوط ارسال دارد .
ل حمایت مادی و معنوی پس از آزادی
مساعی اداره زندان در راه اصلاح و تربیت محکومین باید با انجام کمکهای مادی و معنوی در فردای مجازات و مراحل اولیه آزادی آنان توأم باشد و گرنه بیم آن می رود که این تلاشها مثمرثمر نگردد و بی فایره بمانند.
باز کردن درهای زندان و رها ساختن زندانی فاقد پول، پوشاک و کار در صحنۀ اجتماعی یعنی قرار دادن وی در معرض هر گونه انحراف و تمایلات شیطانی و برخوردهای ناهنجار که به احتمال قریب به یقین نتیجۀ آن ارتکاب جرم مجدد و بازگشت به زندان است.
بنابراین اداره زندان در راه مبارزه علیه تکرار جرم،نمی تواند نسبت به زندانی آزاد شده بی تفاوت بماند.
بند 1 – در فقه اسلامی
در مقررات اسلامی هر چند احکامی که صراحتاً به لزوم حمایت مادی و معنوی زندانیان پس از آزادی دلالت نماید دیده نمی شود، لیکن در صدر اسلام همه مردم از بیت المال سهم می بردند و حکومت به دلیل سادگی زندگی آن روز، بدین طریق در راه تأمین نیازهای مردم بر می آمد.
بند 2 – اسناد بین الملل
مطابق بند ج ماده 17 اعلامیه حقوق بشر : دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برآورد سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش درمانی و سایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید.
بنابراین زندانی نیز بعنوان یک انسان و عضوی از اجتماع حق برخورداری از چنین تصمیماتی را خواهد داشت. بعلاوه در مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان نیز مسأله حمایت زندانی پس از آزادی مدنظر قرار گرفته است.
بدین منظور تأکید بر تأسیس انجمنهای حمایت زندانیان و مؤسسات مشابه آنها شده و اینکه باید اقدامات آنها همگی در یک جا متمرکز گردیده تا در موقع مقتضی کمک و مساعدت آنان در اختیار محکوم زندانی یا آزاد شده از زندان گذارده شود.
در جهت تحقق این اهداف ماده 81 قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد مقرر می دارد. پیش از فرارسیدن موعد آزادی هر یک از زندانیان، مسئولان زندان باید لباس و پوشاک مناسب فصل را برای آنان تهیه نمایند. وسیله مسافرت یا کرایه زندانی آزاد شده برای رفتن به مقصد خود، باید بوسیله زندان تهیه و در اختیار او گذارده شود.
همچنین مطابق ماده 82 قواعد مذکور :
در هر کشور باید موجباتی فراهم شود که داشتن سابقه جزایی مانع اشتغال بکار محکومین آزاد شده نباشد» انجمن های حمایت زندانیان باید طی تماس های دائمی خود با بخشهای عمومی و خصوصی و برای زندانیان آزاد شده کار مناسب تهیه نموده، کمک و مساعدت خود را از آنان دریغ ننماید.
علاوه بر موارد فوق، هر گاه بیماران روانی، در هنگام خروج از زندان وسیله ای برای معالجه و مداوای خود در خارج نداشته باشند، باید تحت نظارت و حمایت انجمن حمایت زندانیان . در بیمارستانهای روانی بستری شده و تا بهبود کامل با هزینه اینگونه مؤسسات به معالجه خود ادامه دهند.
بند 3- حقوق ایران

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.