پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:

ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی

اساتید راهنما :

دکتر همایون موتمنی

دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-   فصل اول: کلیات تحقیق……………….. 1

1-1- مقدمه……………….. 2

1-2- تعریف مساله………………… 3

1-3- اهداف تحقیق…………………. 4

1-4- تحقیقات مرتبط………………….. 4

1-5- ساختار پایان نامه………………… 5

2-  فصل دوم:ادبیات تحقیق……………….. 6

2-1- تعریف معماری سازمانی…………………. 7

2-2- انواع معماری سازمانی…………………. 8

2-3- فرآیند معماری سازمانی…………………. 8

2-4- تفاوت محصولات معماری سازمانی با روش‌های دیگر…….. 9

2-5- کاربرد معماری سازمانی…………………. 10

2-6- جایگاه معماری سازمانی…………………. 11

2-7- آشنائی با چارچوب‌های معماری سازمانی…………………. 12

2-7-1- چارچوب معماریِ زکمن…………………. 15

2-7-2- چارچوب معماریِ سازمانی فدرال…………………. 16

2-7-3- چارچوب سازمان خزانه داری…………………. 19

2-7-4- چارچوب معماری C4ISR………………….

2-8- چالش‌های روش‌های کلاسیک معماری سازمانی………….. 27

2-9- چابکی در معماری سازمانی…………………. 31

2-10- اصول حاکم بر معماری سازمانی چابک…………………… 33

2-11- اهداف معماری سازمانی چابک…………………… 34

2-12- به‌کارگیری تجارب عملی چابک در معماری سازمانی……… 35

3-  فصل سوم :روش پیشنهادی……………….. 39

3-1- مقدمه………………..40

3-2- متدلوژی‌های چابک…………………… 40

3-2-1- متدولوژیDSDM…………………..

3-3- چابک‌سازی چارچوب معماری C4ISR………………….

3-3-1- برنامه ریزی ترخیص (تعیین وضعیت موجود)………….. 46

3-3-2- برنامه ریزی تکرار (تعیین وضعیت مطلوب)……….. 50

3-3-3- برنامه ریزی روزانه (طرح گذار)………………… 54

3-4- بررسی و ارزیابی راه حل چابک پیشنهادی…………. 58

4-  فصل چهارم: مطالعه موردی………………….. 60

4-1- مقدمه ……………….. 61

4-2- محصولات معماری C4isr…………………

4-2-1- محصول معماری AV -1…………………

4-3- رویکرد بررسی،دیدگاه‌ها و محصولات معماری ارائه شده……. 64

4-4- محصول معماری OV-1…………………

4-5- محصول معماری OV-5…………………

4-6- محصول معماری OV-6c…………………

4-7- محصول معماری OV-2…………………

4-8- محصول معماری OV-6b…………………

4-9- محصول معماری OV-7…………………

4-10- نتیجه گیری…………………. 72

5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………….. 74

5-1- خلاصه تحقیق…………………. 75

5-2- محدودیت های تحقیق…………………. 75

5-3- نتایج تحقیق…………………. 75

5-4- پیشنهادات و کارهای آتی…………………. 76

مراجع…………………. 78

چکیده:

درحال حاضر معماری سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدی درانجام ماموریت های سازمان ها محسوب می شود هدف معماری سازمانی این است که فناوری اطلاعات را از حالت یک ابزار خارج کرده و به یکی از منابع سازمان در کنار سایر منابع تبدیل نماید، بطوری که در خدمت مامو ریت های سازمان باشد . در حال حاضرسازمان های مختلف به ویژه سازمان های پرتلاطم برای اجرای فرآیند معماری سازمانی وبه خصوص برنامه ریزی معماری سازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند برنامه ریزی و اجرای معماری سازمانی بسیار لخت، کند و فرسایشی بوده ودر نتیجه یا به درس تی اجرا نشده و یا به شکست منجر می شود . این مشکل ناشی از وجود تغییرات زیاد و گسترده و پیچیدگی در کسب و کار سازمان‌هاست. برای حل این مشکل راه حل های مختلفی ارائه شده است . هنگامی که در مساله ای آشفتگی و تلاطم وجود داشته باشد چابکی یکی از کلید های حل مساله است. چابکی به توانایی برای ایجاد و پاسخگویی به تغییرات محیط متلاطم کسب و کار گفته می شود . چابکی به مفهوم تندی، سرعت، سبکی و زیرکی بوده و به خلاقیت، ابتکار و نوآوری نیاز دارد .متدولوژی ها و روش های چابک تطبیق پذیر هستند و خودشان را با تغییرات تطبیق می دهند. معماری سازمانی چابک دارای روش ها و راه حل های مختلفی برای برنامه ریزی و مدلسازی است. در این تحقیق سعی بر این است تا چارچوب C4ISR را با کمک متدولوژی چابک و تجارب عملی چابک ، چابک سازی نماییم .با بکارگیری تجارب عملی چابک مدل های چارچوب کم حجم تر و سریع تر تدوین گردیده و امکان پاسخگویی به تغییرات گسترده کسب و کار سازمانی فراهم می آید.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین دلایل کندی و فرسایشی بودن فرآیند معماری سازمانی تغییرات مداوم در حوزه فناوری و یا ماموریت های یک سازمان است. یکی از پارادایم های مطرح شده در حوزه معماری سازمانی پارادایم چابکی است. چابکی به معنی تطبیق پذیر بودن در مقابل تغییرات مداوم کسب و کار است.

       نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام ماموریتهای خود، نیازمند سیستمهائی یکپارچه و تعامل پذیر هستند. به منظور رسیدن به سیستمهای مطلوب ابتدا لازم است تا آنها را بصورتی علمی توصیف نمائیم. بهترین راه حل برای ایجاد توصیف های یکدست،‌ یکپارچه، و تعامل پذیر، استفاده از یک چارچوب معماری مناسب است. در صورتیکه هر سازمان، اقدام به توصیف سیستمهای خود نماید، به توصیفهائی ناسازگار و فاقد یکپاچگی و تعامل پذیری خواهیم رسید. با وجود اینکه در اکثر متون به چارچوب زکمن به عنوان اولین چارچوب معماری سامانه های اطلاعاتی اشاره می‌شود، ولی باید گفت که تلاشی که در وزارت دفاع آمریکا در جهت معماری سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت، مستقل از چارچوب زکمن و مسائل مطرح شده در آن بود. C4ISR که در ابتدا برای معماری سامانه های ارتباطی و اطلاعاتی در صحنه عملیات نظامی‌ تدوین شده بود، رفته رفته جای خود را به عنوان یک راه حل ممتاز برای پرداختن به معماری در حوزه های دیگر نیز باز کرد. چارچوب C4ISR بر خلاف زکمن که شامل شش دیدگاه می‌شد از سه دیدگاه تشکیل شده که با هم تفاوت عمده دارند، این سه دیدگاه عبارتند از :

   دیدگاه عملیاتی(Operational View) : این دیدگاه توصیف کننده وظایف و عملکردهای گره های عملیاتی و گردش اطلاعات بین این گره ها در جهت انجام عملیات ‌است. با استفاده از نمادهای گرافیکی می‌توان گره ها و عناصر عملیاتی، چگونگی انجام و پشتیبانی عملیات، نحوه گردش و تبادل اطلاعات بین گره ها را مشخص نمود.

   دیدگاه سیستمی(System View) : این دیدگاه توصیف کننده سیستمهای اطلاعاتی و چگونگی ارتباط بین آنها در جهت انجام یا پشتیبانی عملیات ‌است. آنچه که نشان دهنده نقش فناوری در کمک به انجام بهتر ماموریتهای سازمانی بوده، در اینجا توصیف می‌شود. از دیدگاه عملیاتی که به دیدگاه سیستمی ‌وارد شویم، گره های عملیاتی با سیستم های اطلاعاتی و فواصل با خطوط انتقال اطلاعات جایگزین می‌شوند.

دیدگاه تکنیکی(Technical View) : این دیدگاه توصیف کننده قوانین، مشخصات و ملزومات تعیین شده برای هر سیستم در جهت نیل به اهداف و وظایف تعریف شده آن است. در حقیقت هدف از این دیدگاه، تضمین تطابق در عملکرد سیستم ها با انتظارات خواسته شده از آنهاست

هدف نهایی چارچوب معماری C4ISR، افزایش میزان تعامل در سطح سازمان می‌باشد. با توجه به سایر چارچوب های معماری، در چارچوب معماریC4ISR “استاندارد سازی” بطور کامل مورد توجه قرار می گیرد. یکی از مهمترین اهداف اصلی معماری عملیاتی در چارچوب C4ISR تعریف ملزومات تبادل اطلاعات می‌باشد.

از جمله ویژگی های چارچوب معماری C4ISR می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • محصول گرا
 • نمایش اطلاعات و تعامل پذیری
 • ایجاد کارایی و تعامل پذیری
 • بیان چگونگی تشریح معماری
 • پوشش به نیاز در تمام سطوح
 • دارای سه دیدگاه معماری عملیاتی،سیستمی، تکنیکی

معماری سازمانی چابک یک پارادایم طراحی و مدلسازی برای معماری سازمانی است. بومی کردن چارچوب C4ISR از طریق بکارگیری تجارب عملی چابک در جهت پوشش کامل به آن یک روش مناسب معماری برای سازمان های چابک و متلاطم است. نوآوری این تحقیق چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی می‌باشد. این چابک‌سازی از طریق بکارگیری متدولوژی DSDM در چارچوب C4ISR و استفاده از تجارب عملی چابک خواهد بود.

2-1- تعریف مسأله

در حال حاضر سازمان های متلاطم و پرتغییر به منظور برنامه ریزی و اجرای فرآیند معماری سازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند معماری سازمانی بسیار لخت، کند و فرسایشی بوده و گاهی اوقات به شکست منجر می شود. یکی از مهمترین دلایل کندی و فرسایشی بودن فرآیند معماری سازمانی تغییرات مداوم، گسترده و پیش بینی نشده (غیرقابل پیش بینی ) در حوزه فناوری و یا کسب و کار سازمان ها است. روش های جاری معماری سازمانی مبتنی بر پارادایم های قدیمی تر بوده و از ویژگی های خاصی بر خوردار هستند. امروزه سازمان ها با کمبود منابع و زمان مواجه بوده و از طرفی دیگر به دلیل گسترش بکارگیری فناوری های نوین مجبور به تولید کالاها و خدمات انعطاف پذیر برای جلب رضایت مشتریان هستند. تلاطم و تغییرات مکرر و غیر قابل پیش بینی سازمان ها ناشی از موارد فوق الذکر بوده و لذا نیازمند نگاهی جدید به معماری سازمانی می باشیم. در عصر چابکی دیگر نمی توان همه چیز را ازقبل پیش بینی و برنامه ریزی کرد، لذا استفاده از روش های کلاسیک معماری سازمانی نتیجه بخش نخواهد بود. با توجه به گسترش تغییرات و تلاطم دیگر نمی توان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را به شکل ایستا تعریف نموده و سپس برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برنامه ریزی نمود. روش های کلاسیک معماری سازمانی به دلیل داشتن برخی از ویژگی ها در محیط های پرتلاطم دچار مشکلاتی هستند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از :

 • سخت بودن تولید محصولات و فرآورده های معماری سازمانی
 • تولید حجم عظیمی از مستندات
 • وجود افراد تطبیق ناپذیر در تیم معماری سازمانی و سایر تیم ها
 • اصراربیش از حد داشتن به مسائل تکنیکی به جای همکاری و کارتیمی
 • عدم بکارگیری مدیریت دانش محور
 • استفاده از متدولوژی های نامناسب
 • عدم وجود ابتکار وخلاقیت درافراد و تبعیت محض از برنامه ها و رعایت حداکثر بروکراسی
 • وجود فازها و چرخه های طولانی
 • برگزاری جلسات نامناسب کارشناسی و مدیریتی
 • طولانی بودن زمان توسعه سیستم های کاربردی اثر بخش و تحول آفرین و…

روش‌های چابک معماری سازمانی سعی دارند تا از شکنندگی معماری سازمانی در سازمان‌های متلاطم و پرتغییر جلوگیری نمایند. بکارگیری بهترین تجارب چابک در جهت پوشش به زکمن و استفاده از آنها در متدولوژی های منطبق با آن یک روش مناسب جهت چابکی معماری سازمانی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رشته تجارت الکترونیک: تعیین عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در جذب سهم بازار

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

Author: 92