فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقاومت در برابر تغییر، ابزار گردآوری داده ها


 

یکی از راه‌های بسیار مؤثر این است که گرو ههایی که با هم اختلاف نظر دارند در یک کارگاه آموزشی مشارکت داده شوند. روان شناسی چون رابرت بلیک، جین موتون و ریچارد والتون این روش را ارائه کرد هاند” هنگامی که اختلاف نظر ها را نتوان از بین برد یا تعارض را به سطح مناسبی رساند یا زمانی که دیگر روش ها مناسب سازمان نباشد می توان با آموزش دادن اعضای گروه سوء تفاهم ها را از بین برد”.
مشارکت در کارگاه آموزشی چند روز به طول م می‌انجامد،این روش پرهزینه است، ولی برای تقویت روح همکاری بین کارکنان و تغییر نگرش آن‌ها مفید واقع می شود.
در این کارگاه معمولاً اقدامات ذیل به عمل می آید:
– گروه هایی که اختلاف نظر دارند به کارگاه دعوت می شوند تا درک متقابلی از نظرات یکدیگر به دست آورند.
– از هر گروه خواسته می شود که دیدگاه های خود را در خصوص خود و دیگران را ابراز نمایند.
– نمایندگان هر گروه نظرات خود را در خصوص خود و دیگران در جمع ابراز می نمایند و دیگران سکوت می نمایند.
– سپس به این موضوع می پردازند که روابط آینده آنها چگونه و به چه نحوی می باشد تا همکاری و هماهنگی تقویت شده و مشکل رفع گردد.
اگر نشست ها به درستی اداره شود می توان به کارکنان کمک کرد تا دیدگاه یکدیگر را بهتر درک کنند، نگرش خود را اصلاح نمایند و برای سوال هایی که در پیش است روابط کاری بهتری با یکدیگر برقرار نمایند.
2-7-فناوری اطلاعات به عنوان یک نوآوری
برای دهه های متمادی، ارزش و اهمیت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشی تعیین کننده و فراگیر در کسب و کارهای سازمانی داشته است. آرایش سریع اینترنت و پایگاه های داده ای سازمانی در دهه های 80 و 90، فرایند تعدیل رفتارهای تجاری و حیطه ارتباطی آن با ابزارهای خود را تشدید کرده است. در این زمان ما می توانیم به وجود میلیون ها آژانس که تعاملی پیوسته و مستقل با ابزارهای محاسباتی دارند، اشاره کنیم. این وضعیت و تحولات احتمالی آن، چالش های متعددی را در برابر توانایی های ما نسبت به طراحی و ارائه سیستم های اطلاعاتی مطرح می سازد. به هر حال، برای بسیاری از سازمان ها، سیستم های اطلاعاتی و در کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنوز در راستای عملکرد بازاری و ارتباط با دست اندکاران آن نقشی نوآورانه دارد. این به معنی آن است که فرایند پذیرش، به عنوان عینیتی امکان پذیر از فرایند تصمیم گیری و یا مسائل مدیریتی در آمده است. انگیزه برای نوآوری زمانی در سازمان ایجاد می شود که تصمیم گیرندگان شکاف های عملکردی را مورد توجه قرار دهند یا پی برند که وضعیت موجود سازمان رضایت بخش نیست. بهبودهای تکنولوژیک و فرایندی نقشی ملموس در تحقق اهداف کیفی و عملکردی دارند. تشخیص این بهبودها که باعث افزایش سطح کیفی سازمان می شود، روندی تعیین کننده برای عملکرد فرایندی است. از جنبه استراتژیک، موفقیت فرایندهای نوآوری مدیریتی بسته به تلاش های رقابتی است. این تلاش ها ممکن است شامل دانش عمیقی از پیشرفت های تکنولوژیک و تحلیل کافی از مزیت های شبکه ها باشند. این به معنی آن است که مدیران بایستی فناوری هایی را که الزاماً با ایجاد سطوح بالای دانش و نیز بهبود کیفیت بدلیل های ارائه شده تلفیق می شوند، مورد توجه قرار دارند. این ملاحظات مربوط به ارزش اطلاعات، بایستی بر ارزیابی سازمان از فناوری اطلاعات متمرکز شود. ارزیابی اجرایی قبلی ممکن است مقدم بر فرایند تصمیم گیری باشد، یعنی قبل از نصب فناوری های محاسباتی در سیستم های اطلاعاتی مربوط به آنها. بعد از این عمل، سازمان می تواند بر ارزیابی فرا عملکردی این فناوری متمرکز شود، یعنی ارزیابی مربوط به استفاده عملیاتی از فناوری اطلاعات ( آلبرتو، 1386).
آشکار است که بسیاری از بخش ها از قبیل خدمات مالی، فناوری اطلاعات، تولید، حمل و نقل، مشاوره، تولید،خرده فروشی، عمده فروشی و انتشارات با ارزیابی استفاده عملیاتی ازICT مرتبط هستند، برای اینکه آن ها همیشه بر همه ظرفیت های فناوری اطلاعات متکی اند. به هر حال، ارزیابی این توانایی ها و مزایای مربوط به آنها که ممکناست از طریق سازمان مورد بهره برداری قرار گیرد، فرایندی پیچیده است که در آن هیچ توافقی نسبت به روش ایده آل ارزیابی یا نحوه بهتر انجام دادن آن وجود ندارد. در زمینه ICT، فرایند ارزیابی از طریق ابزارهای کمی و یا کیفی برای تعیین ارزشفناوری اطلاعات نسبت به سازمان تعریف می شود. تعریف دیگر شامل تشخیص و کمی سازی هزینه ها و مزایای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات است. برخی از پژوهشگران بیان می کنند که ارزیابی سرمایه گذاریفناوری اطلاعات فرایندی است که در نقاط مختلفی از زمان و یا به صورت مستمر انجام می گیرد. این امر به صورت صریح، کمی و کیفی به دنبال تأثیرات پروژه فناوری اطلاعات است. جهت استفاده بهتر از منابع مدیریتی، توسعه و پذیرش فناوری های نوین بایستی با شواهد اثر بخشی هزینه ای و مدیرتی آن مرتبط باشد. با این حال، با وجود پیشرفت های عمده اخیر در اجرا و ترویج ارزیابی ICT، توسعه این فناوری ها تأثیر اندکی در بسیاری از سازمان ها دارد. این امر تا حدودی به دلیل پیچیدگی نیروهایی (از قبیل مقاومت در برابر تغییر، اشتیاق مدیر، مبارزات رسانه ای، نظرات مشتریان، مشوق های کارفرما و توسعه های سازمانی) است که توسعه فناوری های جدید و روش تعامل ارزیابی ICT با آنها را تعیین می کند (آلبرتو، 1386).
2-18. نقش فناوری اطلاعات در سازمان
امروزه نقش فناوری اطلاعات در تمامی زمینه ها، بسیار وا
ضح و اساسی است. زیرا که در آن زیربنای اساسی همه شرکت ها، مؤسسات و واحدهای اقتصادی است، که آنها را قادر می سازد در فضای اطلاعاتی مناسب فعالیت کنند، هزینه های خود را کاهش و کیفیت محصول یا خدمت خود را افزایش دهند.
فناوری اطلاعات صنعتی راهبردی، اصولی و سودآور است و در همه صنایع جهان کاربرد دارد. همچنین فناوری اطلاعات ابزاری حیاتی برای نیل به فراتکنولوژی است. تأثیر فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت، بهره وری، کارایی تولیدات و خدمات، رشد اقتصادی با حداقل آلودگی زیست محیطی و کمترین نیاز به مواد و انرژی موجب شده است بسیاری از سازمان ها خواستار تنظیم سیاست ها و راهبردهای دقیق برای توسعه و گسترش آن باشند. نقش پایه ای و اصولی فناوری اطلاعات در ایجاد و توسعه فرهنگ مشتری مداری در سازمان ها در بحث ارتباطات بسیار پررنگ تر است. زیرا که یکی از دلایل اصلی موفقیت سازمان های برتر دنیا ایجاد و مدیریت بر رابطه فردی با تک تک مشتریان است. فناوری اطلاعات به سازمان این کمک را می کند که شاخص موفقیت خود را سهم از تعداد مشتری بداند نه سهم بازار. یعنی پیدا کردن و ارائه کردن محصولات و خدمات بیشتر و بهتر برای مشتریان.
اطلاعات برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می کندو به سازمان امکان حل مسائل و تصرف فرصت های جدید را می دهد. برای استفاده از این فرایند یک جریان اطلاعات پیوسته که از شرکت به مشتریان هدایت می شود (اطلاعات برای مشتری) پیش نیاز است. این اطلاعات شامل اطلاعاتی در مورد محصولات ، خدمات، بازارها و گستردگی آنها و تأمین کنندگان است، که بر روی درک مشتری از کیفیت محصولات و خدمات تأثیر می گذارد. در همین زمان، جریان اطلاعات از مشتریان در جهت خلق نوآوری در خدمات و محصول، تولید ایده و بهبود مستمر برای محصولات و خدمات توسط سازمان ایجاد و هدایت شده و با جریان اطلاعات برای مشتری به هم پیوند داده می شود. براساس اطلاعات جمع آوری شده یک برنامه عمل دقیق تهیه می شود و براین اساس تمام منابع سازمان، سازماندهی، هدایت و کنترل می شوند.
2-19- سابقه تحقیق
در ادامه فصل دوم ،مروری کوتاه بر اهم تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع اشاره می شود.
2-19-1-مطالعات داخلی
– اصلان زاده(1391) پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر کیفیت خدمات فرودگاهی بر رضایت مسافران با رویکرد نظام مدیریت کیفیت جامع (مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد) انجام داد. هدف از این تحقیق، تدوین رابطه بین خدمات فرودگاهی و رضایت مسافران با رویکرد نظام مدیریت کیفیت جامع می‏باشد. بنابراین شناسایی اینکه چه عواملی از دید مشتریان حائز اهمیت بوده و تعیین اینکه این مشتریان تا چه حد از این عوامل راضی هستند، از اهداف پژوهش حاضر می‏باشد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش کمک می‏کند تا سازمانها نقاط ضعف و قوت خود را از دیدگاه مشتریانشان شناسایی کنند. فرودگاه بین المللی مهرآباد به عنوان مکان تحقیق انتخاب شده، تعیین و حجم نمونه از طریق فرمول محاسبه و جمع‏آوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه با توجه به فاکتورهای تعیین شده در فرودگاه سنگاپور انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، مطالعه موردی و جامعه آماری شامل مسافران ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی مهرآباد می‏باشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین کیفیت خدمات فرودگاهی و رضایت مسافران رابطه وجود دارد.
– متانی و همکاران(1387) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت در توسعه منابع انسانی (در دانشگاه آزاد واحد ساری) انجام دادند. هدف اساسی این پژوهش “بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت در توسعه منابع انسانی”است، نمونه آماری این پژوهش تعداد 103 نفر از کارکنان (73 نفر مرد و 30 نفر زن) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری هستند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی است، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ با طیف لیکرت بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون “t تک متغیره” و “تحلیل واریانس” استفاده شده است. نتایج نشان داد که دوره های آموزش ضمن خدمت در میزان بهره وری، رضایت شغلی، ثبات شغلی و آمادگی لازم برای انجام وظایف موثر بوده است.