ظرفیت حافظه فعال

 

کالاهای رایگان و فروش‌های فوق‌العاده : امروزه مردم بسیار تمایل دارند که معاملات موفقی را تجربه کنند. بعنان مثال اگر در بسیاری از نمایشگاه های تجهیزات پزشکی در ایران دیده می شود که با اینکه پزشکان اشخاص متمولی هستند اما برای دریافت یک اشانتیون از یک غرفه بشدت استقبال می کنند. این به این دلیل است که انسان ذاتاً بدنبال دریافت چیزی بدون دادن هزینه آن است.می توان محصولات رایگانی به افراد ارائه داد تا از طریق آن محصولات گرانتر و ارزشمندتر خود را به انها فروخت.برای مثال، می‌توان امکان دانلود رایگان کتابی الکترونیکی یا یک سی‌دی صوتی در حوزه تخصصی خود را برای مشتریان احتمالی فراهم کرد، سپس افرادی که به این پیشنهاد رایگان پاسخ داده‌اند را به فهرست مشتریان احتمالی اضافه کرده یا با ارائه محصولی مکمل به آن‌ ها، شرایط برنده‌‌ – برنده ایجاد نمود (گونیلیوس،۲۰۱۱: ۲۱۶).
۱۸٫۱- یادآوری
۱٫۱۸٫۱- حافظه
روانشناسان حافظه را به دو نوع حافظه ی کوتاه مدت (فعال) و حافظه ی دراز مدت تقسیم می کنند و درباره ی حافظه سه مرحه را متذکر می شوند که عبارتنداز: رمزگردانی،اندوزش و بازیابی. مراحل حافظه در شکل (۲-۱) نشان داده شده است.
شکل۲-۱ : مراحل حافظه
(منبع: ملتون،۱۹۶۳: ۲۸۵)
عملکرد سه مرحله ی حافظه در همه ی موقعیت ها یکسان نیست. به نظر می رسد در موقعیت هایی که اندوزش مطالب برای چند ثانیه مطرح است در مقایسه با موقعیت هایی که مطالب باید مدتی طولانی تر ( از چند دقیقه تا چند سال ) ذخیره شود، نوع حافظه متفاوت خواهد بود؛ موقعیت های نخست با حافظه ی فعال و موقعیت های دوم با حافظه ی دراز مدت سروکار دارند (اتکینسون،۱۳۸۵: ۲۸۶).
۲٫۱۸٫۱- حافظه فعال
حافظه فعال شامل یادهایی است که تنها به مدت چند ثانیه ذخیره می شوند، اما حتی در مواردی که اطلاعاتی را فقط برای چند لحظه به خاطر می سپاریم، باز هم حافظه شامل هر سه مرحله ی رمزگردانی،اندوزش و بازیابی است.
۱٫۲٫۱۸٫۱- مرحله رمز گردانی در حافظه فعال
برای رمز کردانی اطلاعات در حافظه فعال، نخست باید توجه ما بر آن اطلاعات متمرکز شود، از آنجا که توجه امری انتخابی است تنها آنچه انتخاب می شود به حافظه فعال راه می یابد. این بدان معناست که بخش عمده ی آنچه در معرض حواس قرار می گیرد هرگز حتی به حافظه فعال راه نمی یابد و مسلما برای بازیابی بعدی نیز در دسترس نخواهد بود. در واقع بخش عمده ی “ناتوانی حافظه” ناشی از فقدان توجه است. اگر از فروشگاهی خرید کرده باشید و از شما رنگ چشم و قد صندوقدار را بپرسند و نتوانید جواب درستی بدهید، این امر نه به خاطر ناتوانی حافظه شما بلکه به این علت است که اصلا به رنگ چشم صندوقدارتوجه نداشته اید (اتکینسون، ۱۳۸۵ : ۲۸۸).
۲٫۲٫۱۸٫۱- مرحله اندوزش یا ظرفیت حافظه فعال
بر اساس قانون میلر«مردم قادرند تا از عهده پردازش ۷(بعلاوه ومنهای ۲) قطعه اطلاعاتی در یک
زمان برآیند»، بعضی افراد پنج ماده و عده ای تا نه ماده را می توانند در حافظه فعال نگهدارند، این رقم از نخستین روزهای آغاز روانشناسی تاکنون ثابت مانده است و این نشان دهنده ظرفیت محدود حافظه کوتاه مدت می باشد. بنابراین اگر میزان اطلاعات دریافتی از طریق تبلیغات بیش از حدی باشد که مصرف کننده قادر به دریافت است مقداری از آن فراموش می شود (حیدرزاده،۱۳۸۸: ۱۰۸). سطح درگیری تجربه شده بر ظرفیت حافظه کوتاه مدت تأثیرگذار است به طوریکه در وضعیت درگیری بالای ذهنی احتمال انگیختگی و توجه مصرف کنندگان بیشتر است از این رو ظرفیت حافظه کوتاه مدت به میزان حداکثر آن افزایش می یابد در مقابل در شرایط درگیری ذهنی پایین سطح انگیختگی مصرف کننده پایین بوده و ظرفیت شناختی کمی را به محرک اختصاص می دهد. تبلیغ کنندگان مدعی هستند که تعداد موضوعات خبری که قابل انتقال در آگهی تبلیغاتی می باشند محدود به ۳ یا ۴ موضوع بوده و مصرف کنندگان آگهی تلویزیونی را در یک حالت درگیری ذهنی پایین تماشا می کنند (همان منبع: ۱۰۹).
۳٫۲٫۱۸٫۱- مرحله بازیابی در حافظه فعال
اگر محتوای حافظه فعال در بخش هشیاری ذهن فعال است، عقل سلیم حکم می کند که این اطلاعات بلافاصله در دسترس باشد، به این معنا که لزومی ندارد برای بدست آوردن آنها کندوکاو کنیم بلکه در هر آن در دسترس قرار دارد. پس بازیابی نباید به تعداد ماده ی موجود در حیطه هشیاری بستگی داشته باشد، باید گفت که در این مورد عقل سلیم اشتباه می کند پژوهش نشان داده است که هر چه تعداد ماده ها در حافظه ی فعال بیشتر باشد بازیابی کندتر صورت می گیرد (اتکینسون،۱۳۸۵: ۲۹۱).
۴٫۲٫۱۸٫۱- انتقال از حافظه فعال به حافظه درازمدت