مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات

 

239
1389
181
459101
237
اهمیت و جایگاه تجارت الکترونیک در صادرات
در دنیای امروز فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن منجر به ایجاد تحولات جشمگیری در فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. به طوری که برخی روالهای موسوم قبلی، منسوخ و جای خود را به شیوه های مرسوم هزاره سومیا به اصطلاح مجازی داده است. امر صادرات نیز مستثنی از این مقوله نیست. تجارت الکترونیکی و راه کارهای مربوط به کسب و کار اینترنتی سبب تسهیل و تسریع مراحل صادرات شده است. تجارت الکترونیک، موانع جغرافیائی را از میان بر می دارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی می شود. تجارت الکترونیکی طریق هدایت کسب و کار را تغییر می دهد و بین ترتیب باعث تبدیل بازارهای منشی به شکل های جدیدتر می شود با ورود به هزاره سوم، شاهد رقابت فشرده تر دولت ها و قطب ها اقتصادی در جهان به خصوص در بخش های تجاری هستیم و هر یک می کوشد سهم بیشتری از امتیازات، امکانات و فرصت های موجود در بهینه تجارت جهانی کسب کنند. در این راستا تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها، حد زیادی شخص ها نظیر افزایش کارائی تجاری، آزاد سازی شفاف سازی اطلاعات در سطح بین الملل را برای کسب ضریب رقابتی و افزایش صادرات، در اختیار کشورها قرار می دهد و این ابزار عملاً مزاایایی رقابتی وسیعی در اختیار کشورهای پیشروقرارداده است. با مشکلات مختلفی که ایران از آن رنج می برد، استراتژی جهشی صادراتی است که بین سهم نسبی کشور از سهم جمعیت جهان و سهم نسبی آن از تجارت جهانی تعادل ایجاد کند و تجارت الکترونیکی یکی از ابزارهائی است که در این راستا می تواند به کشور و شرکت ها کمک کند. با توجه به مارد ذکر شده می بایست به تجارت الکترونیکی به صورت جدی در کشور نگریسته شود. استان سمنان نیز به عنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور در سالهای اخیر، در زمینه بستر سازی و استفاده عملی از تجارت الکترونیک مخصوصاً در بحث صادرات، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. ما نیز در این تحقیق سعی داریم تا از دید مدیران منتخب صادر کننده استان مهمترین عوامل که در پذیرش و پیاده سازی تجارت الکترونیک نقش دارند شناسائی شده و اولویت بندی گردند (صنایعی، 1386).
محمود دو دانگه (1387) اظهار می دارد امکان شروع تجارت الکترونیکی با توجه به زیر ساخت های فنی ارتباطی و مخایراتی فراهم شده است، هر چند برخی اعتقاد دارند که زیر ساخت های تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور عمده به خاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشوره است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصتهای مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیر ساخ های فناوری اطلاعات فعالیت های دولت و درجه تسهیل تجاری است.
هر چند در کشور ایران، هنوز آمار و اطلاعات دقیقی برای تجارت الکترونیکی ارایه نشده است. اما بر اساس برخی شاخص های مرتبط با این پدیده می توان اندازه و وضعیت آن را نشان داد. بر اساس آمارهای انکتاد در خصوص راهبردهای تجارت الکترونیکی در 23 کشور توسعه یافته و 27 کشور در حال توسعه نشان می دهد که آگاه سازی، آموزش و تحصیل نخستین عنصر کلیدی در راهبردهای ملی تجارت الکترونیکی کشورهای مورد بررسی بوده است.
مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات
با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن، ضرورت استفاده از تجارت الکترونیکی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود:
ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی
دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع
صرفه جویی های زمانی و مکانی
کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی دسترسی جهانی و مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد.
به واسطه موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی خواهد بود (2005، Aljefrietal)
-راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع در فرایندهای صادراتی
بیرون سپاری امور صادرات:

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.