سرمایه گذاری ریسک پذیر، شرکتهای کوچک ومتوسط، ارزش افزوده اقتصادی

 

۲-۴- فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر :
باید بدانیم که فرایند تامین منابع مالی ریسک پذیر و رابطه ی کارافرینان با سرمایه گذاران ریسک پذیر بسیار بلند مدت و طولانی است. اگر کسی در پی یک قائده سریع باشد و تصور کند که میتواند به سرعت با یک سرمایه گذار ریسگ پذیر به توافق برسد و مشکل مالی خود را برطرف نماید در روبرویی با واقعیت بشدت شگفت زده خواهد شد. ممکن است برخی سرمایه گذاران ریسک پذیر به سرعت وارد عمل شوند اما تعداد ان ها بسیار کم است در عوض بیشتر انها به بررسی ها و ارزیابی های کامل و تمام عیار میپردازند تا مطمئن شوند که مورد سرمایه گذاری مناسبی را یافته اند سپس یک سرمایه گذاری بلند مدت انجام می دهند. این سرمایه گذاران به یک دوره بازنگری بلند مدت نیاز دارند. بنابراین تعداد بسیار کمی از سرمایه گذاران ریسک پذیر که در چارچوب زمانی کوتاه مدت عمل می کنند.
بنابراین برای اینکه ایده های نواورانه را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنیم نیاز به یک سرمایه گذاری است،ولی در این مرحله ((منابع پولی )) بسیار کمیاب است پس از همینجا به نقش افراد سرمایه گذار در اقتصاد ملی پی می بریم. ان ها بیشتر در پی مشارکت در طرح های کوچک و در مراحل ابتدایی رشد شرکت ها هستند. فرایند سرمایه گذاری در شکل ذیل امده است:
نگاره شماره ۲-۱
سرمایه گذاری خطر پذیر
کار افرین
تعیین قطعی این که ایده مورد نظر ارزشمند است
تهیه یک معرفی خلاصه و ارائه یک طرح
بررسی پیشنهاد از سوی صندوق سرمایه گذاری
انتخاب یک سرمایه گذار ریسک پذیر
ملاقات با سرمایه گذار ریسک پذیر
ارزیابی کامل از سوی سرمایه گذار
کار مشترک کار افرین با سرمایه گذار
نیل به توافق و تامین سرمایه
خروج سرمایه گذار ریسک پذیر
۲-۵- شاخص های اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر
بررسی تحولات چشمگیر جهانی نشان میدهد که درقرن بیستم و ابتدای قرن بیست ویکم در صنایعی که مبتنی بر دانشکده نبض اقتصادی کشورها هستند تنها نواوری وتوان تکنولوژی عامل موفقیت است. بازیگران اصلی این صنایع شرکتهای کوچک ومتوسط هستند که در تامین مالی نواورانه خود با مشکلات بسیاری روبرو هستند.در این بین تامین سرمایه از طریق سرمایه ریسک پذیر میتواند نقطه عطفی باشد که با توجه به ویژگی هایش گزینه مناسبی برای شرکت ها است. فعالیت صندوق هایی که فاقد این نوع سرمایه گذاری هستند حتی اگر در کل مثبت ارزیابی شوند اما کمک چندانی به اهداف توسعه تکنولوژی در سطح کلان نخواهد کرد. در این قسمت سعی شده تا مهمترین شاخص های اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر بیان شود.
مشارکت در مدیریت شرکت ها
نباید تصور کرد که نقش سرمایه گذاران ریسک پذیر تنها در تامین مالی شرکت خلاصه میشود و انها نسبت به وضعیت عملکردی شرکت های سرمایه پذیر خود، موضع انفعالی نخواهند داشت. این سرمایه گذاران به سبب مالکیت شرکت های نوپا،خود را در قبال موفقیت انها متعهد میدانند ازاین جهت بیشترین سعی را می‌کنند تا با موفقیت این شرکت ها سود سبد سهام خود را نیز بالا ببرند. ازقضا انها از توانایی های لازم برای کمک به این شرکت ها برخوردارند.این سرمایه گذاران بیشتر افرادی باتجربه و دارای شم تجاری بسیار بالایی هستند،و علاوه بر ان ارتباطات فردی و سازمانی این سرمایه گذاران در اکثر مواقع راه گشای این شرکت های نوپا است زیرا مدیریت این گونه شرکت ها بیشتر دراختیار کارافرینان فنی است (کسانی که تجربه مدیریتی کافی را ندارند). بنابراین،سرمایه گذاران ریسک پذیر با مشارکت در مدیریت شرکت های سرمایه پذیر به ارزش افزایی می پردازند و نقش کارافرینی انها چشمگیرتر از نقش تامین سرمایه انهاست.