خودمختاری و آزادی نظریه خودمختاری ادعای نیرومندی، درباره عمومیت تمایل به سوی خودسازماندهی دارد. ممکن است یک نگرش، به میزان Read More

خودمختاری و آزادی نظریه خودمختاری ادعای نیرومندی، درباره عمومیت تمایل به سوی خودسازماندهی دارد. ممکن است یک نگرش، به میزان Read More

نیازهای بنیادین روان‌شناختی طبق نظریه خود­تعیین­گری همه افراد در سه نیاز بنیادین روان‌شناختی خودمختاری، شایستگی و ارتباط سهیم هستند (رایان Read More

نیازهای بنیادین روان‌شناختی طبق نظریه خود­تعیین­گری همه افراد در سه نیاز بنیادین روان‌شناختی خودمختاری، شایستگی و ارتباط سهیم هستند (رایان Read More

مزایای تعارض: متخصصان علوم اجتماعی کشف کرده‌اند که عشق، تنها زمانی تداوم می یابد که با اختلاف عقیده ها به‌طور Read More

مزایای تعارض: متخصصان علوم اجتماعی کشف کرده‌اند که عشق، تنها زمانی تداوم می یابد که با اختلاف عقیده ها به‌طور Read More

علل تعارض های زناشویی: گاه دیده می‌شود مرد یا زن دائماً در صدد هستند خود را با رفتارها و انتظارات Read More

علل تعارض های زناشویی: گاه دیده می‌شود مرد یا زن دائماً در صدد هستند خود را با رفتارها و انتظارات Read More

ساختار قدرت و سازگاری زناشویی: مشکلات و اختلافات مربوط به ارتباط و صمیمیت از یک طرف و تعادل قدرت و Read More

ساختار قدرت و سازگاری زناشویی: مشکلات و اختلافات مربوط به ارتباط و صمیمیت از یک طرف و تعادل قدرت و Read More

رضایت زناشویی و جهت گیرى مذهبى[۱] واژه «جهت گیرى مذهبى»، درواقع به روى آورد کلى شخص که از مذهب اتخاذ Read More

رضایت زناشویی و جهت گیرى مذهبى[۱] واژه «جهت گیرى مذهبى»، درواقع به روى آورد کلى شخص که از مذهب اتخاذ Read More

روابط والدین و کودک از زمانی که تصمیم به بچه دار شدن می کنید، شما مسئولیت پرورش، تربیت و نگهداری Read More

روابط والدین و کودک از زمانی که تصمیم به بچه دار شدن می کنید، شما مسئولیت پرورش، تربیت و نگهداری Read More

  به نظر نانسی گود منشا تمامی درگیری ها و اختلاف‌ها پول نیست اما این امر موضوع بیشتر مشاجره های Read More

  به نظر نانسی گود منشا تمامی درگیری ها و اختلاف‌ها پول نیست اما این امر موضوع بیشتر مشاجره های Read More

بهداشت و درمان روابط زناشویی غالب مشکلات جنسی چند عامل هستند (کرور جونز ۱۹۹۲، ص ۳۴- هاتن، ۱۹۸۰، ص۵۰). تکامل Read More

بهداشت و درمان روابط زناشویی غالب مشکلات جنسی چند عامل هستند (کرور جونز ۱۹۹۲، ص ۳۴- هاتن، ۱۹۸۰، ص۵۰). تکامل Read More