طبقه بندی، با یکدیگر، انگیزه ها

دانلود پایان نامه

 

البته همان گونه که گفتیم این نوع زندان بسیار کم است و معمولاً در انقلابها و طوفانهای اجتماعی و هیجان احساسات عمومی مصداقهایی پیدا می کند.
آنچه تا کنون گفته شد فلسفه های معقولی است که برای زندانها تصور می شود که البته حدود و ثفور آن بعداً بطور دقیق مورد توجه قرار خواهد گرفت و مجدداً یادآوری می کنم که نظر اسلام را در زمینه انواع هفتگانه فوق در آینده شرح خواهیم داد. در برابر این فلسفه های معقول، انگیزه های نامعقول یا ظالمانه ای هم وجود دارد که عامل اصلی وجود بسیاری از زندانها در دنیای دیروز و امروز بوده است.
انواع زیر را می توان در این سلسله نام برد :
ب – زندانهای نامعقول
1-زندان انتقامی :
زندانی است که هیچ هدف معقولی ندارد، فقط جباران یا اربابان برای انتقام گرفتن از مردم آزاده یا رعایایی که کینه و عداوتی به ناحق از آنها به دل دارند اعمال می کنند. چه بسا دیده شده که در آنجا می پوسند و از بین می روند.
2-زندان برای درهم شکستن مقاومتها :
جباران برای اینکه مقاومتهای روحی یا جسمی مبارزان راه حق را در هم بشکنند، آنها را به زندان می افکنند و گاه آن را با انواع تحقیرها و شکنجه های روحی و جسمی توأم می سازند، بدیهی است افرادی که مقاومت هستند نه تنها از این بوته آزمایش سالم بیرون می آیند بلکه گاهی آبدیده تر و مقاومتر می شوند همانند مولادی که برای آب دیدن به کوره می رود. این گونه زندانها برای افراد ضعیف و متوسط مؤثر است و بسیاری از آنها پس از آزادی مسیر خود را تغییر می دهند و حتی گاهی به صورت آلتی در دست جباران در می آیند.
3-زندان به منظور از بین بردن رابطۀ رهبری :
این نوع زندان مخصوص رهبران مذهبی و سیاسی است که وقتی جباران از مبارزات آنها به ستوه می آیند برای گسستن رابطه پیروان با این رهبران بزرگ آنها را به زندان می افکنند.
نکته جالب این استکه این گونه زندانها در اکثر موارد نتیجه معکوس می دهد. یعنی پیروان منسجم تر و رهبران عزیزتر، بزرگتر و معروف می شوند.
4-زندان برای رفع مزاحمت :
گاهی می شود وجود یک مرد عالم، مخترع، فرمانده و خلاصه یک مرد لایق، مزاحم خودکامگی ارباب زورگو است. او این گونه افراد را به زندان می افکند تا آسوده خاطر و بدون وجودمزاحم به خودکامگیهای خود ادامه دهد و حتی گاهی جباران پلید و کثیفی در طول تاریخ بوده اند که شوهران زنان زیبا را به زندان افکنده تا همسران آنان را صاحب شوند و تصاحب کنند!
5-زندان بخاطر پاکی :
عجیب ترین نوع زندان در طول تاریخ زندانهائی هستند که افراد به خاطر بی گناهی گرفتار آن می شوند و باید قبول کرد که در یک محیط ننگین و آلوده بی گناه بودن کم گناهی نیست و پاکدامن بودن البته عیب بزرگی محسوب می شود زیرا که نقشه ها و طرحههای گناهکاران را به هم می ریزد. در طول تاریخ یوسف و یوسف ها به زندان جباران رفته اند چرا که می خواسته اند پاک باشند. این است که گفته اند :
بی گناهی کم گناهی نیست در ایوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است کاملاً روشن است که این گونه زندانها هیچگونه فلسفه عقلی و شرعی ندارد و از موضوع سخن ما بیرون است و تنها بعنوان توضیح اشاره ای به آنها شد. اکنون با روشن شدن فلسفه های زندان به احکام آنها باز می گردیم!
4- انواع زندانها در قرن حاضر
الف-زندانهای عمومی یا دسته جمعی :
بر حسب اقتضا در این روش، زندانیان بطور دسته جمعی در زندان نگهداری می شوند، باین ترتیب که روزها با هم کار می کنند و شبها نیز در خوابگاههای عمومی استراحت می نمایند و آزادی معاشرت و مصاحبت با یکدیگر را دارند. تنها طبقه بندی بین زندانیان، تفکیک بین زنان و مردن است. گاهی اطفال و بزرگسالان را نیز از یکدیگر جدا می کنند. در سیستم زندانهای دسته جمعی به جرم ارتکابی و شخصیت زندانی توجهی نمی شود و این از نکات ضعف سیستم به شمار می آید، زیرا اتخاذ این روش سبب می شود که محکومان اصلاح پذیر و قابل تأیب، در اثر معاشرت با مجرمین سرسخت و خطرناک، تحت تأثیر و نفوذ آنان قرار گیرند و دچار تباهی و فساد اخلاقی بیشتری شوند، و نتیجه مطلوب از اجرای کیفر زندان که اصلاح و تربیت مجرم است تحصیل نگردد. به همین جهت بسیاری از علمای حقوق با روش مذکور موافق ندارند.
حسن سیستم زندانهای عمومی در کم خرج بودن آن است، به همین مناسبت در کشورهای فقیر و کم درآمد یک روش معمول به شمار می آید.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.