معایب تجارت الکترونیک، افشای اطلاعات مالی، تجارت الکترونیکی

 

۴- حذف واسطه ها: در تجارت الکترونیک به دلیل ارتباط مستقیم و بلاواسطه میان خریدار و فروشنده، واسطه گری و دلالی در معاملات حذف شده که این امر باعث کاهش قیمتها نیز
می گردد.
۵- افزایش فرصت هاى جدید شغلى (کارآفرینى نسل جوان در درازمدت)
۶- موقعیت های تجاری جدید برای افراد خلاق و کارآفرین برای طراحی راه های ابتکاری تجارت در اینترنت.
۷- تجارت الکترونیک، به نوعی، تجارت بدون کاغذ است: یعنی گستره ای از نرم افزارها و سیستم ها که خدماتی مانندجستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت آنلاین، گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند.
۸- صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد و در نتیجه کاهش ترافیک و جلوگیری از الودگی هوا
۹- هزینه راه اندازی یک فروشگاه الکترونیک بسیار کمتر و مقرون به صرفه تر از راه اندازی بک فروشگاه فیزیکی است.
۲-۸- معایب تجارت الکترونیک :
در کنار مزایای ذکرشده برای سرویس تجارت الکترونیک، این نوع از تجارت دارای معایب و کاستی های نیز می باشد. اکثر تحقیقاتی که در زمینه تجارت الکترونیکی صورت پذیرفته بیانگر این است که سرعت و سهولت آن باعث مقبولیت و گسترش آن شده است. اما به نظر می رسد چیزی بالاتر از این مسائل نیز وجود داشته باشد .از یک سو فرصتی مناسب را برای مصرف کنندگان بوجود آورده است و از سوی دیگر خطری و تهدیدی برای تجارت به شیوه سنتی است، که درصدی از مردم علیرغم امکان استفاده از این سرویس تمایل و رغبت چندانی برای استفاده از آن نشان نمی دهند. برخی از این مشکلات به شرح زیر است :
۱- مشکلات فرهنگی
۲- کاهش اشتغال(افزایش نرخ بیکاری)در اثر مکانیزه شدن فروش
۳- واگذاری بخش عمده ای از بازار های داخلی به رقبای خارجی
۴- استقرار تجارت الکترونیک باعث ایجاد فاصله بیشتر میان فقیر و غنی می گردد.
۵- حفاظت از مالکیت افراد: به دلیل وجود هکرها، امکان افشای اطلاعات مالی محرمانه افراد و شرکتها در اینترنت وجود دارد(عمادزاده، ۱۳۸۹)
۶- درآمدهای مالیاتی را نیز با کاهش روبه رو خواهند ساخت
۷- استفاده از آن فقط محدود به کسانی است که امکان دسترسی به اینترنت را دارند.
۲-۹- زیر ساختهای لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عمومی و فراگیر شدن استفاد از تکنولوژی و فناوری اطلاعات همچنین با توجه به ویژگی ها و مزایای سرویس تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از زیر شاخه های فناوری اطلاعات در مقایسه با تجارت سنتی رایج تمایل و اقبال برای استفاده از این سرویس در حال افزایش است. به گونه ای که امروزه شرکتهای مشاور در امور تجاری به شرکتهای تجاری توصیه می کنند، تمرکز بر سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری در مناطقی داشته باشندکه امکان دسترسی به اینترنت و برقراری تجارت الکترونیک در آنجا فراهم است و با شرکتهایی ارتباط تجاری داشته باشند، که تجارت الکترونیک در آنها برقرار گردیده است. لذا با توجه به موارد ذکرشده فراهم نمودن زیر ساخت ها و امکانات لازم برای استقرار و راه اندازی سرویس تجارت الکترونیک یک ضروت بوده، که می طلبد دولت و بخش خصوصی با تعامل و هماهنگی در خصوص فراهم آوردن این امکانات و زیر ساخت ها اقدام نمایند.