صندوق های سرمایه گذاری، فعالیت های اقتصادی، بازده سرمایه گذاری

 

۲-۶- فرصت های فراروی بازار سرمایه گذاری مخاطره پذیر
فرصت های جذاب برای سرمایه گذارای های مخاطره پذیر می توانند بدست آمده یا برعکس بدلیل شرایط سخت اقتصادی، مالی و شرایط خاص بازار از دست بروند. اما انجام چنین چیزی نیازمند یک بررسی هوشمندانه در خصوص درک صحیح یک صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر (بعضی اوقات به عنوان وجوه سرمایه گذاری اشاره می شود) و آنچه که انجام می دهد (تاثیری که روی رفتار سرمایه گذار می گذارد) می باشد. همچنین بررسی آن چه که اخیراً‌ بدلیل جابجایی بازار سرمایه گذاری مخاطره پذیر بوقوع پیوسته است. (در سال ۲۰۰۲ بعد از شیوع بازار شرکت های صوری اینترنتی).
برای یافتن وجوه سرمایه گذاری مخاطره پذیر، لازم است مالکان و مدیران واحدهای تجاری، زمانی را به درک و بررسی نیازها،‌ دیدگاه ها و اهداف ضرورت سرمایه گذاران مخاطره پذیر اختصاص دهند. چهار هدف اصلی وجود دارد که رفتار و روش سرمایه گذاران مخاطره پذیررا در فرایند سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهند. خواه سرمایه گذار در حال گذر از مرحله منفعت اولیه به مرحله تحلیل انتشار اوراق بهادار باشد و یا در حال طی نمودن موفقیت آمیز مرحله نهایی سرمایه گذاری باشد، به میزان زیادی، توجه و رفتار سرمایه گذار مخاطره پذیر از چهار هدف زیر سرچشمه می گیرد:
۱) به حداکثر رساندن بازده های مالی (که نهایتاً بعنوان بازده سرمایه گذاری اندازه گیری می شود)
۲) جلوگیری ازکاهش قیمتها (یا زیان احتمالی ناشی از سرمایه گذاری)
۳) نظارت و تاثیر گذاری بر پیشرفت، توسعه و دستیابی به طرح سرمایه گذاری (یعنی شرکت پورتفوی)
۴) پیگیری و اجرای بهترین استراتژی “خروج” و اقدامات تصفیه در دوره زمانی مشخص. ساختار و خصوصیات فعالیت سرمایه گذاری مخاطره پذیر آن چنان که در موافقت نامه‌های حجیم و متعدد سرمایه گذاری آمده است به میزان زیادی تحت تاثیر اقدامات سرمایه گذار مخاطره پذیر برای اجرای و متعادل ساختن این اهداف می باشد (Aronson,2009).
2-7- ضرورت تشکیل صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر در ایران
تصویب سیاست های اصل ۴۴ توسط مجلس شواری اسلامی برای فعال نمودن بخش خصوصی، از جمله سیاست های بلند مدتی است که به منظور اصلاحات اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار صورت گرفته است.
یکی از تکالیف قانونی دولت در اجرای سیاست اصل ۴۴، توانمند سازی بخش خصوصی، ایجاد فضای کسب و کار و تشکیل و تقویت نهادهای مالی مرتبط با آن است. هم اکنون یکی از مهمترین موانع اجرای صحیح خصوصی سازی، نبود بسترهای لازم یا به عبارتی نبود ابزارهای لازم و تدابیر هموار کننده برای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی است. لذا با توجه به اهمیت اصل ۴۴ و ضرورت گسترش فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی بنظر می رسد برای رسیدن به اهداف پیش گفته باید ابزارهای مالی مورد نیاز این بخش نیز ایجاد گردد. یکی از این ابزارها تشکیل صندوق های سرمایه گذاری است. در این راستا در سال ۱۳۸۸ دولت لایحه ای را مبنی بر تاسیس و حمایت از صندوق های سرمایه‌گذاری به مجلس تقدیم نموده است که تاکنون در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. اگرچه برخی از شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مانند شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، صندوق های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی، سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، صندوق های بازنشستگی از جمله نهادهای مالی هستند که حجم زیادی از منابع مالی را در اختیار دارند اما این نوع صندوق‌ها در واقع نوعی نهاد شبه دولتی هستند که نه نظارت پذیری مجلس و سایر نهادهای نظارتی را پذیرا هستند و نه خصوصی می باشند که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند. کار آفرینان که خد دارای ایده نو و دانش عملی هستند، قادرند بیشترین تاثیر را در فضای کسب و کار ایجاد کنند و موجب تحرک اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار گردند و این منوط به ایجاد سازوکارهای لازم برای تحقق چنین هدفی است. بالفعل نمودن ایده های بالقوه نیازمند تامین منابع مالی فوری برای اینگونه کارآفرینان است که صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان یکی از نهادهای فعال مالی می تواند برای گسترش کارآفرینی و حمایت از ایده های خلاق کسب و کار در صحنه اقتصاد نقش آفرینی کند. مزایایی که می‌توان در این راستا برای صندوق سرمایه گذار مخاطره پذیردر ایران متصور شد عبارتند از
* گسترش فعالیت سرمایه گذاری در قالب پرتفوی غیربورسی
* ایجاد تنوع در حوزه فعالیت های سرمایه گذاری
* امکان استفاده از منابع مالی صندوق ذخیره ارزی
* کمک به توسعه فناوری و جلوگیری از خروج طرح ها از کشور
* ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت بروز خلاقیت ها و نوآوری ها در قالب طرح های مختلف (عرفانیان و شیرزادی ۱۳۸۶)
* ایجاد اشتغال و بهبود درآمد خانوارها
* تسهیل مشارکت عمومی و هدایت پس اندازهای سرگردان به سوی بخش های مولد و کارآفرین
بطور واضح، با وجود زیان های تجمعی اولیه که درچهار پنج سال اول صندوق ایجاد می گردد این نوع سرمایه گذاری ها فقط منوط به وجود صبر و شکیبایی سرمایه گذاران دربلند مدت است.
* افزایش رقابت و نوآوری اختراع در بخش خصوصی