مدیریت زنجیره تامین

 

جدول ‏۴۱۲:مجموعه جوابهای پارتو ۸۱
جدول ‏۴۹:رابطه جریانات نقدی و ریسک ۸۳
جدول ‏۴۱۰:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن ۸۵
جدول ‏۴۱۱:رابطه ریسک و فروش کارخانه ۸۶
جدول ‏۴۱۲:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت کارخانه ۸۷
جدول ‏۴۱۳: رابطه ریسک و متغیر نصب و راه اندازی کارخانه ۸۹
فهرست نمودارها
عنوان
فهرست
‏ نمودار۴۱:رابطه ریسک و جریانات نقدی ۸۲
‏ نمودار ۴۲:رابطه ریسک وحقوق صاحبان سهام ۸۴
نمودار ‏۴۳: رابطه ریسک و حقوق صاحبان سهام ۸۲
فصل اول
کلیات تحقیق
کلیات تحقیق:
مقدمه
با جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، تلاش سازمان‌ها برای بقا در این بازارها افزایش یافته و این موضوع سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تأمین شده است. یک زنجیره تأمین شامل کلیه واحدهایی است که در برآوردن نیاز یک مشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند. دیدگاه زنجیره تأمین بر این واقعیت بنا نهاده شده است که رقابت به جای شرکت‌ها، می‌بایستی بین زنجیره های تأمین وجود داشته باشد. از سوی دیگر، سیر تحولات پر شتاب جهانی، سازمان‌ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند. تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار داشته باشند. در این راستا شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در هر یک از اجزای زنجیره و انتخاب استراتژی مناسب در کارایی زنجیره تامین اهمیت بسیار مهمی دارد. علاوه بر این از دیگر ویژگی‌های اساسی زنجیره تأمین، مسائل مالی است بنابراین ویژگی‌هایی همچون نرخ بهره و مالیات، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و دیگر معیارهای مالی با ورود به مدل، موجب ریسک مالی می‌شوند. با توجه به مسائل مذکور، هدف اصلی از انجام این پژوهش طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشد.
بیان مسئله
کلیه واحدهایی که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد، اطلاعاتی و مالی به منظور ساخت و فروش یک محصول به هم مرتبط می‌شوند، شبکه ای از روابط و فرایندها به نام زنجیره تأمین را به وجود می‌آورند. یکی از سخت‌ترین اجزاء برنامه ریزی شرکت‌های تولیدی، طراحی کارآمد زنجیره تأمین آن‌ هاست. زنجیره تأمین در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارد و نحوه‌ی طراحی آن نقش مهمی در کاهش ریسک دارد. از این رو تلاش‌های بسیاری برای مدل سازی و بهینه سازی طراحی زنجیره تأمین انجام شده است. (عسگری و زنجیرانی ، ۱۳۸۳:۳۲)
همواره بهینه سازی بر مبنای هزینه بیشترین کاربرد را برای طراحی زنجیره تأمین داشته است اما از معایب اصلی فرایند طراحی زنجیره تأمین بر مبنای هزینه یا سود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :