شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل داده ها، برنامه ریزی استراتژیک

 

در سال ۱۳۹۰ میزان صادرات لوازم خانگی ۲۴۹ میلیون دلار با وزنی معادل ۷۵ هزار تن بوده است که این مقدار نسبت به سال ۸۹( ۲۸۳ میلیون دلار) با کاهشی ۱۲ درصدی از نظر ارزشی و ۸ درصد از نظر وزنی رو برو بوده ، مهمترین بازار های هدف صادراتی این بخش ، افغانستان، عراق، الجزایر، سودان ، امارت متحده عربی می باشد و مهمترین کالای صادر شده کولر های آبی به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به وزن۵۵ هزار تن بوده است.( طحان، ۱۳۹۱).
قبل از عضویت ایران در سازمان جهانی ، می بایست بسیاری از سیاست های حمایتی فعلی حذف شوند که از آن جمله می توان به کاهش تعرفه های سنگین واردات اشاره کرد . هرچند بدون کاهش تعرفه های مذکور نیز رقابت سختی بین تولید کنندگان داخلی با نمونه های خارجی در جریان است( به عنوان مثال، تلویزیون).
۲-۸ . برنامه ریزی استراتژیک
به کارگیری برنامه ریزی استراتژیک تاریخی طولانی دارد، واژه استراتژی از کلمه یونانی Stretgo مرکب از Stratos به معنای ارتش و Ego به معنای رهبری گرفته شده است. می توان گفت، برنامه ریزی استراتژیک به عنوان هنر ژنرال ها آغاز شده و امروزه به هنر مدیران کل تبدیل شده است.( نوربخش و همکاران،۱۳۹۰).
برنامه ریزی استراتژیک عبارتست از چشم دوختن به آینده و تصمیم گیری در زمان حال با آگاهی از پیامدهای آتی.(هوگسترو،۲۰۰۸).
برنامه ریزی استراتژیک به مجموعه تئوری ها، مفاهیم، رویه ها و ابزار هایی گفته می شود که به همراه ابزار ها ور وش های تکمیلی، جهت کمک به مدیران و برنامه ریزان برای تفکر،برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند.( دیریلی،۲۰۰۷).
روش SWOT به عنوان رایج ترین تکنیک، فاکتور های موثررا شناسایی می نماید و به تحلیل نقاط قوت، ضعف ،فرصت و تهدید می پردازد.(نوربخش وهمکاران،۱۳۹۰).
در واقع تحلیل SWOT به دنبال حداکثر ساختن نقاط قوت و فرصتها در مقابل حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت و استفاده از امتیازات مرتبط با فرصت ها در راستای کاهش نقاط ضعف داخلی و تهدید های خارجی( ارسلان ،۲۰۰۸).
محیط بیرونی و درونی شامل تمام متغیرهای بیرونی و درونی سازمان است. تجزیه وتحلیل جامع محیطی شناخت انواع نیروهای درونی و بیرونی تاثیر گذار بر سازمان را شامل می شود. این نیروها ممکن است محرک بالقوهای برای سازمان باشند یا ممکن است محدودیت بالقوه ای را برای عملکرد و مفقیت سازمان ایجاد نمایند بر مبنای اطلاعاتی که به طور منظم جمع آوری شده اند، ماتریس SWOT تشکیل می شود. ترکیبات متفاوت چهار عامل( نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات ) در این ماتریس برای تعیین استراتژی های سازمان در بلند مدت به کار می روند.( جهرخاری وشانکر،۲۰۰۷).
۲-۹ . ویژگی های مهم برنامه ریزی استراتژیک
آینده نگر و بر روی آینده پیش بینی شده برای ۵-۱۰ سال دیگر تمرکز می کند و هدف آن، ساختن آینده سازمان با توجه به پیش بینی هاست.
براساس تجزیه و تحلیل کامل روندهای پیش بینی شده و حالت های مختلف احتمالی آینده و همچنین تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی استوار است.
انعطاف پذیر است و سعی می کند کلی نگر باشد. سازمان را با محیطش هماهنگ کرده و برای دستیابی به آینده مطلوب سازمان،چارچوب کلی را مشخص کرده و به آن جهت می دهد.
با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل آن، چارچوب دستیابی به مزیت رقابتی را فراهم می کند. این امر سازمان را قادر می سازد پاسخگوی روندها، رخدادها، چالش ها وفرصت های جدید در چارچوب دیدگاه و مامورتی که با فرایند برنامه ریزی استراتژیک معین می شود، باشد. فرایندی کیفی و متکی به ایده هاست. دادهایی که لزوماً به طور کمی تایید نمی شود از قبیل تجربیات، تعقل و ایده ها را یکپارچه ساخته، سازمان را وارد یک گفتگوی مستمر کرده و سعی می کند دیدگاه و هدف سازمانی صریح و مشخصی ارائه دهد( مهرمنش و همکاران،۱۳۹۱).
۲-۱۰٫ شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی
مجموعه فعالیت های شرکت در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام می شود. شناخت صحیح عوامل تاثیر گذار محیط، محقق را در یافتن راهبردهایی که شرکت را متحول سازد،کمک خواهد کرد.
معمولا شرایطی که بر شرکت احاطه داشته و بر آن تاثیر می گذارند از نظر نحوه تاثیر گذاری به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: آنهایی که به طور مستقیم و از درون سازمان تاثیر دارند.
دسته دوم: آنهایی که در سطح کلان و از بیرون سازمان اثر می گذارند. بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که درون شرکت وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان هستند. همچنین عوامل خارجی یا بیرونی، عواملی هستند که خارج از کنترل شرکت بوده، لیکن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند.(مهرمنش وهمکاران،۱۳۹۱).