پایان نامه ارشد مدیریت : اتوماسیون اداری

Summer 2013

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم
که بی حمایت و دعای خیر ایشان رسیدن به این درجه علمی ممکن و میسر نبود
همسر و فرزندانم
که بی صبوری و حمایت ایشان پیمودن این راه در این مقطع تحصیلی ممکن نبود

سپاسگزاری
از اساتید محترم و بزرگوارم در این دوره تحصیلی نهایت سپاس و تشکر را دارم به ویژه از جناب آقای دکتر موسی رضوانی چمن زمین و سرکار خانم سیده فتانه مقیمی که با صبوری مرا در جای جای این پژوهش یاری وراهنمایی نموده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲٫ بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴٫ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۱٫هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴-۲٫اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵٫سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵-۱٫سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵-۲٫سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶٫ چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۷٫ فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷-۱٫ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷-۲٫فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. ۸

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۸ .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………. ۹
۱-۸-۱٫فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۸-۲٫زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری …………………………………………………………. ۹
۱-۸-۳٫دانش ومهارت کارکنان………………………………………………………………………….. ۹
۱-۸-۴٫تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)…………………………………………………… ۹
۱-۸-۵٫اتوماسیون اداری …………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۸-۶٫مدارس شهرستان آستارا………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۹٫ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۹-۱٫قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۹-۲٫قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۹-۳٫قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۰٫ محدودیتهای پیش روی محقق………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۱٫ ساختارگزارش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
۲-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲٫ بخش اول : فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۱٫ تاریخچه ……………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲-۲٫ تعاریف فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۱۵
۳-۲-۳٫ سیر تکامل فناوری اداری ……………………………………………………………………………….. ۱۷
۳-۲-۳-۱٫ دوره اول؛ فناوری اداری ………………………………………………………………………………. ۱۷
۳-۲-۳-۲٫دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه…………………………………………………………………. ۱۷
۳-۲-۳-۳٫دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ………………………………………………………………………. ۱۷
۲ -۲-۴٫ نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۵٫ بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۶٫ فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات………………………………………………………….. ۱۹
۲-۲-۷٫ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۸٫ انواع سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۹٫ ساختار سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۲-۹-۱٫ شبکه ارتباطات اطلاعاتی …………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۹-۲٫ زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه ) ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲-۲-۹-۳٫ سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS) ………………………………………………………..25
2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS) ……………………………………………………………….25
2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS) …………………………………………………….25
2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) …………………………………………………………………25
2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS) ………………………………………………………………26
2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS) ………………………………………………………………26
2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ……………………………………………… 26
2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………..۲۶
۲-۳٫ بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری …………………………………………………………………۲۸
۲-۳-۱٫ تاریخچه …………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۳-۲٫ اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص …………………………………………………..۲۹
۲-۳-۳٫ اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) ……………………………………………………………. ۳۰
۲-۳-۴٫ گردش مکاتبات اداری……………………………………………………………………. ۳۱
۲-۳-۵٫ معایب و مشکلات نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) …………………………………… ۳۲
۲-۳-۶٫ دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ……………………………………………. ۳۳
۲-۳-۷٫ دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ……………………………………………….. ۳۳
۲-۳-۸٫ مزایای استفاده از اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………۳۳
۲-۳-۸-۱٫ با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ……………………………………………………………….. ۳۳
۲-۳-۸-۱-۱٫ مزایای مستقیم …………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۳-۸-۱-۲٫ مزایای غیر مستقیم ……………………………………………………..۳۴
۲-۳-۸-۲٫ در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی …………………………………………………۳۴
۲-۳-۹٫ مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری…………………………………………………………. ۳۶
۲-۳-۱۰٫ استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون…………………………………………………. ۳۷
۲-۳-۱۰-۱٫ مدیران ……………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۳-۱۰-۲٫ کارمندان……………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۳-۱۰-۳٫ مشتریان ……………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۳-۱۰-۴٫ کارمندان بایگانی و دبیرخانه……………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۳-۱۰-۵٫ بشریت ………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۳-۱۱٫ ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: ………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۳-۱۲٫ چالش های اتوماسیون اداری……………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۳-۱۳٫ تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری…………………………………………………………. ۳۹
۲-۳-۱۳-۱٫ واژه پردازها…………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۳-۱۳-۲٫ نشر رومیزی ………………………….
…………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۱۳-۳٫ کشو های بایگانی الکترونیکی……………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۱۳-۴٫ پست الکترونیکی ……………………………………………………………………………….. ۴۱
۳
-۳-۱۳-۵٫ پست صوتی …………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۳-۱۳-۶٫ فاکس……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۳-۱۳-۷٫ کنفرانس صوتی …………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۳-۱۳-۸٫کنفرانس ویدئویی……………………………………………. ۴۴
۲-۳-۱۳-۹٫ کنفرانس های کامپیوتری…………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۳-۱۳-۱۰٫ سند خوان ها ………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳-۱۳-۱۱٫ ماشین های کپی هوشمند ……………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۳-۱۴٫ انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر…………………………………………………………….. ۴۵
۲-۳-۱۵٫ اجرای سیستم های اتوماسیون اداری………………………………………………………. ۴۵
۲-۳-۱۶٫ شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری………………………………………………………….. ۴۶
۲ -۳-۱۶-۱٫ اطلاعات پایه ………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۳-۱۶-۲٫ عملیات مربوط به نامه های وارده ۴۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲-۳-۱۶-۳٫ عملیات مربوط به نامه های صادر.ه…………………………………………………………………… ۴۶
۲-۳-۱۶-۴٫ عملیات مربوط به مکاتبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *