اثرات زیست محیطی و سیاسی گردشگری

 اثرات سیاسی گردشگری گردشگری با ایجاد شغل و درآمد باعث کاهش احتمال آشوب‌های سیاسی در کشورها می شود. هچنین هر […]

کاداستر

همان گونه که بیان شد کلمه کاداستر از کلمه یونانی Katastichon به معنی “دفترچه یادداشت” گرفته شده است، این واژه […]

استاندارد ۱۴۰۰۰ مجموعه ای از استاندارد ها است که موارد زیر را در بر می گیرد:

سیستم مدیریت زیست محیطیبدین مفهوم است که واحد های تولیدی و بخش های وابسته به آنها به طور پیوسته و […]

عوامل داخلی بروز تاخیرات در طول اجرای پروژه (در پروژه های ساختمانی)

عوامل داخلی – عوامل مرتبط با برآوردهای نیروی انسانی و زمان عدم تناسب نفرساعت برآورد شده با مجموعه فعالیت های تخصیص […]

آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM

بر اساس آمار بخش انرژی آمریکا، امروزه بیش از ۷۶ میلیون ساختمان مسکونی و نزدیک به ۵ میلیون ساختمان تجاری […]

علل تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

علل تغییر در پروژه ممکن است منشا خارجی داشته و یا متاثر از فشارهای داخلی که بر پروژه در حال […]

مهریه در قرآن و اهل سنت -نظریات و دیدگاه ها

دیدگاه اهل سنت برخی از نویسندگان اهل سنت، نکاح را از عقود معاوضی دانسته، به تبع آن مهر را در […]

اعتماد به نفس از دیدگاه رویکردهای روانشناسی

اعتماد به نفس واژه اعتماد به نفس[۱] که از قرن هفدهم به کار گرفته شده، همان باور آدمی به توانایی […]

قبول و نکول برات

قبول و نکول برات اگر مُحالٌ علیه پرداخت وجه برات را قبول کند ان را قبول برات و اگر برات […]

قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

  دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم: ۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا […]