سرمایه های فکری، انعقاد قرارداد، جایگاه راهبردی

 

۱۲- فهرستی از تاثیرات سرمایه فکری بر تجارت.
۱۳- سودآوری
۱۴- درآمدزایی از محصولات و خدمات از طریق: فروش، اعطای حق لیسانس، درآمدزایی از انعقاد قرارداد های مشترک با سایر شرکت ها، درآمدزایی از اتحادهای راهبردی.
۱۵- درآمدها به واسطه حق امتیاز ، حق اختراع و سایر مالکیت های معنوی از طریق: فروش، بهبود جایگاه راهبردی، سهم بازار، رهبری (در نوآوری، فناوری و غیره)، تدوین استاندارد صنعت یا رده فعالیت، تسهیل فرایند برندسازی، شهرت و خوش نامی، اعتماد مصرف کنندگان، وفاداری مشتریان، کاهش هزینه ها، تکرار فروش، فـروش های بلند مدت، اعطای حق لیسانس، درآمدزایی از انعقاد قراردادهای مشترک با سایر شرکت ها، دستیابی به برتری قیمت، افزایش سطح فروش کالاها و خدمات نسبت به رقبا، ارتقا سطح بهره وری، خرید و اکتساب سایر شرکت ها. هرکدام از شرکت ها با توجه به حوزه فعالیت خود از برخی از مزایا و منافع سرمایه های فکری بهره برده و برای خود ارزش می آفرینند. همانگونه که ذکر گردید ارزش ایجاد شده متمرکز بر بحث جایگاه سازی سازمان و یا خلق سودآوری و مزایای مشهود است.
Lim 2- Seetharaman Gupta
Guthrie
به دلیل ماهیت و کارکردهای مختلف هر صنعت، راهکار هر سازمان با دیگری متفاوت است:
شرکت های فعال در حوزه تولید کالاهای قابل تمایز و مارک دار که با درج برند خود بر روی کالاها، فروش آنها و ایجاد تمایز با رقبای خود به سود دست یابند.
شرکت های فـعال در عـرصه تولـید کالاهای مصرفی عام که سودآوری این نوع شرکت ها از افزایش حجم فروش کالاهاست. نوآوری در این شرکت ها صرفا بر کاهش هزینه های تولید متمرکز است.
شرکت های فعال در عرصه خدمات فناورانه که با بهره گیری از فناوری تلاش می کنند شبکه ای را ایجاد کرده و از طریق آن با مشتریان خود در ارتباط باشند. سودآوری در این شرکت ها متمرکز بر شیوه و زمان استفاده از شبکه است. نوآوری در این شرکت ها بیشتر بر حفظ، بهبود و خلق راهکارهایی برای ارتقا سطح کیفیت شبکه و ارائه محصولات و خدمات بیشتر به مشتریان متمرکز است.
شرکت های ارائه دهنده خدمات مستقیم به مشتریان که این شرکت ها برای ارائه خدمات خود به صورت ساعتی از مشتری هزینه دریافت می کنند.
۲-۹- اهمیت وجود زنجیره ارزش سرمایه های فکری
در حوزه سرمایه های فکری، وجود زنجیره ارزش به معنای داشتن مجموعه ای روشن و مشخص از فعالیت های مورد نیاز است که سازمان باید آنها را درنظر گرفته و برآنها تمرکز نماید. این فعالیت ها از لحظه شکل گیری نوآوری در سازمان تازمانی که ارزش آن برای سازمان محقق می شود، تعریف شده اند.
طراحی زنجیره ارزش به مدیران ارشد سازمان ها اجازه می دهد که درک بهتری از ارتباط تنگاتنگ میان سرمایه های فکری و ارزش نهایی سازمان کسب نمایند و دریابند کدام یک از فعالیت های مدیریت سرمایه های فکری با ارزش سازمان ارتباط بیشتری دارند و چه فعالیت هایی آن قدر ارزشمند هستند که توجه و تمرکز بیشتر مدیریت را می طلبند. (حاجی کریمی، عباسعلی، سرمایه های فکری، فصل ۴، ص ۸۷)
برای این منظور فعالیت هایی تدوین شده است که به صورت خلاصه به معرفی آن ها می پردازیم:
شناسایی ارزش کلیدی سرمایه های فکری در سازمان
طراحی زنجیره ارزش با بررسی چشم انداز، راهکارها و نقش سرمایه های فکری در سـازمـان آغـاز می شود. با بهره گرفتن از این اطلاعات تمامی شیوه های ارزش آفرینی از سرمایه های فکری، شـناسایی می گردد.
تعیین و شناسایی شیوه ارزیابی ارزش مورد نظر سازمان:
هدف این مرحله آن است که مشخص کند سازمان قصد دارد دقیقا از طریق سرمایه های فکری خود به چه ارزشی دست یابد. این مساله به این مفهوم است که باید شیوه اندازه گیری و ارزیابی هر یک از این ارزش ها معین گردد و به لحاظ کمی و کیفی تصمیماتی اتخاذ گردد.