میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی، میثاق بین المللی حقوق

دانلود پایان نامه

 

د)زندانیان جوان باید از زندانیان دیگر مجزا شوند
علاوه بر این ، نظر به اهمیت تفکیک متهمین تحت قرار بازداشت موقت از محکومین و نیز اطفال بزهکار از زندانیان بزرگسال ، ماده 87 قواعد حداقل مجدداً با تاکید بر این موضوع مقرر می دارد:
متهمین بازداشتی باید از محکومین قطعی جدا بوده ، همچنین اطفال بزهکار نیز از زندانیان بزرگ مجزا شود و در کانونهای اصلاح و تربیت اطفال نگهداری شوند» در سایر مقررات بین المللی نیز می توان نظیر چنین تقسیم بندی را مشاهده نمود .
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سازمان ملل متحد در این باره مقرر می دارد:
متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود همچنین علاوه بر تصریح بر جدایی صغار متهم از بزرگسالان مقرر شده کودکان بزهکار نیز که محکومیت قطعی پیدا کرده اند باید از بزرگسالان محکوم جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند
بند ج ماده 37 کنوانسیون بین الملل حقوق کودک نیز ضمن بیان اتخاذ رفتاری انسانی و توام با احترام با کودکان زندانی، خاطر نشان می کند کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگ سال جدا شوند مگر این امر مغایر مصالح کودک باشد بنابراین مطابق آنچه ذکر شد طبقه بندی زندانیان به گروههای مختلف از اهمیت شایانی در اسناد و جامع بین الملل برخوردار بوده بطوری که ماده 67 قواعد حداقل رفتار و بازندانیان در مقام بیان اهداف چنین از خطیری مقرر می دارد « هدف از طبقه بندی زندانیان عبارتست از:
1- جدا ساختن مجرمین بد سابقه و خطرناک از سایر زندانیان
2- تقسیم زندانیان به دسته ها و گروههای مختلف جهت معالجه و مداوا و اصلاح و تربیت مجدد آنها» لذا« گروههای محکومین باید بر حسب امکانات زندان و به تناسب خصوصیاتی که هر گروه واجد آن است در مکانهای جداگانه نگهداری و با متد های اختصاصی تحت درمان و مداوا و یا اصلاح و تربیت مجدد قرار می گیرند.
نکته قابل توجه ای که در رابطه با تقسیم بندی زندانیان به طبقات مختلف و مجزا در مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد مشاهده میشود و از اهمیت شایانی برخوردار می باشد تقسیم بندی زندانیان بزهکار از سایر محکومین زندانی و بطور کلی زندانیان جزائی از غیر جزائی میباشد.
به موجب ماده 96 قواعد مذکور:
در کشورهایی که بموجب قوانین موضوعه، اشخاص بزهکار زندانی می شوند یا بحکم دادگاه برای امور غیر جزایی اشخاص را بازداشت می کنند باید اینگونه افراد را تحت رژیم ساده تری از لحاظ مواظبت و مراقبت قرار داده و وسایل معالجه و مداوای آنان در صورت لزوم فراهم گردد. در صورتیکه اینگونه زندانیان حقوقی علاقمند بکار در زندان باشند باید تمام دستمزد آنان به خودشان پرداخت شود»
بند 3- حقوق ایران
یکی دیگر از حقوقی که در مقررات موضوعه ایران برای زندانیان پیش بینی شده است تفکیک و طبقه بندی زندانیان می باشد . همانگونه که قبلاً اشاره شد در حقوق اسلامی و منابع بین المللی درباره لزوم طبقه بندی زندانیان بمنظور دستیابی به مهمترین هدف مجازات زندان که همان اصلاح و تربیت مجدد زندانی و باز گرداندن وی به اجتماعی می باشد
توصیه های فراوانی صورت گرفته است لذادر جهت نیل به این مقصود است که آ. س . ز سال 84 در ماده 47 مقرر نموده :
« در هر زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنها و استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می گردد…»
محکومان حداکثر به مدت 2 ماده در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای مختلف پزشکی، روانپزشکی ، آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان از جهت شناخت شخصیت ، بررسی و تعیین می گردد . مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلامی در خصوص سوابق زندگی تحقیقات لازم بعمل آورده و گزارش کاملی از گذشته محکوم از بدو دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره را با اظهار نظر خود تهیه می نمایند . در انقضاء مدت اقامت زندانی در قسمت پذیرش و تشخیص ، کلیه گزارش های متخصصین در پرونده او متمرکز می شود تا در شورای طبقه بندی مطرح شود .
شورای طبقه بندی که متشکل از رئیس زندان – معاون قضایی- معاون فرهنگی- معاون انتظامی و یک نفر متخصص علوم جرم شناسی می باشد هفته ای یکبار تشکیل شده ، در مورد تعیین و تقسیم محل زندانی و موارد دیگربا اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نمایند. بدین ترتیب زندانیان حسب سابقه ، سن ، جنسیت ، نوع جرم ، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق تشخیص شورای طبقه بندی به یکی از قسمتهای زندان یا موسسات تامینی اعزام گردند ذیلاً به طور مشروح به این موارد پرداخته می شود
1- طبقه بندی از لحاظ جنسیت
نخستین طبقه بندی زندانیان تفکیک آنان از لحاظ جنسیت یعنی جدایی زنان از مردان و دختران از پسران می باشد آ. س ز مصوب سال 72 نیز به این مهم در تبصره یک ماده 77 اشاره نموده است در این باره آمده است :
زنان بطور کلی – بطور جداگانه نگهداری می شوند

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.