متغیرهای مستقل، روش مرز تصادفی، تسهیلات اعطایی

 

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورود بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز…بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :ازپدر و مادر عزیزم…این دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛ همسر مهربانم همو که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی مان تلالویی خدایی داده و در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است ؛ همچنین از فرزند دلبندم تشکر می نمایم که صبورانه و صادقانه من را همراهی نموده است تا بتوانم در کمال آرامش و آسایش به تهیه و تنظیم این پایان نامه بپردازم؛ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر رضاتهرانی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و ارجمند ، جناب آقای دکتر حمید پزشک ، که زحمت مشاوره این پایان نامه را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر محمد حسن نژادکه زحمت داوری این پایان نامه را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید .

راهنمایی اساتید گرامی و همکاری مدیریت محترم بانک سینا را ارج می نهم و از ایشان سپاسگذارم

سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سینا
چکیده
تحقیق حاضر کارایی سود شعب بانک سینا و عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار داده است . در این تحقیق برای بررسی کارایی سود شعب بانک سینا از روش دو مرحله ای استفاده شده است در مرحله اول از روش تحلیل مرز تصادفی و تابع سود کاب-داگلاس استفاده شده است و در مرحله دوم برای ارزیابی روابط بین متغیرهای مستقل و کارایی بدست آمده در مرحله اول از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل عبارتند از میانگین تسهیلات اعطایی ، سرمایه گذاری شعب ، سپرده نزد سایر بانکها ، قیمت نیروی کار ، قیمت سرمایه فیزیکی و قیمت سرمایه مالی . نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین میانگین تسهیلات اعطایی ، قیمت سرمایه مالی و کارایی سود شعب است همچنین رابطه منفی بین قیمت نیروی کار و کارایی سود شعب وجود دارد.. بین سایر متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه معنی داری مشاهده نشده است.
کلید واژه ها : کارایی سود ، روش مرز تصادفی ، تابع سود کاب-داگلاس ، بانک سینا

فهرست مطالب
عنوان صفحه