پایان نامه مدیریت درباره : جامعه آماری این تحقیق

جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمیباشد، بنابراین ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند، بنابراین محقق راه نمونهگیری را انتخاب میکند. نمونه عبارتست از تعدادی از افراد که صفات آن‌ ها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد(حافظ نیا، ۱۳۸۲). برای نمونهگیری در پژوهشهای علوم رفتاری روش های متداولی وجود دارند که از جمله آن‌ ها نمونهگیری تصادفی ساده، نمونهگیری تصادفی نظامیافته، نمونهگیری طبقهای، نمونهگیری خوشه ای و نمونهگیری چند مرحلهای می‌باشند.
بر طبق تعریف صورت گرفته جامعه مورد بررسی در این تحقیق مصرف کنندگان محصولات و کارشناسان شرکت لبنی صالح معرفی شده است.
۳-۷- تعیین حجم نمونه

انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی در صدد بر میآیند که از طریق نمونهگیری اطلاعات احتمالی را با بهره گرفتن از تحلیل داده های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند.
تعمیم یافته های تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایتبخش نیست، زیرا نمی‌توان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه، معرف جامعه است. بلکه در خیلی موارد، بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد. اگر حجم نمونه خیلی بزرگ باشد، امکانات تلف می‌شود. از سوی دیگر، اگر نمونه خیلی کوچک باشد، دقت نتایج کم است و ممکن است نتایج، بیانگر حقایق و واقعیتهای جامعه نباشد. اما در صورتی که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شود و اندازه آن نیز کافی باشد، اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت. به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با توجه به نوع و هدف تحقیق حجم نمونه را میتوان از روی محدود و نامحدود بودن جامعه آماری به دست آورد. (حافظ نیا، ۱۳۸۲) با توجه به این که جامعه آماری این تحقیق، کلیه مصرفکنندگان و کارشناسانی هستند که در مراکز خرید شهر بابل به خرید این محصولات مصرفی می‌پردازند، میتوان تعداد نمونه را از فرمول محاسبه تعداد نمونه آماری از جامعه نامحدود، به دست آورد.
جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان و کارشناسان شرکت لبنی صالح در مناطق ۴ گانه شهر بابل خرید انجام داده‌اند، به شرح زیر است:
جدول ۳-۱: مناطق نمونه گیری شده
ردیف
شرح
تعداد
۱
منطقه ۱- خیابان طالقانی
۱۲۵ نفر
۲
منطقه ۲- خیابان مدرس
۱۲۵ نفر

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳
منطقه ۳- خیابان نواب صفوی

 
 
125 نفر
۴
منطقه ۴- خیابان امیرکبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *