نرخ بازده مورد انتظار، صورت های مالی تلفیقی، عدم تقارن اطلاعاتی

 

۱
صورت های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی
۲
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه حسابرسی نشده، حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه
۳
صورت های مالی ۶ ماهه ی حسابرسی شده، حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره ۶ ماهه و در مورد صورت های مالی تلفیقی، حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه.
۴
برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید
۵
پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد ۳، ۶ و ۹ ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه
افشای اختیاری
افشای اختیاری در واقع افشای اطلاعات فراتر از تعهدات قانونی است که توسط نهادهای نظارت کننده و قانون گذار تدوین شده است. افشای اختیاری، فرایند ارائه اطلاعات به بازار های مالی از طریق گزارشگری شرکت است بدون آنکه الزامی برای آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر افشای اختیاری بیشتر بر مبنای انگیزه های مدیریت است.
به طور کلی مطالعات پیرامون افشای اختیاری بر این مبنا استوار است که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایهگذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آینده شرکت هستند (هیلی و پالپو، ۲۰۰۱). لذا استراتژی افشای اختیاری شرکت نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایهگذاران خارجی ایفا میکند (شین، ۲۰۰۲).
اهمیت افشای اختیاری
افشای اطلاعات فرایند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی است. شرکت‌هایی که به‌طور داوطلبانه اطلاعاتی را افشا می‌کنند که به‌وسیله مراجع قانون گذار اجباری برای ارائه آنها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکت کنندگان بازار تلاش می‌کنند و از این‌رو به‌واسطه افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می‌برند (مادیانی، ۲۰۰۹).
شفافیت اندک و نبود تقارن اطلاعات، رابطه‌ای مستقیم دارند. شفافیت اندک نشان می‌دهد که اطلاعات کافی برای ارتباط برقرار کردن با سرمایه‌گذار وجود ندارد. بنابراین یک عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد مطلع و غیرمطلع، وجود خواهد داشت. در یک بازار کارا، ارزش شرکت به‌صورت ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی با توجه به نرخ بازده مورد انتظار تعدیل‌شده بر مبنای ریسک تعریف می‌شود. بنابراین هدف از افشای اطلاعات مالی، ارائه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران در ارزیابی به‌موقع بودن و قطعیت داشتن جریانهای نقدی آتی است. اطلاعات مفید ارائه ‌شده از طریق افشای اختیاری، فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد و سایر استفاده‌ کنندگان ازاطلاعات افشا شده شرکت را در موقعیت مناسب‌تری برای تخصیص منابع اقتصادی قرار می‌دهند.
مزایای افشای اختیاری
افشای بهتر اطلاعات، هماهنگی و مشارکت میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بهبود می‌بخشد. بازار سرمایه در تعیین ارزش صحیح افشای شرکت در درازمدت کارآمد است. مهمترین مزایای افشای کامل و گزارشگری بهتر عبارتند از )مادیانی , ۲۰۰۹):
• افزایش اعتبار مدیریت،
• وفاداری سرمایه گذاران به شرکت،
• افزایش حجم معاملات تجاری به دلیل شفافیت بیشتر،