مدیریت منابع انسانی، تکنولوژی اطلاعات، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه

 

فصل دوم
مبانی حقوق بین‌الملل مهاجرت
2-1. قسمت اول: سازمان بین‌المللی مهاجرت و اهداف آن
سازمان ملل متحد به دلیل توجه خاص به پدیده مهاجرت ضمن نامگذاری و تخصیص دادن یک روز به عنوان «روز بین‌المللی مهاجران» ، سازمانی را نیز در سال 1951 میلادی به عنوان سازمان «بین‌الدولی» در حوزه مهاجرت تأسیس کرد. البته این سازمان جزئی از ساختار سازمان ملل متحد محسوب نمی‌گردد، ولی رابطه‌ای تنگاتنگ با قسمتهای اجرایی و عملیاتی بزرگترین و معتبرترین سازمان جهانی دارد. این سازمان در بدو امر تحت عنوان «کمیته بین‌الدولی اروپایی مهاجرت» تأسیس شد و بعدها با تجدیدنظر در اساسنامه خود به «سازمان جهانی مهاجرت» تغییر نام داد و سریعاً رشد کرد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) تشکیلاتی بین‌دولتی است که در سال 1951 با رسالت سازماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. این سازمان دارای 132 کشور عضو، 97 ناظر و بیش از 460 دفتر در 100 کشور جهان است. اهم فعالیتهای سازمان در دو بخش «خدمات» و «برنامه‌ها و سیاستگذاری» در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت و توسعه، تسهیل مهاجرت، قانونمندسازی مهاجرت، مهاجرت اجباری و حوزه میان‌بخشی (همکاری‌های فنی، پژوهش، حقوق بین‌المللی مهاجرت، مباحث سیاستگذاری و تدوین خط مشی، حقوق مهاجرین، مهاجرت و بهداشت، ابعاد جنسیتی مهاجرت و…) متمرکز است.
بودجه برنامه‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت و هزینه‌های کلی آن از 2/242میلیون دلار در سال 1998 میلادی به 8/783میلیون دلار در سال 2007 میلادی افزایش پیدا کرد که نقطه اوج آن مبلغ 952میلیون دلار در سال 2005 میلادی بوده است. این سازمان در بیش از 1770 برنامه فعال مرتبط با پدیده مهاجرت اقدام به سرمایه‌گذاری نموده است. در سال 2007 میلادی بیش از 96درصد وجوه سازمان بین‌المللی مهاجرت در شکل مشارکت در پروژه‌ها صرف شده بود، مابقی بودجه‌ها نیز صرف پروژه‌های اداری می‌شد که از طریق مشارکت کشورهای عضو تأمین وجه می‌گردید. به منظور پوشش هزینه‌های غیرمستقیم، سازمان بین‌المللی مهاجرت معادل 5 درصد کل هزینه‌های پروژه را به حمایت‌های اداری تخصیص می‌دهد. هزینه‌های حمایتی سازمان بین‌المللی مهاجرت در پایین‌ترین حد هزینه‌های حمایتی در بین سازمانهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد قرار دارد. حوزه‌های میدانی فعالیتهای این سازمان از 119 حوزه در سال 1998 میلادی، در حال حاضر به بیش از 420 حوزه افزایش یافته است و تعداد 5600 کارمند در بیش از یکصد کشور در این حوزه‌های مشغول فعالیت می‌باشند، البته می‌بایست به این نکته توجه داشت که ساختار سازمان بین‌المللی مهاجرت به طور کلی نامتمرکز می‌باشد. پروژه‌های فعال این سازمان از 686 پروژه در سال 1998 میلادی به بیش از 1770 پروژه تا سال 2008 میلادی افزایش یافته است. در سال 2008 میلادی، تعداد 16 مأموریت با عملکرد منطقه‌ای در دستورکار این سازمان قرار گرفته است. همچنین تعداد 7 مأموریت نیز با موضوع ویژه در فعالیتهای جاری این سازمان قرار دارد. هر فعالیت در سازمان بین‌المللی مهاجرت با یک کد پروژه خاص مشخص می‌گردد. هر پروژه به وسیله یک مدیر پروژه مدیریت می‌شود تا تضمین گردد که این پروژه‌ها به طرق مسئولانه، شفاف و کارا هدایت می‌شوند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت به منظور رشد اثربخشی و کارآمدی، اقدام به انتقال مرکز فعالیت‌ها از محل‌های پرهزینه به محل‌های کم‌هزینه نموده است. مرکز اداری این سازمان واقع در مانیلا در حال حاضر حمایتهای جهانی را در حوزه‌های مالی، مدیریت منابع انسانی، تکنولوژی اطلاعات، امنیت کارکنان، بررسی پروژه و طرح دعاوی بهداشتی ارائه می‌نماید. ایجاد مرکز اداری اخیر در شهر مشهور پاناما در مسیر توسعه و گسترش روند تمرکززدایی سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌باشد.
2-1-1. مبحث الف: اهداف سازمان بین‌المللی مهاجرت
این سازمان به منظور گسترش و مدیریت بر پدیده مهاجرت قانونی و منظم، از طریق ارائه خدمات و مشاوره به دولتها و مهاجران فعالیت می‌نماید و همسو با تلاش دولتها در جهت افزایش پتانسیل‌های مهاجرت از طریق برنامه‌های متعددی که با هدف استفاده از مهارتهای متقاضیان مهاجرت در پر کردن خلأ مشاغل استراتژیک در کشورهای مبدأ و مقصد است، یاری می‌رساند.
ضمناً تلاش می‌نماید تا مشارکتهای بین‌المللی در موضوعات مرتبط با مهاجرت ترفیع یابد. همچنین در راستای تحقق و مساعدت راهکارهای عملی در مورد مسئله مهاجرت بسیار کوشش می‌نماید و به مهاجران محتاج، پناهندگان و آوارگان کمکهای بشردوستانه ارائه می‌نماید. اساسنامه سازمان بین‌المللی مهاجرت صریحاً ارتباط بین مهاجرت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین حق آزادی و جابجایی افراد را مورد شناسایی قرار داده است.
سازمان بین‌المللی مهاجرت به این اصل متعهد می‌باشد که اقدام به مهاجرت قانونی و منظم می‌بایست برای شخص مهاجر، جامعه مهاجرفرست و مهاجرپذیر مزیتی به همراه داشته باشد. همچنین این سازمان به عنوان مهم‌ترین سازمان بین‌المللی در برخورد با پدیده مهاجرت با همکاری شرکای خود در جامعه بین‌المللی در حوزه‌های ذیل عمل می‌نماید.
همیاری در اجلاس‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری از مدیریت مهاجرت
پیشبرد تفاهم در موضوعات مرتبط با مهاجرت
پیشبرد توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق مهاجرت
حمایت از تمامیت فردی و آسایش شخص مهاجر
2-1-2. مبحث ب: حوزه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی مهاجرت
سازمان بین‌المللی مهاجرت در پنج حوزه گسترده مدیریت مهاجرت فعالیت می‌نماید که شامل تسهیل مهاجرت، تنظیم مهاجرت، مهاجرت اجباری، رویه‌های مهاجرت و پیشبرد حقوق بین‌الملل مهاجرت می‌باشند که به طور کلی این حوزه‌ها فعالیتهای منقطع این سازمان را شامل می‌گردد.
تسهیل مهاجرت

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.