محیط اجتماعی، اجرای برنامه، زمان و مکان

دانلود پایان نامه

 

دوم – اینکه گاهی بعضی از انسانها را می گرفتند و در گوشه ای به زندان می افکندند تا ضرر آنها به اجتماع نرسد.
سوم – اینکه گاه جنایت مهمی رخ می داد و افرادی متهم می شدند که اگر آزاد گذاشته می شدند ممکن بود مجرم اصلی فرار کند و بجای امنی بگریزد.
این بود که تمام افراد متهم را موقتاً برای بازجوئی و بررسی توقیف و زندانی می کردند بنابراین فلسفه اصلی زندان عبارتند از :
1-مجازات 2-دفع شر 3-جلوگیری از فرار مجرم اصلی
مبحث دوم -انتخاب محل زندان و طرز ساختمان آن
در ازمنه گذشته، پادشاهان و حکمرانان و اشخاص صاحب نفوذ در زیر قصرهای خود و یا در قلاع، سیاه چالها و دخمه هایی برای زندانی کردن و از بین بردن مخالفین خود و مجرمین بنا کرده و زندانیان را به وضع تأثرانگیز در آنجا نگهداری می نمودند و زندانها تاریک، مرطوب و برای مرگ تدریجی بود. در سال 817 در مجمع روحانیون مسیحی برای اولین بار طرز ساختمان زندانها، مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد که زندانها به روش انفرادی بنا شود.
با پیشرفت تمدن و تحول کیفرشناسی و علم زندانها و اجرای روشهای مختلف در زندانها، طرز ساختن زندانها با اصول صحیح علمی، با اهمیت خاصی تلقی گردید.
در سال 1961 در لندن مجمع بین المللی مرکب از متخصصین علوم جنایی و علم زندانها و مهندسین ساختمان جهت بررسی نقشه و وضع ساختمان زندانها و طرز انتخابات محل آنها تشکیل، تصمیماتی اتخاذ گردید که اهم آنها به قرار ذیل است.
الف :محل زندان
تعیین محل زندان برای اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و درمانی حائز اهمیت زیادی می باشد. اگر زندان بدون توجه به شرایط خاص بنا شود موجب ایجاد فساد در زندان شده و اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی امکانپذیر نخواهد بود. بطور کلی زندان باید دور از مراکز شهر و در زمین وسیع با در نظر گرفتن احتیاجات آنها بنا شود، در حوالی زندان مراکز پرجمعیت مخصوصاً مدرسه و کارخانه و بناهای بلند که مشرف به زندان باشد وجود نداشته و وسایل ایاب و ذهاب به راحتی مهیا باشد.
در انتخاب محل زندان نوع روشی که در آن زندان اجراء می شود باید مدنظر قرار بگیرد.
ب :طرز ساختمان زندان
سابقاً به منظور حفظ آرامش و تسکین افکار عمومی و پیشگیری از فرار متهم یا محکوم، زندانها را با وسایل استحفاظی کامل و محکم بدون توجه به روشی که بایستی در آن اجراء گردد بنا می کردند. از اوائل قرن بیستم در کشورهای مترقی مخصوصاً در اروپا زندانها علاوه بر اصول استحکامی، تأمین، استحفاظی و بهداشتی و روشی که باید در آنجا اجراء شود رعایت می گردد.
ساختمان زندان ممکن است در یک یا چند طبقه بنا شود نظر به اینکه اداره کردن زندانهای پرجمعیت از نظر تأمین و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی، درمانی بسیار مشکل است باید زندانهای متعدد با توجه به جمعیت کیفری هر منطقه که گنجایش پذیرش حداکثر 500 نفر زندانی را داشته باشد تأسیس گردد.
در یک محوطه وسیع می توان چند زدان برای اجرای روشهای مختلف تأسیس کرد. در احداث بنای زندان رعایت نکات ذیل ضروری است:
اطاق رئیس، معاونین، مددکاران اجتماعی، مربیان، دبیرخانه، بایگانی، بازرسی، حسابداری (اموال و انبار)، سرویس عمومی (آشپزخانه و رختشوئی و محل شوفاژ و نانوائی)، کلاسهای آموزش علمی – حرفه ای، کارگاهها، سالن تفریح و ورزش، ملاقات، عبادتگاه و بهداری از قسمت خوابگاهها کاملاً مجزا و محل اقامت کارکنان زندان خارج از محوطه زندان باشد.
زندان باید مجهز به تهویه هوا بوده و استفاده از آفتاب برای تمام زندانیان امکانپذیر باشد. نور از طریق سقف یا پنجره های بزرگ قسمتهای مختلف زندان را روشن سازد تا زندانی برای کار کردن و یا خواندن و نوشتن دچار ناراحتی نگردد.
در تأسیس زندانهای مدرن و طرز ساختمان آنها باید آداب و رسوم محلی مقتضیات زمان و مکان، وضع زندگی خانوادگی و محیط اجتماعی زندانی مورد توجه دقیق قرار گیرد.
مبحث سوم :الف :سیر تحول زندان ها در دنیا
در زمان های گذشته، مجازات ها با قساوت و شقاوت اجرا و مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن – سوزاندن – طعمه حیوانات درنده ساختن – کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشته است.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.