فعالیت های زنجیره تامین

 

تگ (برچسب): چیزی است که برای شناسائی به اشیاء متصل می شود و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند.
زیرساخت فناوری: معیاری است که توسط گروهی از آژانس های حکومتی ایالات متحده امریکا و همچنین دنیا ، برای درک میزان بلوغ رشد فناوری(مواد، مولفه ها و ابزار) در سازمان به کارگرفته می شود.
مسائل مدیریتی: مسائل مربوط به حمایت مدیریت عالی سازمان ، آمادگی کارکنان، امنیت و یکپارچگی در سازمان را بیان می کند.

فصل دوم:ادبیات تحقیق
۲-۱مقدمه
مدتی است که صنایع مختلف و کارشناسان زنجیره تامین صحبت از به کارگیری فناوری RFID در زنجیره تامین به عنوان یک ابزار توانمند ساز می کنند تا به کمک آن بتوانند این زنجیره و مدیریت آنرا بهینه نمایند. لیکن اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در استفاده از یک فناوری نو، بدون بررسی و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد کرد ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن باید پرداخت.بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به بررسی میزان آمادگی سازمان برای استقرار RFID برای بهبود فرایندهای مدیریت زنجیره تامین بپردازد.
آنچه در این پژوهش مبهم است این است که کمتر مقاله ای به بررسی چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می شود و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن است. بنابراین سعی بر این است که با همین ادبیات مطروحه به بررسی علل عدم بکارگیری فناوری فوق در زنجیره تامین ارائه پرداخته می شود.
۲-۲مبانی نظری تحقیق
مدیریت زنجیره تامین
برای آشنایی با مدیریت زنجیره ابتدا بهتر است با زنجیره تامین آشنا شویم .
تعاریف متعددی برای زنجیره تامین وجود دارد که در زیر به تعدای از آنها اشاره می کنیم:
دونالد واتر زنجیره تامین را زنجیره ای شامل یکسری از فعالیت ها و سازمانها می داند به طوری که شریان در بین آنها از تامین کننده اولیه تا مصرف کننده نهائی جریان دارد(واترس،۲۰۰۳).
کریستوفر (۱۹۹۸) زنجیره تامین را شبکه ای از سازمانها متشکل از زنجیره های بالادستی و پایین دستی که با فرایند ها و فعالیت های مختلف در قالب خدمات و محصولات برای مصرف کنندگان نهائی ایجاد اررش می کنند می داند.
توربان نیز زنجیره تامین را بدین صورت تعریف می کند: زنجیره تامین جریان مواد، اطلاعات، پرداخت ها و خدمات را از تامین کنندگان مواد خام تا مصرف کننده نهائی را در خلال کارخانجات و انبارهای مختلف شامل می شود، یک زنجیره تامین هم چنین شامل سازمان ها و فرایند هایی است که محصول، اطلاعات و خدمات را تولید و برای مشتری نهائی ارسال می کند. و در واقع زنجیره تامین شبکه ای از فعالیت هاست که محصول و یا خدمات نهائی را برای مشتری ارسال می کند. و می تواند شامل وظایفی از قبیل خرید، پرداخت، جابجائی مواد، برنامه ریزی و کنترل تولید، تدارکارت و انبارداری، کنترل موجودی و توزیع و پخش باشد(توربان،۲۰۰۴)
زنجیره تامین یا شبکه لجستیک (آماد) سامانه ای متشکل از سازمان ها، فناوری، فعالیت، اطلاعات و منابع است که در فرایند انتقال یک محصول یا خدمت از تامین کننده به مشتری درگیر هستند فعالیت های زنجیره تامین منابع طبیعی، مواد خام و مولفه ها را تبدیل به محصولی می کنند که برای مصرف کننده نهائی ارسال می شود.
در نظام های زنجیره تامین پیچیده، اگر ارزش مانده قابل بازیافت باشد محصولات استفاده شده ممکن است دوباره از هر نقطه ای وارد زنجیره شود. زنجیره تامین با زنجیره ارزش در ارتباط است(آناناقرنی،۲۰۰۴).
بسیاری از تبادلات در زنجیره تامین بین سازمان هایی است که برای حداکیر کردن درآمد خود در دائره مناسبات خود دست به معامله می زنند، درحالی که درباره دیگر بازیگران زنجیره اطلاعات کمی دارند و گاهی کاملا بی اطلاع هستند.
۲-۳ تعریف مدیریت زنجیره تامین