دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره یادگیری سازمانی

…………………………………………………………………..25
2-7-4 روش توزیع اجباری…………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-7-5 روش انتخاب اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-7-6 روش فرم ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-7-7 روش وقایع حساس …………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-7-8 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف …………………………………………………………………………………….27
2-7-9 روش بررسی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-7-10 روش تشریحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-7-11 روش ارزشیابی گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-8 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان ……………………………………………………………………………………………28
بخش دوم :سبک رهبری
2-8 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-9 مفاهیم وتعاریف سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………..30
2-10 تئوری های رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-10-1 تئوری های شخصیتی –رهبری……………………………………………………………………………………………………………32
2-10-2 تئوری های رفتاری ، رهبری ……………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-1 رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-2 رفتار انسان گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-3 تحقیقات دانشگاه آیوا …………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-4 تحقیقات اوهایو……………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-10-2-5 تحقیقات میشیگان ………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-10-2-6 شبکه مدیریت …………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-10-2-7 چهار نظام مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-10-2-8 تحقیقات اسکاندیناوی……………………………………………………………………………………………………………………..35
2-10-3 تئوری های اقتضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………35
2-10-3-1 نظریه مسیر-هدف……………………………………………………………………………………………………………………………35
2-10-3-2 الگوی فیدلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-10-3-3 تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا………………………………………………………………………………………….35
2-10-3-4 زنجیره رفتاری رهبری …………………………………………………………………………………………………………………….36
2-10-3-5 مدل سه بعدی اثر بخشی رهبری……………………………………………………………………………………………………36
2-10-3-6 مدل مشروط وروم-ی تن…………………………………………………………………………………………………………………37
2-10-4 تئوری های نوین رهبری………………………………………………………………………………………………………………………37
2-10-4-1 رهبری کاریزما…………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-10-4-2 رهبری فرهمند ………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-10-4-3 رهبری خدمتگذار …………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-10-4-4 رهبری تحول گرا …………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-10-4-4-1 ویژگی رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………40
2-10-4-5 رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-10-4-5-1 ویژگی رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………………………….44
2-10-4-6 رهبری عدم مداخله گر …………………………………………………………………………………………………………………45
2-11 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………46
بخش سوم:فرهنگ یادگیری سازمانی
2-12 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
2-13 یادگیری چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-14 اندازه گیری یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-15 سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………48
2-16 انواع یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-17 سطوح یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-17-1 یادگیری فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-17-2 یادگیری تیمی-گروهی………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-17-3 یادگیری فرابخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-17-4 یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..52
2-18 فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
2-18-1 کارکرد های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………….55
2-19 فرهنگ یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….56
بخش چهارم:رویکرد یادگیری
2-19 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
2-20الگوی p3بیگز از یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..59
2-21 رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………64
2-21-1 رویکرد یادگیری عمیق………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-21-2 رویکرد یادگیری سطحی……………………………………………………………………………………………………………………….65
2-21-3 رویکرد یادگیری استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….66
2-22 تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………67

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-23 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل سوم
روش تحقیق
3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-2جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-3 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-4 قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………75
3-5 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5-1 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-5-2 روش میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-6 ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-6-1 مقیاس عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-6-2 مقیاس رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………..76
3-6-3 مقیاس سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-6-4 مقیاس فرهنگ یادگیری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *