سرمایه گذاری

 

چنین حسابی بهترین مکان برای پس انداز وجوه شماست. وجوه امانی شما تا سقف یکصد هزار دلار در هر یک از موسسات مالی بیمه می‌گردد. در ایالات متحده توسط شرکت فدرال بیمه سپرده‌های بانکی بیمه می‌گردد و دسترسی آسان به سپرده شما همیشه مقدور است. تنها مشکل عمده این نوع پس انداز نرخ سودی است که به سپرده شما تعلق می‌گیرد و بسیار پایین و در حد صفر است.
بازار حسابهای سپرده بانکی :
این نوع حساب در قیاس با حساب پس انداز سود نسبتاً بیشتری به سپرده‌گذاری به دست می‌دهد. بسیاری از بانکها و موسسات مالی مبلغ سپرده ابتدایی را حداقل یک هزار دلار در نظر می‌گیرند و در دفعات، میزان برداشت و یا انتقال توسط شما را در یک دوره زمانی معین محدود می‌کنند.
حساب سپرده ثابت :
این نوع حساب در مقایسه با حساب پس انداز سود قابل ملاحظه‌ای را فراهم می‌کند و راهی با ریسک بسیار پایین برای سرمایه گذاری می باشد. وجوه شما تا حداکثر مبلغ یک صد هزار دلار به طور جداگانه در هر یک از موسسات مالی تضمین می‌گردد. شما توافق می‌کنید تا وجه خود را در حساب برای مدت معین نگاه دارید. هر چه این مدت زمان مورد توافق بیشتر باشد سود تعلق گرفته به حساب شما بیشتر خواهد بود.
سهام :
زمانی که سهامی می‌خرید در بخشی از دارایی‌های یک شرکت سهیم می‌گردید.
اگر آن شرکت در تجارت موفق و مثبت عمل کند در زمان‌های معین سود خود را دریافت می‌دارید و اگر بالعکس آن شرکت موفق عمل ننماید ارزش سهام شما پایین خواهد آمد و شما بخش و یا تمام وجه خود را از دست خواهید داد.
اوراق قرضه :
زمانی که شما اوراق قرضه خریداری می‌کنید در واقع شما پول خود را به یک شرکت و یا موسسه دولتی و یا خود دولت برای مدت زمان معین که ترم نامیده میجشود قرض می‌دهید. گواهینامه اوراق قرضه پرداخت سود معین و ثابت توسط شخص و عضو صادرکننده را در مدت زمان معین تعهد می کند. مدت زمان این اوراق بین چند ماه تا چند سال می‌تواند متغیر باشد. اوراق قرضه در قیاس با سهام سرمایهجگذاری مطمئن تری محسوب می‌گردد. زیرا دارندگان اوراق قرضه نسبت به سهامداران در صورت ورشکستگی صادرکننده اوراق زودتر به پول خود می رسند.اگر چه فروش اوراق قرضه پیش از موعد مقرر جریمه ای به همراه ندارد اما ارزش اوراق قرضه منوط به نوسان نرخ سود آن خواهد بود.
تعدادی از اوراق قرضه بدین نام است:
اوراق قرضه پس انداز :
اوراق قرضه با کوپن:
سند بهادار کوتاه مدت دوستی :اوراق قرضه ای که سود آن در انقضای مدت یکجا پرداخت می‌شود.
پرداخت سود به صورت زمان بندی شده نیست و کل سود در پایان انقضای مدت یکجا پرداخت می‌گردد. این اوراق به صورت تخفیفی خریداری شده و ارزش آن در زمان سررسید برابر با همان ارزش اسمی خواهد بود.
اوراق قرضه شهرداری:
توسط دولت فروخته می شود و معاف از مالیات است. بدین معنا که شما بابت سودی که دریافت کنید مالیات نخواهید پرداخت.
اوراق قرضه تضمین شده:
اوراق قرضه تضمین شده ریسک سرمایه گذاری بسیار پایینی دارد اما میزان سود پرداختی آنها نیز کمتر است.