پایان نامه ارشد: بازی درمانی گروهی در قلدری و خود پنداره دانش آموزان

هارتاپ (۱۹۹۷) اعتقاد دارد که رابطه منحصر بفرد با هم سن و سالان، این فرصت را برای کودک فراهم می کند که متوجه شود اعمال پرخاشگرانه اش در بعضی موقعیت ها موفق و در بعضی موقعیت های دیگر ناموفق است. این تعامل بر تعادل رفتاری کودک تأثیر می گذارد و یاد می گیرد که در موقعیت های اجتماعی نه خیلی پرخاشگر باشد و نه خیلی مسامحه کار و در نتیجه پرخاشگری اش کاهش می یابد.
همانطور که ولر و همکاران (۱۹۹۹) اشاره کرده اند، رفتارهای پرخاشگرانه به وفور در مبتلایان به اختلال سلوک، اختلال بیش فعالی توأم با کمبود توجه، اختلال نافرمانی مقابله ای و اختلالات نافذ رشد دیده می شود. نظریه های متعددی مدعی شده اند که سبب شناسی پرخاشگری در این اختلالات را تبیین کرده اند اما تاکنون هیچ نظریه ای نتوانسته است انواع متفاوت رفتارهای پرخاشگرانه را تفکیک نماید. تعداد بیشماری مطالعات کنترل شده با نمونه های کوچک انجام گرفته است که نتیجه آن ترویج داروهایی است که اکنون در درمان پرخاشگری مورد استفاده قرار می گیرند. درمانهای روان شناختی که برای کاهش پرخاشگری بکار رفته اند مثل درمانهای کلاسیک مبتنی بر رویکردهای روان پویایی و انسان گرایی تا درمانهای جدیدتر شناختی، رفتاری، سیستمی – خانواده درمانی، طیف وسیعی را در بر می گیرد. از آنجا که رفتارهای پرخاشگرانه که مشخصه اختلال سلوک و از جمله خصوصیات محوری آن محسوب می شود، امکان دارد که تشدید شوند و به رفتارهای ضد اجتماعی شدیدتر تبدیل گردند. (ولر و همکاران، ۱۹۹۳).

۵-۳-۲- تعریف خشم

خشم[۱] یکی از هیجانهای پیچیده انسان است. خشم واکنشی متداول نسبت به بدرفتاری و ناکامی است. همه ما در طول زندگی با موفقیتهای خشم برانگیز روبرو شده‌ایم. اشکال خشم این است که اگر چه بخشی از زندگی است ولی ما را از رسیدن به اهداف خود باز می‌دارد و علت این که افراد در مورد خشم دچار تعارض و تضاد هستند همین نکته است از یک طرف خشم پاسخ طبیعی انسان است و از طرف دیگر می‌تواند روابط بین فردی را مختل کند و ما را از رسیدن به اهداف خود باز دارد.
ارائه تعریفی از خشم بسیار دشوار است زیرا افراد از نظر زمان و علت خشم و نحوه واکنش به آن کاملاً متفاوت هستند. بر اساس تعریف دکتر چارلز اسپیلبرگر روان شناسی که متخصص مطالعه خشم است: «خشم حالتی عاطفی است که از نظر شدت از تحریک ملایم تا عصبانیت شدید تغییر می‌کند.» مانند سایر عواطف همراه با تغییرات فیزیولوژیکی و زیست شناختی است. وقتی عصبانی می‌شوید ضربان قلب و فشار خون شما بالا می‌رود و نیز سطوح هورمون‌های مربوط به انرژی مانند آدرنالین و نور آدرنالین افزایش می‌یابد. (محمد خانی – ۱۳۸۴)
به هر حال تعاریف متفاوتی از خشم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
بر طبق نظریه ارتباط ذهنی خشم مانند همه احساسات یک گونه از ارتباط ذهنی چند بعدی است و ممکن است به عنوان یک سندرم عملکرد بر پایه عکس العملهایی در دامنه‌های مختلف عملی به حساب می‌آید. نظریه ارتباط فکری چند بعدی ۴ ترکیب و جزء را برای نحوه عکس العملهای سیستم خشم ضروری می‌داند. اجزاء تجربی، فیزیکی، شناختی و رفتاری (دیفنباخر ۱۹۹۹) (به نقل از فصلنامه تازه‌های روان درمانی) به طور خلاصه آنها توضیح دادند که عکس العمل خشم در قسمت شناختی ارزش گذاری، ارزش گذاری مجدد، گفتگوی شخصی، تخیل و شبیه سازی و حافظه می‌گردد. آنها جزء تجربی را به عنوان وجه تجربی احساس توصیف نمودند و این نشانه برای توصیف این تجربیات کنار رفت. نهایتاً جزء فیزیکی شامل میزان به عنوان رفتاری که یک پاسخ به حالت تحریک عصبی است می‌باشد. به علاوه به نظر می‌رسد که خشم بر ضد هر شخص است. بنابراین هدف تفریحی بیشتر پاسخهای رفتاری خشم آلودگی احساسی را موجب می‌شوند و یا ریشه تحریکات خشم را عوض می‌کنند (دیفن بافر ۱۹۹۹) (به نقل از فصلنامه تازه‌های روان درمانی)
خشم ممکن است به مضرات اجتماعی و جسمی زیادی منجر شود. مضرات جسمی خشم شامل استرس روان شناختی، پرتنشی و ناراحتی‌های بدنی همراه با خشم است از دیگر مضرات خشم بروز آن بصورت پرخاشگری است.
[۱] – Anger

دانلود متن کامل