نرخ بازده سرمایه‌گذاری، بازده سرمایه گذاری، تغییرات قیمت سهام

 

۱-استفاده از«نظریه داو»: فنی است برای پیش‌بینی برگشت در الگوهای بازار با بررسی تغییرات شاخص صنعتی داو جونز.
۲-استفاده از میانگین‌های متحرک:در این شیوه میانگین قیمت در یک چهارچوب مشخص محاسبه می‌شود وبرای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳-استفاده از شاخص‌های فنی: معیاری است که توسط تحلیل‌گران فنی به منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت سهام به کار می‌رود دو نوع اساسی آن‌ ها ، شاخص‌های گستردگی وگرایش بازار می‌باشد. شاخص‌های گستردگی بازار به منظور اندازه‌گیری حجم و دامنه مبادلات بازار به کار می‌روند. شاخص‌های تمایلی برای بررسی بعد روانشناختی بازار، استفاده می‌شوند ( راعی و پوریان‌پور، ۱۳۹۱، ص ۱۰۳).
۲-۱۰٫مفهوم بازده سهام
بازده عبارتست از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به سرمایه‌ای که برای بدست آوردن این عایدی در ابتدای دوره،مصرف گردیده است.
در حقیقت بازده متغیر اصلی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. بازده عاملی برای مقایسه منفعت واقعی که توسط سرمایه‌گذاریهای مختلف ایجاد می‌گردد با بازده لازم جهت جبران ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. از دیدگاه دیگر بازده سرمایه گذاری شامل بازده کمی و کیفی می‌باشد که به صورت زیر تشریح می‌گردد(اسماعیلی،۱۳۹۱).
*بازده کمی شامل:
الف . سود حسابداری ب. منفعت سرمایه
*بازده کیفی:
الف. اعتبار شرکت ب. امتیازات اجتماعی
ج. توان تاثیرگذاری در جریانات اجتماعی- اقتصادی
از جهت دیگر می‌توان بازده را بر حسب زمان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف. بازده‌های گذشتهب. بازده‌های آینده
۲-۱۱٫ اجزای بازده سهام
نرخ بازده یک اوراق بهادار عامل اصلی در ارتباط و انتخاب یک سرمایه‌‍ گذاری محسوب می‌شود. بازده یا پاداش سرمایه‌گذاری شامل دو قسمت است.
الف. درآمد جاری
ب. بازده ناشی از منفعت یا ضرر سرمایه
الف. درآمد جاری:
درآمد جاری ممکن است شامل سود نقدی ، سود سهمی ، بهره دریافتی از اوراق‌قرضه و… باشد . سود سهام به سه نوع مختلف می‌باشد که شامل سود سهام نقدی ، سود سهام غیر نقدی و سود سهمی یا سهام جایزه است.
ب. بازده ناشی از منفعت یا ضرر سرمایه
منفعت یا ضرر سرمایه بخشی از بازده‌ای است که سرمایه‌گذار بر اثر سرمایه‌گذاری در سهام بدست می‌آورد که براساس تغییر در قیمت سهام محاسبه می‌شود.ضمن اینکه تغییرات قیمت سهام تا زمانی که سهامداران اقدام به فروش سهام خود نکنند امری ذهنی می‌باشد. به هر حال چنانچه قیمت سهام در پایان دوره بیشتر از قیمت سهام در اول دوره باشد. اصطلاحا آن را منفعت سرمایه و اگر قیمت سهام در پایان دوره کمتر از اول دوره باشد به آن ضرر سرمایه می‌گویند (اسماعیلی، ۱۳۹۱).
برای اندازه‌گیری نرخ بازده سرمایه‌گذاری، عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری تقسیم می‌کنند. عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری، از دو بخش تشکیل می‌شود: