مقررات بین المللی، اسناد بین الملل، تعاون و همکاری


 

هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشوراست در صورت لزوم می تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان نماینده مذهبی او در موسسه یا زندان حضور یافته در اجرای آداب و مسائل مذهبی او را راهنمائی و ارشاد نماید
ج-فعالیتهای ورزشی
تنظیم برنامه های ورزشی در زندانها برای بالا بردن قابلیت و پرورش جسمی زندانیان فوق العاده مؤثر است. شرکت در گروههای ورزشی، آنان را به تعاون و همکاری و مشارکت عادت داده، اجرای آن نیز برای پر کردن اوقات فراغت و پیشگیری از تنبلی و ناتوانی جسمی ضروری خواهد بود.
بند 1-فقه اسلام
در کتاب دعائم الاسلام روایتی از حضرت علی(ع) نقل شده است که آن حضرت به «رفاعه» والی اهواز نامه ای نوشته و در ضمن بیان مواردی چند از حقوق زندانی خاطرنشان نمودند : ای رفاعه – دستور بده – زندانیان را هنگام شب برای تفرج و هواخوری به حیاط زندان بیاورند.
البته بنظر میرسد اختصاص دادن چنین امری به شب هنگام بدلیل هوای گرم آن منطقه بوده بطوریکه شاید بتوان گفت که بهترین زمان برای تفریح و هواخوری همان زمان بوده است.
آیت اله حسینی شیرازی نیز وجود محلی برای قدم زدن و ورزش برای زندانی را لازم دانسته اند. و بدین نحوه این حق را برای زندانی قائل شده اند که بتواند در زندان به ورزش بپردازد.
بند 2-اسناد بین الملل
ماده 21 قواعد حداقل رفتار با زندانیان در نوع تصریح چنین حقی برای زندانیان مقرر می دارد :
«زندانیانی که در کارگاهها و محیط های بسته نگهداری می شوند. در صورت مساعد بودن هوا باید روزانه حداقل یک ساعت در فضای باز هواخوری و ورزش نمایند.
زندانیان جوان و بقیه زندانیانی که سن و سایر شرایط بدنی آنان اجازه دهد باید در ساعت ورزش، برای ورزش و تفریح، تعلیمات لازم را ببینند و برای این منظور بایستی وسایل و امکانات لازم در اختیار آنان گذاشته شود»
بدین ترتیب مطابق مقررات بین المللی، دولت مکلف است وسایل و امکانات ورزشی و تفریحی را برای زندانیان فراهم نماید و بعلاوه زندانیان هم حق خواهند داشت حداقل روزی یک ساعت در هوای آزاد به ورزش و هواخوری مشغول باشند.
بند 3 حقوق ایران
در هر زندان در صورت امکان وسایل و امکانات ورزشی و تربیت بدنی از قبیل کادر مربیان ورزشی و تدارک سالن سر پوشیده و زمین و وسایل لازم برای ورزشهای فردی و گروهی فراهم می گردد.
بمنظور سلامت جسم و روح محکومان اجرای برنامه های ورزشی صبحگاهی در زندان ها برای محکومانی که قادر به انجام ورزش می باشند اجباری است و بنابر برنامه ای که برای آنان تنظیم می شود باید دست کم روزانه نیم ساعت در هوای آزاد ورزش نمایند.
محکوم می تواند به پیشنهاد رئیس زندان موافقت مدیر کل زندانهای استان مربوط و قاضی ناظر با اجرای تشریفات قانونی و انتظامی در مسابقه های ورزشی و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی خارج از زندان شرکت نماید
فصل دوم :روش های نگهداری محکومان
از لحاظ تئوری نگه داری محکومان در زندان به چند قسم امکان پذیر است، این روش ها ممکن است کلاسیک یا مدرن باشد.
الف-روش کلاسیک : این روش به سه روش عمومی یا دسته جمعی، انفرادی یا پنسیلوانیایی و مختلط یا ابرنین تقسیم می شود.
1.روش عمومی (دسته جمعی) : این روش ساده ترین و قدیمی ترین شکل زندان است، در این روش محکومان روزها در کارگاه با یکدیگر کار کرده و شب ها در خوابگاه های عمومی می خوابند، این روش دارای مزایا و معایبی است. از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، چرا که در هر بند تعدادی زیادی از محکومان جای گرفته و ساختمان این گونه زندان ها ارزان تمام می شود. معایب این روش بسیار است از مهم ترین آنها می توان ناسازگاری بزهکاران و تشکیل باندهای مجرمانه در زندان را به دلیل معاشرت و آشنایی آنها در داخل زندان نام برد.