فرزندخوانده، سطح تحصیلات، ورشکستگی

دانلود پایان نامه

 

یکی از راه های برگزیدن اقامت دائم از طریق اسپانسرشیپ است. این روش که نسبتاً از روشهای دیگر راحت تر بوده و سریع تر صورت می گیرد باعث شده مردمی که دارای شرایطی برای اسپانسر شدن هستند، به این روش توجه بیشتری کرده و خانواده خود را کنار خود بیاورند. توجه زیاد افراد به این امر یکی از مباحثی شده که در این پایان نامه در حد اطلاع افراد توضیح داده شده و شرایط اسپانسرکننده و اسپانسرشونده بیان گردیده است و همچنین تغییراتی که طی سالهای اخیر درمورد این موضع اعمال گردیده بیان شده، یکی از موضوعاتی که درمورد این بحث مهم بود و باعث شده افراد خواهان مهاجرت به این طریق گردند، این است که در این روش تخصص و سطح تحصیلات و همچنین سطح اطلاع شخص اسپانسرشونده از زبان خارجه ارزش چندانی نداشته در این روش سن و نسبت با شخص اسپانسرکننده مهم بوده و همچنین وضعیت مالی و عدم وابستگی مالی شخص اسپانسرکننده به دولت مهم بوده است که در صفحات بعدی به توضیح و شرایط آن پرداخته شده است.
4-3-2. مبحث ب: منظور از اسپانسرشیپ در کشور کانادا
کسانی که اقامت دائم کشور کانادا را دارند و یا سیتی زن کانادا هستند، می توانند اعضای خانواده خود را اسپانسر کرده و اقامت دائم کشور کانادا را برای آنها اخذ نمایند.
اعضای خانواده که جهت اسپانسر شدن واجد شرایط باشند به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
4-3-3. مبحث پ: اسپانسرشیپ همسری
جهت اسپانسر کردن همسر، متقاضی باید بالای 16 سال بوده و درصورتی که متقاضی همسر دیگری را قبلاً اسپانسر کرده است از مدت اقامت دائم همسر قبلی سه سال گذشته باشد. در صورتی که ازدواج در کانادا انجام شده باشد باید سند ازدواج صادره شده از استانی که در آن ازدواج صورت گرفته است ارائه داده شود، درصورتی که ازدواج در خارج از کشور صورت گرفته باشد متقاضی باید مدارک رسمی ازدواج را طبق قانون آن کشور ارائه کند.
4-3-4. مبحث ت: اسپانسرشیپ فرزند و فرزندخوانده
فرزندانی که دارای شرایط زیر باشند جهت اسپانسر شدن واجد شرایط هستند:
سن فرزند باید زیر 22 سال بوده و مجرد باشد.
دانش آموز یا دانشجوی تمام وقت بوده و از نظر مالی وابسته به پدر و مادر باشد.
به دلیل ناتوانی جسمی از نظر مالی وابسته به پدر و مادر باشد.
4-3-5. مبحث ث: اسپانسرشیپ سایر اعضای خانواده
درصورتی که متقاضی 18 سال یا بالای 18 سال باشد می تواند اعضای خانواده خود شامل پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادر و خواهرزاده و برادرزاده را در صورتی که زیر 18 سال و مجرد باشند و پدر و مادر خود را از دست داده باشند، اسپانسر کند. اسپانسرکننده باید توان مالی لازم را برای حمایت مالی اعضای خانواده برحسب تعداد اعضای اسپانسرشده را داشته باشد که این مورد با ارائه مبلغ درآمد سالانه قابل اثبات می باشد.
درصورتی که متقاضی یکی از شرایط زیر را داشته باشد نمی تواند برای اسپانسرشیپ اعضای خانواده خود اقدام کند:
درآمد سالانه متقاضی، کمتر از مقدار مورد نظر باشد.
متقاضی در حال دریافت کمکهای مالی از دولت باشد به جز مواردی که شخص به دلیل ناتوانی جسمی کمک دولتی دریافت می کند.
متقاضی دارای پرونده جنایی و یا هر پرونده دیگری باشد که در آن متهم شناخته شود.
متقاضی اعلام ورشکستگی کرده باشد و هنوز هم مشکل ورشکستگی او برطرف نشده باشد.
متقاضی زیر قرض بوده و یا به موقع مطالبات دولت را پرداخت نکرده باشد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.