پردازش اطلاعات، دستهبندی تگهای، برقراری ارتباط

 

۲-۵-۱-۳- دستهبندی تگهای RFID
تگها براساس نحوه تامین برق مصرفی به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
*تگهای فعال: اینگونه برچسبها دارای باطری بوده و خود دارای توانایی ایجاد فرکانس رادیویی است و به طور مداوم فعال است (در مواردی امکان زمانبندی فعالیت برچسب نیز وجود دارد و یا برچسب خود در هنگام نیاز عمل میکند که نوع نیمهفعال است) و در حال ارسال اطلاعات به قرائتگر است و حافظه بیشتری نسبت به نوع غیرفعال دارند(مدیری ، شیرافکن ، ۱۳۸۹).
* تگهای نیمهفعال: این برچسبها دارای باطری هستند و با دریافت نیروی فعالکننده از قرائتگر، باطری را به کار میاندازند و اطلاعات درون تراشه را ارسال میکنند(مدیری، شیرافکن، ۱۳۸۹). این نوع تگها با توجه به دارا بودن منبع تغذیه انرژی، معمولا دارای حافظه زیاد و توانایی پردازش اطلاعات پیچیدهتر هستند. تگهای فعال و نیمهفعال برای ردیابی در مسافتهای طولانی، بسیار مناسب میباشند. با توجه به گران بودن این گونه تگها، معمولا استفاده از آنها برای کالاهای ارزان قیمت مقرون به صرفه نیست(مقدسی، سبحان منش ، ۱۳۸۸)
*تگهای غیرفعال: این برچسب که کاربرد گستردهای دارد، نیروی لازم برای فعال کردن مدار تراشه را توسط آنتن خود از امواج الکترومغناطیسی تولید شده توسط قرائتگر، دریافت میکند ( با زیاد شدن فاصله این انرژی به شدت کاهش مییابد) سپس تراشه امواجی را که باید برگشت داده شود، توسط آنتن خودش برای آنتن قرائتگر ارسال میدارد و قرائتگر هم آنها را به پایگاه داده انتقال می دهد، جهت فروشگاه ها از این برچسب استفاده میشود ( مدیری، شیرافکن، ۱۳۸۹). با توجه به اینکه این تگها برای برقراری ارتباط و تامین انرژی مورد نیاز، کاملا به انرژی الکترومغناطیسی دستگاه دادهخوان وابسته هستند، مسافت خوانده شدن و نوشتن اطلاعات برای آنها کاملا محدود شده است(مقدسی ، سبحان نژاد ، ۱۳۸۸).
جدول ۲-۲- معایب و مزایای برخی از انواع تگهای RFID ( مدیری، شیرافکن،۱۳۸۹)
نوع برچسب
معایب
مزایا
غیرفعال
فواصل کوتاه (حدود ۴ متر) ، عملکرد ضعیف در مجاورت مایعات و فلزات ، اغلب حافظه تنها خواندنی است
عمر طولانی ، هزینه پایین ، محدوده کاربرد وسیع ، انعطاف بالا ، ابعاد کوچک
نیمه غیرفعال
گران قیمت به دلیل استفاده از باطری (مواد شیمیایی)، کاربردی همگانی ندارند، عمر کوتاه تر، ابعاد بزرگتر
امکان ایجاد ارتباط در فواصل متوسط (حدود ۴ تا ۵۰ متر)، قابلیت اتصال به حسگرها و انتقال اطلاعات آنها رادارد، حافظه بزرگتر، مناسب برای شناسایی اشیا بزرگ
نیمهفعال
امکان ارتباط در فواصل دور ( بیش از ۱۰۰۰ متر) ، قابلیت اتصال به حسگرها و انتقال اطلاعات آنها را دارد ، حافظه بزرگتر