سود سهام نقدی، صاحبان سهام، خرید و فروش

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

۲-۱۸ حق تقدم در خرید سهام:
سهامدارانی که از شرکت حق تقدم خرید سهام دریافت کرده اند در صورت انتشار سهام جدید می توانند درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ کنند . فراتر این که ، سهامداران عادی می توانند به تعداد کافی از اوراق بهادار جدید شرکت ( از نوع قاب تبدیل به سهام عادی ) بخرند و با تبدیل این اوراق بهادار به سهام عادی نسبت مالکیت خود را کماکان حفظ کنند . اگر سهامداران در مجمع عمومی شرکت حق تقدم خرید سهام را از خود سلب کنند ، شرکت می تواند سهام عادی جدید را به قیمت عادلانه به عموم مردم عرضه کند و در این صورت ، افراد جدیدی در شرکت سهیم شده ، درصد مالکیت سهامداران قبلی در شرکت کاهش می یابد .
۲-۱۹ سایر حقـوق:
سهامداران عادی حق دارند سهام خود را بفروشند یا آنها را به دیگری انتقال دهند . شرکت نمی تواند این حق را از آنها سلب کند یا مانع این نقل و انتقال گردد . از سوی دیگر ، این نقل و انتقال ها بر موجودیت شرکت هیچ اثر قانونی ندارد . فراتر این که ، صاحبان سهام عادی حق دارند دفاتر شرکت را مورد بررسی قرار دهند ، ولی در عمل ، این حق به شدت محدود می گردد و فقط اطلاعاتی را در بر می گیرد که شرکت در اختیار عموم مردم قرار می دهد .
۲-۲۰ اختیار خریـد سهام به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی:
اختیار خرید سهام ، یک نوع اوراق بهادار است که دارنده آن ، حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد . کسی که چنین اختیاری را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست . این گواهی اختیار خرید سهام در بازار ، قابل خرید و فروش است .
(اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق خود استفاده کند ، باید برگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند . شرکت سهام مورد درخواست را به آدرس وی ارسال می کند) انتشار گواهی اختیار خرید منبعی اصلی برای تأمین سرمایه شرکت به حساب نمی آید ، ولی شرکت می تواند با استفاده از آن اوراق قرضه خود را با اعطای چنین اختیاری به خریداران اوراق قرضه، راحت تر به فروش برساند و وقتی صاحبان این برگه ها از اختیار خود استفاده می کنند و سهام عادی جدیدی را می خرند ، نوعی تأمین مالی انجام می گیرد ، بنابراین اگر شرکتی در صدد برمی آید که برگه مربوط به اختیار خرید سهام را ضمیمه اوراق قرضه کند ، باید عوامل مشخصی را مورد ملاحظه قرار دهد و ببیند که اگر سرمایه گذاران از این حقوق استفاده کنند شرکت با چه وضعی مواجه خواهد شد .
می توان این موضوع را به صورت زیر خلاصه کرد :
۱٫ تقاضا برای اوراق قرضه ای که برگه اختیار خرید سهام پیوست آنهاست افزایش خواهد یافت ، از آن جهت این تقاضا به وجود می آید که اختیار خرید سهام در بازار دارای ارزش است . نتیجه کار این خواهد شد که هزینه سرمایه اوراق بهاداری که برگه اختیار خرید پیوست آنهاست کاهش می یابد .
۲٫ شرکتی که برگه اختیار خرید منتشر کرده است ، هیچ گاه نمی تواند نسبت به استفاده از این حق مطمئن باشد . اگر این اختیارات مورد استفاده قرار گیرند ، سرمایه شرکت افزایش می یابد و شرکت به منابع مالی دائمی دست می یابد .
۳٫ اگر از اختیار خرید سهم استفاده شود . تعداد سهامی که در دست مردم است افزایش خواهد یافت .
۴٫ استفاده از اختیار خرید سهام عادی باعث می شود که سود هر سهم کاهش یابد و دست کم به صورت موقت ، از میزان پرداخت سود سهام نقدی کاسته شود ، از طرف دیگر افزاش تعداد آراء سایر سهامداران باعث تضعیف موقت مدیران و سهامداران عمده شرکت می گردد .
۲-۲۱ ویژگیهای اختیار خریـد سهام عادی :
اختیار خرید سهام عادی دارای ویژگیهای زیر می باشد :
 ۱٫ غالباً این نوع اختیار به صورت یک برگه جداگانه به اوراق قرضه الحاق می گردد .
انتشار برگه اختیار به این صورت را در اصطلاح ، وسیله ای برای تسهیل فروش اوراق قرضه می نامند . خریدار اوراق قرضه این برگه ها را جدا می کند . گاهی برگه های مربوطه را به عنوان حق العمل به مؤسسات تأمین سرمایه می دهند تا چنان چه استقبال خوبی از خرید سهام عادی شد ، آنها بتوانند سهام بیشتری را از شرکت بگیرند و به فروش برسانند . فراتر این که یک شرکت جدیدالتأسیس به وام دهندگانی که سرمایه شرکت را تأمین می کنند برگه های اختیار خرید سهام اعطا می کند تا آنها هم در موفقیت و سودآوری شرکت سهیم شوند .
۲٫ تعداد سهامی که می توان با استفاده از اختیار خرید سهام خریداری کرد در برگه مربوط قید می شود .
۳٫ قیمتی که دارنده اختیار باید برای خرید یک سهم بپردازد در برگ اختیار خرید سهام قید می شود . این قیمت می تواند در طول عمر اختیار خرید ثابت ، یا طبق فرمول خاصی متغیر باشد .