مدیریت برنامه ریزی، ساختار سرمایه شرکت، سیاست تقسیم سود

 

بخش اول) استراتژی تقسیم سود
سیاست تقسیم و استراتژی های طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه شرکت و قیمت گذاری سهام آن دارد. تبیین نظری مبانی مرتبط با بحث، از موضوعات مورد نظر این مجموعه است که در تحقق اهداف استراتژیک مالی شرکت سودمند است .
سود از جمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می گردد. تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه آن عملکرد شرکت ارزیابی میشود.
سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. …( طاهری،۱۳۷۸، ص ۵۸-۵۹٫).
سود
سود یکی از مفاهیم حسابداری و مالی است. تحلیل گران مالی اندازه گیری و انتشار اطلاعات مربوط به سود را مفید می دانند . برای مثال بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری مالی FASB اظهار می دارد :
مرکز اصلی توجه، گزارشگری مالی بخش مربوطه است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد . (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).
اهداف گزارشگری سود خالص عبارت است از :
از سود به عنوان معیار کار آیی مدیریت استفاده می شود .
استفاده از ارقام تاریخی سود برای کمک به پیش بینی وضع آتی شرکت یا توزیع سود سهام در آینده
استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت
برنامه ریزی مدیریت در مورد آینده بر اساس سود
استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیمی گیری در مورد خرید سهام شرکت (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).
سود سهام
در آمد خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم می شود ، مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود .
مبغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهم به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود . این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد . ذکر این نکته لازمست که استراتژی تقسیم سود معمولا به توزیع سود نقدی مرتبط می شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد به آن Distribution اطلاق می گردد .
سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی علاقمند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه ای بلند مدت می باشند. اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی ، شامل ارزش بازار سهام به اضافه سود سهام است. (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).