مزایای تبلیغات ویروسی

ایده اصلی کار به این صورت است که شما کلمات کلیدی خود را انتخاب میکنید و در موتورهای جستجویی مانند MSN یا Google جستجو میکنید . هنگامی که کاربران آن کلمات را برای جستجو وارد کنند سایت شما در صفحات حاصل از نتایج جستجو به نمایش گذاشته میشود و مشتریان را به سایت شما هدایت خواهد کرد . در موتورهای جستجویی که از روش پرداخت بهازای هر کلیک استفاده میکنند ، تنها هنگامی از شما پول دریافت میشود که کاربری روی نام سایت شما کلیک کند و به آن وارد شود . حداقل میزان این پرداختها به کلمات انتخاب شده توسط شما بستگی دارد . ضمنا هر چه پیشنهاد شما برای پرداخت در مقایسه با رقبا بالاتر باشد ،رتبه بالاتری در صفحه نتایج کسب خواهید کرد . باید سعی کنید که رقبای خود را پشت سر بگذارید و مشتریانی که بهدنبال محصولات شما هستند را جذب کنید.
تبلیغات ویروسی
تبلیغات ویروسی هر استراتژی است که افراد را به انتقال پیام بازاریابی به دیگران تشویق میکند . که از طریق انها اشخاص تشویق به ارسال پیامهای بازاریابی به یکدیگر شده و یک پتانسیل قوی را برای رشد سریع پیامهای نمایشی و تاثیر و نفوذ انها ایجاد مینماید . این استراتژیها به سرعت تبلیغات را انتشار داده و بهصورت انفجاری پیامهای تبلیغی را مانند ویروس به میلیونها نفر انتقال میدهد . درحقیقت دراین روش سازمان با تشویق مراجعین به ارسال پیام به دوستان خود جهت عضویت یا شرکت در برنامههای خاصی موجب افزایش اگاهی مردم از نام تجاری میشود.
پیام تبلیغی یک شرکت با بهره گرفتن از ترغیب مشتریان به معرفی ان شرکت به دوستان و اشنایان میتواند بطور چشمگیری افزایش یابد ، درواقع شرکت از مشتریان خود برای انجام کار استفاده میکند و مشتری با هر استفاده بیاختیار ، فروشنده محصول میشود. براساس این روش هر نامهای که توسط خدمات پست الکترونیک این شرکتها صادر میشود حاوی پیام تبلیغاتی مختصر و مفیدی است ، یعنی به تعداد نامههایی که مردم با بهره گرفتن از خدمات این شرکتها بین هم مبادله میکنند این پیامها هم توزیع میشود.
آنچه مسلم است تبلیغات ویروسی یک هدف نیست، بلکه بخشی از استراتژی جامع بازاریابی شرکت است. در واقع، اگر هدف عمده فعالیتهای پست الکترونیک، ایجاد نام و نشان تجاری است به منظور تحقق این هدف، می توان از تبلیغات ویروسی استفاده کرد.
دلیل محبوبیت و رواج این نوع تبلیغات عبارتند از :
بخش بزرگی از دوستان واعضای خانواده هر شخص روی خط است یا بهزودی به ان متصل میشود .
تماس شخصی برروی وب تقریبا به صورت رایگان است ، هر شخص میتواند در عرض کمتر از یک روز با صد نفر ارتباط کند و هر کدام از این صد نفر نیز به نوبه خود میتوانند با بیش از صد نفر دیگر ارتباط برقرار سازند .
تاثیر شبکه نقش مهمی را ایفا میکند .همانطور که افراد بیشتری ثبتنام میکنند ، انها میتوانند با گروه بزرگتری ارتباط برقرار کنند.
شرکتها میتوانند از طریق روش هایی مانند مشوقهای مالی و یا خدمات ارزشمند مشتریان خود را برای انجام این روش تبلیغات برانگیزند. در صورت بهرهگیری مناسب از امکانات گسترده این روش تبلیغات الکترونیکی قدمی بزرگ رو به جلو برداشته خواهد شد. این روش تبلیغات ارزان و با صرفه و برای مشتریان متنوع و جذاب میباشد. ( فخریاسری و فرزانه ، ۱۳۸۴،ص. ۱۱۰)
مزایای تبلیغات ویروسی
با بهره گرفتن از این روش بازاریابان میتوانند با هزینه های تقریبا معادل صفر مشتری ایجاد کنند.
ارتباطات از حالت “بازایاب – مصرفکننده ” به طرف ” مصرفکننده – مصرفکننده ” جابجا می شود . درواقع بیشترین قدرت در فروش محصولات و ایدهها از طریق بازاریاب به مشتری صورت نمیگیرد بلکه از طریق مشتری به مشتری انجام میشود.
انواع تبلیغات ویروسی
۱) ویروسی ارزشی : در این حالت افراد تجربیات ارزشمند خود را با دیگران سهیم می شوند. فرد الف محصولی را امتحان می کند و آن را خوب می یابد. پس او به فرد ب می گوید که او نیز این محصول را امتحان کند. در این حالت محصولات باید به اندازه کافی خوب باشند تا منجر به ترغیب افراد شوند.
۲) ویروسی حیلهای : افراد به دلایل زیادی، ازطریق تشویق دیگران سعی در فروش محصول می کنند. فرد الف سعی می کند تا فرد ب را متقاعد کند که محصول را امتحان کند، زیرا ممکن است در صورت استفاده فرد ب از آن محصول، فرد الف پاداشی دریافت کند. به عبارت ساده ، زمانی که محصولات به اندازه کافی با کیفیت نیستند ، افزودن پاداش ممکن است منجر به واکنش شدید استفاده کننده در برابر فروش شود.
۳) ویروسی حیاتی : افراد می خواهند تا در تجربیات خود با کسانی شریک شوند که به محصولات معین و ویژه ای نیاز دارند. فرد الف می خواهد در تجربه یک محصول با فرد ب شریک شود و فرد ب نیاز به محصول دیگر دارد و الی آخر.
۴) ویروسی مار پیچی : افراد می خواهند تا در تجربیات شاد، و یا جالب با دیگران شریک شوند. فرد الف می خواهد تجربه خود را با فرد ب در میان بگذارد، به خاطر اینکه او فکر می کند که فرد ب نیز آن موضوع را مثل خودش شاد ، و یا جالب می داند.
۵) ویروسی ناخوشایند : افراد به دیگران درباره تجربیات منفی خود هشدار می دهند. فرد الف محصول را امتحان می کند و در می یابد که محصول خیلی بدی است . سپس او مانع استفاده فرد ب از این محصول می شود.