مزایا و معایب تبلیغات

معامله محور (تبلیغات ممکن است یک ابزار برای ارتباط با شرکتها به منظور سفارش محصولات، کنترل بروی سفارشات موجود و …. باشد.)
برخی بازاریابان تلاش می کنند تبلیغات اینترنتی را به سرگرمی تبدیل کنند برای جذب مشتریان، شرکتها ممکن است اطلاعات محصول را در وب سایت خودشان یا وب سایت دیگران فراهم کنند و بررسی کاربران اینترنت نشان داده است که بیشتر افراد بوسیله اطلاعات جذب می شوند نسبت به سرگرمی و بازی . وب همچنین می تواند بخاطر جنبه معامله محور بودن باعث بهبود تجارت در اینترنت گردد.
۴
اثر تبلیغات بر هزینه ها
افزایش ( تبلیغات ممکن است منجر به خدماتی با قیمت بالاتر از خدماتی که موجودند شود.)
یکسان (تبلیغات ممکن است منجر به خدماتی با قیمت مشابه با آنانی که موجودند شود.)
کاهش (تبلیغات ممکن است منجر به خدماتی با قیمت پایین تر از خدماتی که موجودند شود.)
از آنجا که در برخی کشورها، بینندگان برای دیدن تبلیغات از کانالهای تلویزیونی هیچ هزینه ای نمی کنند ولی دستیابی به اینترنت برای بیشتر کاربران هزینه بر است تبلیغات اینترنتی میتواند برای کاربران هزینه بر تر از تبلیغات از رسانه های دیگر شود اما از دید تبلیغ کنندگان تبلیغ روی اینترنت مانند ارسال ایمیل نسبت به کانالهای دیگر مانند رادیو ، تلویزیون و روزنامه کم هزینه تر می باشد. قراردادهای اجتماعی می تواند بر هزینه های کاربران از طریق پیشنهاداتی مانند دستیابی به اینترنت بدون هزینه تاثیر گذارد.
۵
مجموعه اطلاعات
هیچ (تو به هیچ کاربر اینترنت با هیچ اطلاعات شخصی دسترسی نداری بنابراین هرکسی تبلیغات یکسانی را خواهد دید.)
پروفایل (وقتی شما یک مشتری می شوید شما اطلاعاتی در مورد سن، درآمد، ترجیح محصولات و غیره آماده می سازی که این برای تعیین تبلیغات نشان داده شده به شما استفاده می شود.)
استفاده ( سایتی که شما روی شبکه جهانی وب مرور می کنید پیگیری می شود و در اتصال با پروفایل شما به منظور انتخاب تبلیغات نشان داده شده به شما استفاده می شود.)
تبلیغات روی اینترنت می تواند برای هر یک از کاربران از طریق روش هایی به صورت سفارشی ارسال گردد که در این صورت تبلیغ کنندگان پرداخت بیشتری نسبت به تبلیغات روی رسانه های سنتی خواهند داشت . کاربران ممکن است بخاطر پیگیری اطلاعات شخصی شان ناراحت شوند که قراردادهای اجتماعی می تواند برای حفظ اطلاعات شخصی کاربران قید و بندهایی را لحاظ نماید.
پاسخ مشتریان به وب سایتها و تاثیر آنها بروی کارایی تبلیغات
رونالد ای گلداسمیت و بردارا ایی لفرتی (۲۰۰۲) تحقیقی را با عنوان پاسخ مشتریان به وب سایتها و تاثیر آنها بروی کارایی تبلیغات را با هدف آزمودن ۴ تئوری مربوط به تاثیر دیدن تبلیغات اینترنت روی وب سایتها را روی یک نمونه مناسب از ۳۲۹ دانش آموز فارغ التحصیل نشده انجام دادند و از آنها برای یادآوری نام برند دیده شده روی اینترنت و توضیح مزایا و معایب تبلیغات آنلاین سوال کردند و به این نتیجه رسیدند که مشتریانی که احساس می کنند وب سایتها درکشان را از برندها بهتر میکند مزایای بیشتری در تبلیغات می بینند اما آنها معایب بیشتری را هم بخوبی درک می کنند و دیدن وب سایتها برای افزایش یادآوری برندهای دیده شده روی اینترنت و به منظور بهتر کردن نگاه مشتریان به برند میباشد و همچنین مصرف کنندگان نشان دادند که تبلیغات مجله و تلویزیون را بیشتر از تبلیغات روی اینترنت به یاد می آورند و دوست دارند و یافته ها تصویر بهتری از تبلیغات اینترنت را که برای تبلیغ کنندگان آنلاین و مشتریان مفید می باشد را ارائه میدهد .
آنها دریافتند که دوست داشتن وب سایت و دوست داشتن یک تبلیغ می تواند یک چهارچوب مثبت ذهنی ایجاد کند که این بروی ارزیابی های دیگر از تبلیغات اثر می گذارد و حقیقت این است که پیشنهادات اینترنت در رسانه های سنتی موجود نیست و ضوابط ارزیابی اضافی مربوط به تبلیغات روی اینترنت قابل شناسایی است . برخی مزایای تبلیغات اینترنت شامل :
توانایی گرفتن اطلاعات بیشتر از طریق کلیک کردن بروی تبلیغات و به طور کلی پیشنهاد دادن اطلاعات بیشتر
ایجاد علاقه و توجه بیشتر در مصرف کننده برای دیدن تبلیغات و جستجوی چیزهایی که مورد نیاز و علاقه وی می باشد