میزان درآمد، قاچاق انسان، سایر کشورها

 

مطابق سرشماری سال 2001 میلادی مشخص گردید که میزان درآمد سالیانه کانادایی‌های ایرانی‌تبار در مقایسه با مهاجران کانادایی از کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان بالاتر بوده و به جز جمعیت کانادایی‌های افغانی‌تبار، سطح درآمد سایر مهاجران تقریباً یکسان است. در مقابل افغانی- کانادایی‌ها به طور محسوس، درآمد پایین‌تری نسبت به سایر جمعیت مهاجران حوزه خاورمیانه دارند.

(نمودار 3-8: مقایسه نسبت درآمد سالانه مهاجران ایرانی با شهروندان کانادایی)
3-1-8. مبحث ح: موقعیت اجتماعی
ایرانیان به طور کلی تصویر مطلوبی از خود نشان داده‌اند و نسبت به سایر ملل مهاجر، خوشنام‌تر هستند. این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که تعداد زیادی از ایرانیان مهاجر در محله‌های نسبتاً مرفه شهرهای کانادا زندگی می‌کنند. همچنین اکثر این افراد از اقشار متخصص و تحصیلکرده هستند و همین معیارها سبب شده است که این افراد از موقعیت نسبتاً بالای اجتماعی برخودار باشند.
3-2. قسمت دوم: شیوه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا
به طور کلی سه عامل در تصمیم اقدام به مهاجرت دخیل هستند که عبارتند از:
عواملی که مستقیماً با کشور مبدأ ارتباط دارند.
عواملی که مستقیماً با کشور مقصد ارتباط دارند.
عوامل شخصی و موانع بازدارنده مهاجرت
از جمله عواملی که با کشور مبدأ ارتباط دارند، می‌توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش سطوح بیکاری، نوسانات تقاضای کار، تفاوتهای نسبی درآمد سرانه در کشورها و تا حدود کمتری عدم دسترسی به مسکن و سایر خدمات همچون آموزش، بهداشت و تفریحات اشاره نمود. عواملی که از آنها نام برده شد در جهت معکوس مثبت، در کشور مقصد، انگیزه مهاجرت را ایجاد می‌نماید و متقاضی مهاجرت را برای کسب زندگی با رفاه بیشتر ترغیب می‌کند که از آن به عوامل شخصی تعبیر می‌گردد. مجموع این سه عامل موجب می‌شود که متقاضی مصمم گردد که به مهاجرت اقدام نماید. ولی چنانچه با محدودیتهایی مواجه گردد، ممکن است برای نیل به هدف خود به شیوه‌های غیرقانونی یا غیرمنظم متوسل شود.
آنتونی اچ ریچموند و راوی پی ورما در مقاله‌ای با عنوان انطباق اقتصادی مهاجران بین‌المللی، درخصوص مهاجرتهای غیرقانونی اشاره می‌نماید که: «نابرابری‌های ثروت و قدرت، نرخهای متفاوت سرمایه‌گذاری و رشد جمعیت توأم با افزایش سهولت حمل و نقل فشارهای سنگینی را بر کشورها و مناطق کمترتوسعه‌یافته در جهت مهاجرتهای بین‌المللی وارد آورده است. این فرایند تنها از طریق افزایش خط‌مشی‌های تحدید مهاجرتهای بین‌المللی، در کشورهای پیشرفته که مجبورند مقررات کیفری برای مبارزه با مهاجران غیرقانونی را به کار گیرند، فروکش خواهد کرد.»
کشورهای مهاجرپذیر در جذب مهاجران بسیار محتاطانه اقدام نموده و متقاضیان را به شیوه‌های مختلف غربال می‌نمایند. ضمن آنکه با وضع قوانین سختگیرانه تلاش می‌نمایند که تنها افراد مستعد با شرایط بسیار خوب، تحت عنوان مهاجر وارد کشورشان شوند. از طرفی برخی کشورها نیز تلاش می‌نمایند با محدود کردن امکانات مهاجرت برای اتباع خود مقاضیان را از مهاجرت منصرف نمایند. خروج اتباع از کشورها در تمام دنیا قانونی بوده ولی ورود به سایر کشورها نیاز به مجوز قانونی دارد. به رقم مخالفت 72 کشور جهان در کنفرانس جهانی جمعیت، که در سال 1974 در بخارست درخصوص محدود کردن امکانات مهاجرت برای اتباع برگزار گردید، همچنان شاهد مهاجرت به ویژه به شکل غیرقانونی آن در سراسر جهان هستیم و به نظر می‌رسد اگرچه انگیزه اقدام به مهاجرت را اغلب کشور مهاجرفرست ایجاد می‌نماید، ولی به طور یقین انگیزه اقدام به مهاجرت غیرقانونی را کشور مهاجرپذیر با وضع قوانین سرسختانه ورود، موجب می‌گردد.
به طور معمول آن دسته از افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، معمولاً به شیوه‌های غیرقانونی و نامنظم مهاجرت نمی‌نمایند، چرا که شرایط برای مهاجرت قانونی این افراد فراهم است. ولی در مقابل، قشر ضعیف برای رسیدن به شرایط بهتر زندگی حتی حاضرند برای رسیده به کشور مقصد به این شیوه‌ها متوسل گردند.
در سالهای اخیر قاچاق انسان به تجارت غیرقانونی بسیار پولسازی مبدل شده است که سالانه با بیش از 5 میلیارد دلار درآمد پس از قاچاق مواد مخدر بالاترین درآمد را به خود اختصاص داده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت، سود حاصل از تجارت انسان را به رقمی بالغ بر 7 الی 10میلیارد دلار در سال تخمین زده است؛ معامله‌ای سودآورتر از موادمخدر، چرا که این مواد را تنها یک بار می‌توان فروخت در حالی که قاچاقچیان انسان می‌توانند کالایشان را چندین بار بفروشند.
در این فصل تلاش خواهد شد تا مباحث مهاجرتهای قانونی اعطایی، مهاجرتهای قانونی اکتسابی، امکان تبدیل وضعیت مهاجرت اکتسابی به اعطایی در حالت قانونی، تجارت انسان در مهاجرتهای غیرقانونی، مهاجرتهای نامتعارف در جهان و نقش پلیس در مبارزه با مهاجرتهای غیرقانونی مورد تحلیل واقع گردد.
3-3. قسمت سوم: مهاجرت قانونی اعطایی
مهاجرت دائمی که به آن عنوان مهاجرت اعطایی نیز اطلاق می‌گردد، شامل شیوه‌های ذیل‌الذکر می‌باشد:
3-3-1. مبحث الف: مهاجرت به شیوه سرمایه‌گذاری