عمر بن عبدالعزیز، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

 

اعطای مرخصی های که توسط مقام رسیدگی کننده به پرونده یا دادستان به زندانیان داده می شود.
الف : اعطای مرخصی به متهمان تحت قرار بازداشت حسب مورد منوط به موافقت مقام رسیدگی کننده پرونده یا دادستان خواهد بود.
ب : محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه ، جاسوسی ، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، آدم ربائی ، جرایم باندی – کیف قاپی – اخلال در نظام اقتصادی ، محکومان دارای سه بار سابقه محکومیت بخاطر همان جرم با محکومان به حبس – و کلیه محکومانی که به جهت اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهودند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضائی
ج: ملاقات زندانیان
از آنجائیکه زندان موجب می شود که رابطه زندانی با محیط خارج و مهم تر از آن با خانواده و بستگان و دوستان قطع گردد لذا بطور قطع موجب تشویش خاطر و تالمات روحی و روانی خواهد شد و با توجه به این امر ملاقات زندانی با خانواده و بستگان وی تا حدودی می تواند در کاهش اینگونه آلام موثر واقع شود به همین دلیل این مهم از دیر باز مورد توجه دانشمندان و نیز قانونگذاران واقع شده است .
بند 1- فقه اسلام
در فقه و حقوق اسلام نیز به مسئله و ملاقات زندانیان بعنوان یکی از مسائل مهم و در جهت اصلاح تربیت زندانی سخن به میان آمده است .
در کتاب دعائم الاسلام نقل شده است که حضرت علی(ع) در نامه ای خطاب به « دفاعه» ( والی اهواز) در مورد « ابن هرمه » که زندانی بود فرمودند:
« بین ابن هرمه و کسی که برایش خوردنی و نوشیدنی یا لباس یا زیر اندازی آورده است مانع نشو اما نگذار کسی دشمنی و دد منشی را به او تلقین رد نماید با او ملاقات نماید»
همچنین در کتاب« بدایع الصنایع» آمده است :
از آمدن و ملاقات خویشاوندان زندانی با او جلوگیری نباید کرد ، برای اینکه این اقدام با آنچه که هدف و مقصود از وضع زندان می باشد منافاتی نخواهد داشت بلکه گاه وسیله ای برای رسیدن به آن هدف خواهد بود.
البته در زمان عمر بن عبدالعزیز ، خلیفه اموی نیز با خانواده ها و دوستان زندانی اجازه ملاقات داده می شد ولی با فاصله هایی دور و بیشتر در روزهای جشن و اعیاد معمول بود. بنابراین آنچه از نظر فقهاء اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است عدم ایجاد مانع از ملاقات بستگان و همسایگان زندانی و خانواده اش با وی می باشد
اما در خصوص اینکه مدت ملاقات چه میزان باید باشد محدودیتی در نظر فقها بیان نشده است لیکن گروهی از فقها حنفی لااقل در مورد کسی که بخاطر بدهی زندانی گردیده معتقد شد که ملاقات کنندگان نباید مدت زیادی نزد زندانی بمانند.
اما نکته ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود آنست که هر چند اکثر فقها عظام به اصل افاده ملاقات با زندانی اشاره نموده اند اما گروهی در مورد ممنوعیت ملاقات زندانی به خویشان و بستگان خود معتقدند که چنانچه ملاقات کردن برخی زندانیان مانند امتناع کردن از اداء دین یا زن مرتده و … به نظر حاکم اقتضای تحدید یا منع نماید حقی در این خصوص برای زندانی وجود ندارد و بلکه واجب نیست چنین حقی به وی اعطاء گردد
بند 2- اسناد بین المللی
همانگونه که در ابتدای بحث اشاره شد اهمیت مساله ملاقات زندانی و تاثیری که این امر در وضع وی و خانواده و بستگانش خواهد داشت بر کسی پوشیده نیست در همین راستا سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر این موضوع در ماده 37 قواعد حداقل رفتار با زندانیان آورده است . به کلیه زندانیان باید اجازه داده شود که تحت مراقبت لازم با خانواده بستگان و دوستان نزدیک خود که به آنها می توان اعتماد نمود. در فواصل معین از طریق ملاقات ارتباط یابند
علاوه بر این در خصوص زندانیان تبعه کشورهای خارجی نیز مقرر نموده که باید تسهیلات معقول جهت ارتباط آنان با نمایندگان سیاسی و کنسولیشان فراهم شود بعلاوه برای آن دسته از زندانیان تبعه خارجی که در کشور محل توقیف نماینده سیاسی و کنسولی ندارد و همچنین در مورد پناهندگان تسهیلات مزبور باید ملحوظ و مورد موافقت واقع گردد تا بتوانند به نماینده کشوری که حافظ منافع آنها بوده یا هر مقام ملی یا بین المللی که این وظیفه را دارد مراجعه نمایند
بنابراین با توجه به مقررات فوق چنین بنظر میرسد در تمامی افراد زندانی اعم از متهم و محکوم ، کودک و بزرگسال و … از چنین حقی برخوردار خواهند بود با این وجود کنوانسیون بین المللی راجع به حقوق کودک در مقام تاکید این موضوع این حق را برای کودک زندانی قائل شده است که غیر از شرایط استثنائی بتواند با خانواده خود از طریق ملاقات تماس حاصل نماید
بند 3 – حقوق ایران
بر طبق ماده 18آ.س.ز سال 84 به کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آئین نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه ها انجام می پذیرد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.