عوامل تکنولوژیکی

 

شرکت : برای تهیه برنامه بازاریابی مدیر بازاریابی باید سایر واحدهای شرکت نظیر حسابداری امور مالی و خرید و …. را در نظر بگیرد این واحدها مجموعا محیط داخلی شرکت را تشکیل می دهند .
رقبا : هر سازمانی با تعدادی رقیب مواجه است از اینرو مدیر بازاریابی نه تنها باید نیازهای مشتریان را به نحو شایسته ای نسبت به رقبا ارضا نماید بلکه همچنین باید خط مشی های خود را با رقبا انطباق دهد . زیرا رقبا در همین بازار به همین مشتریان خدمت می کنند . شرکتها باید همواره در پی سیاستهایی باشند که در قبال رقبا مناسب ترین جایگاه در بازار را برای آنها بدنبال داشته باشد .
واسطه های بازار یابی : واسطه های بازار یابی افراد یا موسساتی هستند که شرکت را در امور تبلیغات توزیع و فروش یاری می دهند . واسطه های توزیع ٬ موسسات توزیع فیزیکی آژانسهای خدمات بازاریابی و واسطه های مالی را تشکیل می دهند .
۴-(۱ واسطه های توزیع را عمدتا عمده فروشان و خرده فروشان تشکیل می دهند. این واسطه ها کالاها را خریداری می کنند و مجددا بفروش می رسانند . اگر شرکت بخواهد مستقیما کالای خود را بدست مشتری برساند باید هزینه های زیادی را متحمل شود حال آنکه این واسطه با هزینه های به مراتب کمتر این وظیفه را انجام می دهند .
۴-۲ ) موسسات توزیع فیزیکی شرکت را در امر حمل کالا از مبدا به مقصد و همچنین انبارداری یاری می دهند این موسسات شامل شرکتهای حمل ونقل جاده ای و دریایی و هوایی می گردد.
۴-۳ ) آژانسهای خدمات بازاریابی مشتمل بر موسسات تبلیغات آژانسهای تحقیقات بازار رسانه های گروهی و مشاورین بازاریابی می باشند که به شرکت در تبلیغات و فروش کالا کمک می کنند .
۴-۴) واسطه های مالی موسسای هستند که شرکت را در تامین منابع مالی و کاهش ریسک در امور خرید وفروش یاری می دهند این موسسات عبارتند از بانکها ٬ موسسات مالی ٬واسطه های مالی و شرکتهای بیمه .
مشتریان : مشتریان شرکت را پنج بازار تشکیل می دهند که شرکت باید آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد این بازار ها عبارتند از مصرف کنندگان مشتریان صنعتی بازار واسطه ای مشتریان دولتی و بازار بین المللی . مصرف کنندگان کالا را برای مصرف نهایی و شخصی می خرند در حالیکه مشتریان صنعتی کالا را برای تولید خود خریداری می کنند . بازار واسطه ای کالا را به منظور فروش مجدد و کسب سود خریداری می نمایند مشتریان دولتی کالا وخدمت را برای ارائه به مردمی که نیاز دارند می خذند و بالاخره بازارهای بین المللی شامل خریداران خارجی اعم از مصرف کنندگان تولید کنندگان واسطه های فروش و دولتها می گردد .
جوامع : جوامع گوناگونی بخشی از محیط بازار یابی شرکت را تشکیل می دهند . هر مجموعه ای که دارای منافع بالقوه یا بالفعل در یک موسسه بوده و قادر به تاثیر گذاری در توانمندی آن سازمان در تحقق اهدافش باشد جامعه نامیده میشود شرکت برای جوامع مهم طرف خود مثل رسانه های گروهی باید برنامه های خاصی تهیه نماید و روشی اتخاذ کند که نظر آن جامعه را به خود معطوف دارد . ( کاتلر ۱۳۷۶).
ب) محیط کلان شرکت
شرکت همراه با محیط خرد خود در یک محیط بزرگتری فعالیت می کند که آنرا محیط کلان شرکت می نامند محیط کلان فرصتها یا تهدیداتی را برای سازمان فراهم می آورد که خارج از کنترل شرکت بوده و سازمان باید همواره این شرایط را زیر نظر داشته باشد و واکنش مناسب را نسبت به کنش آنها از خود نشان دهد عوامل محیط کلان عبارتند از (کمالی ۱۳۹۱) :
عوامل جمعیتی
عوامل جمعیتی را باید از دیدگاه جمعیت شناسی مورد بررسی قرار داد جمعیت شناسی عبارتند از مطالعه جمعیت از نظر تعداد تراکم محل اسکان جنس سن نژاد شغل و موارد آماری دیگر . چون بازار را مردم تشکیل می دهند باید به این عوامل توجه خاص مبذول دارد .
محیط اقتصادی :
محیط اقتصادی عبارت است از عواملی که برقدرت خرید مردم اثر می گذارد . درآمد ملی درآمد افراد قیمت پس انداز و سیستم های اعتباری از عواملی هستند که بازاریاب باید زیر نظر داشته باشد و نسبت به تغییرات آنها حساس باشد .
عوامل طبیعی
این عوامل منابعی هستند که بازاریاب از آنها بعنوان مواد اولیه استفاده می کند و یا بنحوی در تلاشهای بازاریابی اثر می گذارند در مورد عوامل طبیعی به مواردی مانند کمبود مواد اولیه و خام افزایش هزینه انرژی و آلودگی هوا باید توجه داشت .
عوامل تکنولوژیکی