سطوح مختلف تجارت الکترونیک


 

راهاندازی«سامانه تسویه ناخالص آنی» از الزامات بانکداریالکترونیکی است. شبکه بانکی باید برای استفاده از سویفت مبتنی بر اینترنت، بسترسازی کند. نظام پرداخت باید به گونهای طراحی شود تا روشهای پرداخت الکترونیکی با تراکنشهای داخلی شرکتها و نظام مالیاتی دولت همسو باشد.
پوشش معاملات اوراق قرضه و سهام از دیگر اقدامات اساسی است. کارتهای اعتباری و سایر روشهای پرداختهای الکترونیکی باید به گونهای طراحی و توسعه یابند که مبادلات داخلی و بینالمللی را شامل شود. بدین منظور باید امکان استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی نیز در داخل فراهم شود. دستگاههای اجرایی باید به گونهای عمل کنند تا امکان استفاده از خدمات شرکتهایی همانند بولرو برای انتقال ایمن اسناد و دادههای تجاری و برای جایگزینی اسناد اعتباری بانکی روی خط موسسات پوشش دهنده مدیریت ریسک های روی خط فراهم شود(عماد زاده،1393؛12).
2-7- چارچوب تجارت الکترونیک:
چارچوبهاى تجارتالکترونیک از ۳ سطح تشکیل یافته است که براى داشتن تجارتالکترونیک موفق وجود این چارچوبها لازم است:
2-7-1- زیرساختار: بخش اول از چارچوبهاى مورد نیاز تجارتالکترونیک شامل سختافزار، نرمافزار، پایگاههاى دادهاى و ارتباطى است که براى انجام وظیفه در قالب خدمات« وب جهان گستر» بر روى اینترنت و یا سایر روشهاى پیامگذارى و پیامگیرى بر روى اینترنت و یا سایر شبکهها بهکار مىرود.
2-7-2- خدمات: بخش دوم از چارچوبها شامل دامنه گستردهاى از خدمات که توانایى پیدا کردن و ارائه اطلاعات را فراهم مىآورند و شامل جستوجو براى شرکاى تجارى و همچنین مذاکره و توافق درمورد مبادلات تجارى هستند.
2-7-3- محصولات و ساختارهاى تجارتالکترونیک: این بخش از چارچوبهاى«تجارت الکترونیک بر مبنای اینترنت» مشتمل بر پیشبینى و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجارى وابسته به اطلاعات براى مشتریان و شرکاىتجارى، همکارى و سهیمشدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهى محیط بازار الکترونیکى و زنجیره تهیه و پشتیبانى است(نامور،1387؛2).
سطوح تجاری الکترونیک:
تجارتالکترونیک را می‏توان به سطوح مختلفی تقسیم بندی کرد . هر یک از ابعاد سه گانه اصلی تجارت ، یعنی محصول یا خدمات مورد مبادله ، فرآیند فروش و تحول خدمات پس از فروش می‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرمافزاری (یا اصطلاحاً مجازی‌ ) تغییر نمایند . در حالتی که در تجارت سنتی هر سه عامل ، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند ، در تجارت کاملا الکترونیکی (بالاترین سطح تجارت الکترونیک ) هر سه عامل حالت الکترونیکی دارند . ترکیبات گوناگون از حالتهای فیزیکی و الکترونیکی سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‏دهند.
لذا تجارت الکترونیک می‏تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری بکار گرفته شود .
چرخه تجاری از موارد یافتن کالاها و خدمات متناسب با نیازها و یافتن راههای مبادله مورد توافق (جستجو و مذاکره) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجرای توافق وپرداخت ) ، فعالیتهای پس از فروش مثل گارانتی و خدمات پس از فروش تشکیل شده است .
مراحل تجارت الکترونیک:
مراحل رشد و گسترش تجارتالکترونیکى را مى توان به ۵ بخش تقسیم کرد که هر چه به گامهاى پایانىتر نزدیک مىشویم در حقیقت به تجارتالکترونیکى واقعى نزدیکتر شدهایم و شرکتها و سازمانهایى که در جستوجوى بازار الکترونیکى براى کالاها و خدمات خود هستند، سعى در رسیدن به مراحل پایانى این چرخه دارند.
2-9-1- مرحله اول: در مرحله اول از مجموعه مراحل پنج گانه، شرکت یا سازمان متقاضى تجارت الکترونیک سعى در ایجاد یک سایت ساده شامل اطلاعات محصولات و خدمات تولیدى خود را دارد تا این اطلاعات از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار بگیرد. در حقیقت، مرحله اول به معناى به وجود آمدن ویترینى بر روى شبکه جهانى وب براى بازدیدکنندگان است تا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق این صفحات دریافت کنند.
2-9-2- مرحله دوم: این مرحله شامل توسعه و گسترش مرحله اول است. در این مرحله سایت شرکت تبدیل به یک پایگاه دادهاى قوى شده، براى نگهدارى اطلاعات مورد استفاده قرار مىگیرد و اطلاعات همه محصولات و خدمات و شرح کامل آنها در بانک اطلاعات قرار مىگیرد و کاربران امکان ارسال سفارش خرید از طریق این وب سایت را خواهند داشت، اما هنوز زیرساختهاى لازم براى پرداخت اینترنتى فراهم نشده است و پرداخت پول به همان روش سنتى انجام خواهد گرفت.
2-9-3- مرحله سوم: برقرارى امکان تعامل از مهمترین نکات مرحله سوم است. در این مرحله، کاربران امکان تعامل با مدیر سایت را خواهند داشت که این تعامل از طریق ایمیل، چت و ویس خواهد بود و کاربران در بازه زمانى بسیار کوتاه مدت پاسخ خود را از مدیر سایت دریافت خواهند کرد و امکان پرسش و پاسخ آنلاین میان فروشنده و خریدار و نیز رد و بدل شدن اطلاعات در مورد کالا و یا خدمات خواسته شده وجود دارد.
2-9-4- مرحله چهارم: در این مرحله، امکان پرداخت اینترنتى براى کاربران فراهم خواهد شد و مشتریان پس از ارسال فرمهاى سفارش خرید و دریافت کالا، وجه موردنظر و توافق شده را از طریق پایانههاى فروش بانکها و مؤسسات مالى طرف قرارداد براى فروشنده ارسال خواهند کرد که این حمل و نقل پول به صورت بسیار امن از طریق اینترنت براى مشتریان فراهم خواهد شد.
2-9-5- مرحله پنجم: مرحله آخر به مرحله یکپارچگى معروف است. در این مرحله، سیستم هاى واسطهاى میان فروشنده و خریدار با سیستمهاى موجود در س
ازمان و یا شرکت به حالت یکپارچگى کامل درخواهند آمد. بدین معنا که اگر کالایى فروش رود، موجودى کالاى فروش رفته به میزان خریدارى شده از موجودى انبار کسر شده و همزمان دستور خرید جدیدى براى جایگزین کردن کالاى فروش رفته به انبار ارسال خواهد شد و در خریدهاى بعدى موجودى انبار بلافاصله به نمایش درخواهد آمد. این مرحله از مجموعه مراحل تجارت الکترونیک کاملترین مرحله در تجارتالکترونیکى است که در آن نتیجه همه عملیات مربوط به داد و ستد در همه سیستمهاى سازمان منعکس مىشود(روزنامه ایران،1386؛3).