منابع تأمین مالی بانکها درایران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی بانک ملت

 

۵- بانک تجارت خارجی ایران
۶- بانک تعاونی و توزیع
۷- بانک تهران
۸- بانک داریوش
۹- بانک عمران
۱۰- بانک فرهنگیان
به این ترتیب براساس طرح ادغام بانکها کلیه سرمایه ها، دارائیها، تعهدات، نیروی انسانی و واحدهای متعلق به بانکهای یادشده به بانک ملت منتقل شد و از آن زمان بانک به موجب اساسنامه مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ باهدف ارائه خدمات بانکی و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت در رشته های تولیدی در جهت خدمت به اقتصاد کشور، با سرمایه اولیه ۵/۳۳ میلیارد ریال و با ۱۳۶۰۰ نفر پرسنل و ۱۲۲۵ واحد بانکی درسطح کشور آغاز به فعالیت نمود.
بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرایندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است (وبسایت بانک ملت، تاریخچه).
ساختار سازمانی بانک ملت
بانک ملت، طی سال‌های اخیر، ساختار خود را متناسب با توجه به نیازهای جدید بازطراحی کرده است که در این ساختار، شهر قم در تقسیم‌بندی امور ناحیه دو قرار گرفته است. ساختار کامل بانک ملت در صفحه بعد قابل مشاهده است:
منابع تأمین مالی بانکها درایران
بانک‌ها نیز همانند سایر شرکت‌ها، منابع مالی خود را از دو طریق عمده حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها تأمین می‌کنند. به عبارت دیگر معادله اساسی حسابداری (دارایی = حقوق صاحبان سهام + بدهی) در شرکت‌های بانکی نیز مصداق دارد.
حقوق صاحبان سهام
سرمایه
سرمایه شامل وجوهی است که درآغاز تأسیس بانک بوسیله سهامداران فراهم شده است. سرمایه دارای بیشترین هزینه و کمترین میزان ریسک برای بانک می باشد. سهامداران آخرین افرادی هستند که سهم منفعت خود را از بانک می برند.
سودانباشته
این قلم نشان دهنده سودی است که بانک از محل عملیات و یا از سایر درآمدهایش کسب نموده و متعلق به سهامداران می باشد که بین آنها توزیع نشده است. میزان هزینه و ریسک این نوع تأمین مالی به اندازه سرمایه می‌باشد (حسینی، ۱۳۷۵: ۵۳).
بدهی ها
سپرده ها
درقانون عملیات بانکی بدون ربا، در زمینه تجهیز منابع پولی (بانک) درماده سه گفته شده است که بانکها می توانند به قبول سپرده (بطور اعم) مبادرت نمایند و سپرده ها نیز بر دو گونه است: سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار. درضمن سپرده های قرض الحسنه را به دو قسمت جاری و پس انداز تقسیم نموده است.