سازمان و مدیریت، آموزش و پرورش، مدیریت آموزش

 

– روابط مدرسه و اجتماع
– تسهیلات و تجهیزات
– امور مالی و اداری (علاقه‌بند، ۱۳۷۲)
دکتر اقتداری عناصر زیر را به‌عنوان وظایف خاص مدیریت مورد توجه قرار می‌دهد:
«برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کنترل و نظارت» (اقتداری، ۱۳۷۲، ص ۶۲).
دکتر مصطفی عسگریان وظایف زیر را برای مدیران آموزشی مورد توجه قرار می‌دهد:
موجودیت آنها کاملاً بازدهی عاید کند.
از نهادهای اجتماعی ناشی شوند و از یک نقش اجتماعی برخوردار باشند.
زمان فعالیتشان متناسب با نوع اهداف و مقاصدی باشد که به خاطر تحقق آنها به وجود آمده‌اند. لذا عمر سازمان‌ها می‌تواند کوتاه، کم دوام و یا طولانی باشد. (عسگریان ۱۳۸۵، ص ۲۵)
سازماندهی فعالیت مستمری است که مدیر همواره با آن روبه‌روست و منحصر به طراحی سازمان در ابتدای آن نمی‌شود. از این روست که برخی از صاحبنظران سازمان و مدیریت ازجمله «همیتون» این وظیفه مدیر را سازماندهی مجدد نام نهادند. (الوانی، ۱۳۶۸، ص ۶۱)
بدین معنی که مدیر دائماً در کار اصلاح و بهبود سازمان و طراحی مجدد آن است. سازمان برای همپایی با محیط متغیر اطرافش باید دائماً در حال تغییر و تحول باشد و مدیر است که به کمک سازماندهی محیط این حالت پویا را در سازمان حفظ می‌کند.
عسگریان (سال ۱۳۷۱) در کتاب سازمان و مدیریت آموزش و پرورش درباره سازماندهی به عنوان یکی از وظایف مدیران آموزشی می‌نویسد: «سازماندهی در محل عبارت است از ایجاد نظم و نسق کاری برای هر کس به انضمام هماهنگ کردن و مرتبط ساختن مساعی یک عده، با ایجاد موازین خاصی به طرف هدف‌های مشخص» به وسیله یک سازماندهی خوب می‌توان صرفه جویی در زمان و امکانات مادی و مساعی نیروی انسانی را ایجاد نمود و حداکثر استفاده از حداقل امکانات را موجب گردید. لازمه سازماندهی یک کار گروهی، مطالعه زمان، برآورد امکانات مادی، تقسیم کار و تهیه وسایل لازم است. سازمان دادن پایه‌های موسسه را محکم می‌کند. لازم است بر اصولی متکی شود چون:
هر گروه باید دارای مسئولی باشد که در مقابل مافوق‌تر خود مسئولیت دارد.
مسئولین باید توجه به کیفیتشان به کار گمارده شده و بدون در نظر گرفتن کیفیت افراد مسئولیتی به آنها واگذار نشود، تا ثمره بهتری عاید شود.
برای روز مبادا، جهت هر مسئولی جانشینی در نظر گرفته شود.
با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از کارکنان، در صورت مشاهده زمان اضافی، کار فوق‌العاده برای آنان تعیین شود.
کارها باید بین اعضاء هم ردیف شوند.
تخصص‌ها در مسیر خود به کار گرفته شوند، از واگذاری امور خارج از تخصص به افراد جلوگیری شود.
ایشان معتقدند علاوه بر اصول مذکور سازماندهی باید:
طرح و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی: مدیر وظیفه دارد، امور سازمانی را طرح نموده و جهت اجرای امور برنامه‌ریزی نماید، برنامه‌ریزی یعنی عملیاتی که مدیر بدان وسیله نقشه کارهای مربوطه به هدف‌های سازمان و راه و روش برآورد آنها را برای آینده تهیه می‌بیند.