شرایط اساسی صحت معاملات، فعالیت های اقتصادی، مشکلات اقتصادی

 

برداشت وجه از طریق خود پرداز
واریز نقدی
برداشت نقدی از شعبه
برداشت وجه از طریق خود پرداز
واریز نقدی
برداشت نقدی از طریق خودپرداز
مشاهده مانده از طریق موبایل
انتقال وجه از شعبه
واریز نقدی
در این جا با برخی از عواملی که باعث جذب مشتریان در بانک ها می شود آشنا می شویم .
۲-۲-۱- سپرده‌های قرض الحسنه:
قرض در لغت به معنای قطع کردن و بریدن است. همان طور که قرض دهنده قسمتی از مال خود را از خود جدا می کند و به قرض گیرنده می دهد. قرض یکی از عقود معین قانون مدنی می باشد و علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات برای عقد انعقاد قرض، شرایط این عقد نیز باید رعایت شود.قرض گیرنده باید در هر زمان که قرض دهنده مورد قرض را مطالبه می نماید، آن را رد نمایدمگر آن که به وجه ملزمی اجلی (سررسید) معین شده باشد که در این صورت مطالبه قبل از سررسید، مدیون را ملزم به ادای قرض نمی نماید. افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه منتهی به جمع آوری وجوه مازاد بر نیاز اقشار مختلف مردم می گردد، موجب تمرکز آنها در بانک گردیده و می توان با سهولت بیشتری در رفع مسایل و مشکلات اقتصادی و حل گرفتاری‌های مالی اقشار کم درآمد جامعه برنامه ریزی نمود. همچنین این وجوه طبق موازین شرعی و قانونی جزء منابع مالکانه بانک محسوب گردیده و بانک مجاز می باشد، این منابع را به عنوان منابع متعلق به خود و در کلیه فعالیت های اقتصادی به کار گیرد. به موجب بند الف ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱ آیین نامه مذکور، افتتاح این قبیل حساب ها توسط بانک در دو قالب جاری و پس‌انداز امکان پذیر می باشد.
۱-۱-۲-۱- سپرده قرض الحسنه جاری:
حسابی که به موجب قرارداد بین بانک و متقاضی نزد بانک افتتاح می شود و بانک تا میزان موجودی، وجوهی که به حساب مشتری منظور گردیده یکجا و یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب پرداخت یا منتقل می نماید.
۲-۲-۲-۱-افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی:
متقاضیان افتتاح این حساب بایستی عاقل، بالغ و رشید باشند(با رسیدن به سن ۱۸ سالگی، رشید محسوب می شوند)
متقاضی بایستی علاوه بر تقاضای کتبی، شناسنامه عکس دار خود و یک برگ از تصویر آن را به بانک ارائه دهد و معرفی که مورد قبول بانک باشد. هویت وی را تأیید نماید. پس از تکمیل مندرجات کارت و کنترل آن توسط دو تن از امضا داران ذیربط، کارت افتتاح حساب صادر می شود لازم به ذکر است که هر مشتری می تواند در بانک های متعددی صاحب حساب جاری باشد منوط به خوش حساب بودن وی.
۲-۳-۲-۱- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک برای اشخاص نابینا، بیسواد و معلول از دو دست: