مدیریت در رویدادها و جشنواره ها، جاذبه های گردشگری، اثر بخشی سازمانی

 

۱۲- سیستمهای نظارتی و کنترل مستمر و موثر
۱۳- فضایی منسجم ، متمرکز ، پرتلاش ، شوخ طبع و مشتاق ،
۱۴- ارزیابی مناسب از مراحل پس از رویداد (سی وات،دیوید،۱۳۹۱،ص۳۷)
۲-۴-مدیریت در رویدادها و جشنواره ها
مدیریت خوب کلید موفق سازمان یک رویداد است. گذشته از این که رویداد محلی یا بین‌المللی باشد اجرای درست فعالیتها و اصول مدیریت فردی و سازمانی در ایجاد اثر بخشی سازمانی ضروری است . در یک لغت نامه مدیریت چنین تعریف شده است : اجرا هدایت و راهنمایی ، کنترل و نظارت ، رهبری و مدیریت ، بررسی و رسیدگی ، مساعدت و آموزش . مدیریت یعنی انجام امور به واسطه افراد موثر و فرایندهای کارآمد.
کارکردهای اصلی مدیریت را می توان چنین توصیف کرد :
۱-سازماندهی
۲- طرح ریزی : برای یک روبداد باید ۳ نوع طرح در نظر گرفته شود :
( طرحهای استراتژیکی که سازمان را به سوی اهداف عملیاتی سوق می دهد
( طرحهای معین به منظور دستیابی به اهداف معین
( طرحهای اداری ، سازمانی و ساختاری
۳- انگیزش: با انگیزه و علاقه مند نگه‌داشتن کارکنان در شرایط کاری سخت همیشه پر اهمیت بوده است هر چند در رویدادها وجود منافع برای تعداد بسیاری از افراد باعث حفظ تعهد در آنها می گردد. اما به طور حتم برای بالا بردن انگیزه تلاش زیادی نیاز است به ویژه به دلیل اینکه رویددها همواره اشتیاق دوچندانی را طلب می کنند. باید به خاطر داشته باشیم به کار گرفتن افراد برای خواسته های خود انگیزش نیست بلکه استفاده از آنهاست. هدف در واقع ترغیب آنها به خواست شما است به معنی دیگر اهداف و قصد آنها در انجام کار باید با نیات شما یکسان باشند.
۴- ارتباطات:
۵- خلق: اولین گام در فرایند طرح ریزی خلق یا آفریدن یک طرح است. برای یک مدیر توانمند استفاده از تفکر و نگرش آزاد در اجرای یک رویداد دارای اهمیت است . یک مدیر یا سازمان با کفایت قادر خواهد بود برای دستیابی به اهداف شناسایی شده با روشی خلاقانه ، ایده ها یا وظایف متناسب را به یکدیگر پیوند دهد . خلاقیت باید در بافت مناسب با منابع و امور مالی در ارتباط باشد. خلاقیت بدون پشتوانه مناسب ، غیر واقعی و رویایی خواهد بود.
۶- کنترل : کنترل یعنی نظارت بر سیستم های عملکرد و منابع می باشد. کنترل ، کارکرد مدیریتی است که به بررسی آنچه باید روی دهد می پردازد. کنترل موثر دارای چهار مرحله است : ۱- طرح ریزی اقدامات مورد نظر ۲- سنجش کارهای صورت گرفته ۳- مقایسه دستاوردها با طرح کلی ۴- اتخاذ تدابیر مناسب در اصلاح کارهایی که به شکل مطلوب پیش نمی روند.
۷- حل مسئله: مسائل فرصتهایی هستند در لباس کار و کوشش (هنری جی . کیسر) حل مسئله اساسی‌ترین مهارت برای فعالیت در رویدادها به شمار می آید به ویژه برای کسانی که در رویدادها فعالیت دارند ضمن اینکه تجربیات شخصی نیز آن را تأیید می کند. می توان گفت حل مسأله ارتباط نزدیکی با مدیریت بحران دارد. در واقع توانایی حل مسأله از تبدیل شدن آن به بحران پیشگیری می نماید. (دیوید ،۲۰۰۹)
۲-۵- نقش گردشگری در گسترش ورزش
نظر به آن که هدف اصلی و ذاتی ورزش افزایش سلامتی از طریق پرداختن به آن است ، از این رو گسترش ورزش را می توان به افزایش میزان مشارکت در ورزش در سطوح مختلف ، از ورزش آموزشی و مدارس گرفته تا ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای تعبیر کرد. از دیدگاه گردشگری ، توسعه ی ورزش می تواند از یک مشارکت فعال در زمان تعطیلات یا غیر تعطیلات تا تجربه ی ورزشی غیر فعال در حین گردشگری یا در محل مبدأ اتفاق افتد. توسعه ورزش در مبدأ به کمیت و کیفیت تأسیسات ، برنامه ها و حتی آموزشهایی که در اصل برای گردشگران فراهم شده است ، بستگی دارد. تجارب گردشگری که سبب توسعه ورزش می‌شوند، ممکن است طی بازدید از یک جاذبه طبیعی همانند مناظر زمین دریایی و هوایی ، یا فرهنگی و مصنوعی اتفاق افتد. همچنین گسترش دادن ورزش می تواند به دو حالت سازماندهی شده یا ناشی از فعالیتهای مستقل گردشگری باشد. که در کل می توان گفت تأثیرگذاری گردشگری ، منابع و جاذبه های آن به عنوان ابزار تسریع کننده توسعه ی ورزش بر شش قسم است :
● افزایش فعالیتهای ورزشی از طریق جاذبه های گردشگری
● گسترش ورزش در نتیجه بازدید از جاذبه های گردشگری
● گسترش ورزش ناشی از بازدید منابع و جاذبه های طبیعی