قلمرو زمانی انجام پژوهش، اجرای طرحهای اشتغال، قلمرو مکانی پژوهش

 

۶-عدم بازدهی اقتصادی طرح بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد
۷-ترس از ورشکستگی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد
۸-بروکراسی اداری بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد
۱-۶ مدل مفهومی پژوهش(منبع: مدل دکتر حسن میرزایی اهرنجانی،۱۳۷۶)
۱-۷ قلمرو پژوهش:
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این پژوهش،بررسی علل عدم تمایل به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی توسط مددجویان کمیته امداد امام(ره)می باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش:
از نظر زمانی، این پژوهش در سال ۱۳۹۴ انجام می شود.
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش:
از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرکرمانشاه انجام میگیرد.
۱-۸ تعریف متغیرها:
۱-رشد فرهنگی:
اگر بخواهیم کلمه ی «رشد» را به مفهوم عامّ خودش که شامل همه ی انواع رشدها در همه ی موارد بشود تعریف کنیم باید بگوییم: رشد یعنی «اینکه انسان شایستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهره برداری یکی ازسرمایه ها و امکانات مادّی و یا معنوی که به او سپرده می شود داشته باشد» (شهید مطهری،۱۳۷۲)
۲-سختگیری بانک های عامل:
متاسفانه بسیاری از بانک‌ها در اعطای وام سختگیری بسیاری دارند بطوریکه بسیاری قوانین آن ها با بخشنامه‌های بانک مرکزی هیچ همخوانی ندارد.اشتغال و توانمند سازی خانواده ها از مهمترین اهداف این نهاد است مهمترین مشکل مددجویان ما در اخذ وام های بانکی سختگیری بانک های عامل و بحث ضمانت ها است که فراهم آوردن این مهم برای خانواده ها بسیار سخت است که تعداد زیادی از ان ها مجبور به انصراف از اخذ وام می شوند.وی گفت: بانک ها در قبال ارائه وام علاوه بر چندین ضامن، تقاضای ارائه جواز کسب معتبر نیز از وام گیرندگان کمیته امداد دارند گفت: متاسفانه به دلیل کارهای بروکراسی اداری تعداد بسیاری از خانواده های تحت پوشش قادر به دریافت وام از بانک ها نیستند(عبد الصالحی ،۱۳۹۳)
۳-ترس از خودکفا شدن:
اقشار آسیب پذیر جامعه که به دلایل مختلفی از داشتن بعضی از نعمت ها، محروم و نیازمند حمایت هستند، با قرار گرفتن تحت پوشش نهادهای حمایتی از مستمری ناچیز ماهانه بهره مند می شوند. در حالی که با ارائه تسهیلات و فراهم کردن امکانات می توان فرصت های شغلی مناسبی را برای آن ها ایجاد کرد و خودکفایی آن ها را شاهد بود.بدون شک خودکفا شدن مددجویان در ارتقای سلامت و بهداشت روان، شادابی و نشاط، بالا رفتن منزلت اجتماعی، تحرک و دوری از سکون و کمک به اقتصاد جامعه بسیار مؤثر است. جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه و رشد و شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین مزایای اجرای طرح های خودکفایی مددجویان نهادهای حمایتی محسوب