مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

ی لازم برخوردار گردد.
جهت حفظ پایایی پرسشنامه، علاوه بر وجود مصاحبه به عنوان عامل مکمل، سعی خواهد شد تا در نحوه طراحی پرسشنامه مواردی همچون نوع بیان سوالات، جذاب بودن سوالات، وجود هماهنگی بین سؤالات و توجیه بودن پاسخ دهندگان نسبت به سؤالات کاملاً حفظ شود و از روش آلفای کرونباخ برای سنجش هماهنگی درونی سؤالات استفاده می شود.به طبع اگر میزان الفای کورنباخ از ۰٫۷ بیشتر باشد نشان دهنده پایای پرسشنامه خواهد بود.
برای تحلیل نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل نمونه و تعمیم آن به جامعه از روش آمار استنباطی استفاده خواهد. برای بررسی فرضیات از آزمون های همبستگی استفاده می شود و برای بررسی وضعیت متغیرها از آزمون میانگین جامعه آماری استفاده خواهد شد.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی و از طرف دیگر قوی ترین نهاد پشتیبانی سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. در میان رشته ها و انواع مختلف بیمه، بیمه اشخاص و به خصوص بیمه عمر و پس انداز از درخشندگی و جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا این نوع بیمه با مزایایی که در قسمت عمر آن نهفته است یعنی پرداخت سرمایه کامل در زمان فوت عادی و ۲ یا ۳ برابر و یا احیانا بیشتر در زمان فوت در اثر حادثه و عدم پرداخت حق بیمه در زمان از کار افتادگی و مزایای قسمت پس انداز شامل پرداخت سرمایه کامل در صورت حیات فرد در پایان مدت بیمه، سود مشارکت در منافع و … می تواند یک پوشش کامل برای هر فرد باشد (میرتبار، ۱۳۸۶). در واقع این نوع بیمه نامه ها علاوه بر اینکه به عنوان یک بیمه عمر، آسایش و آرامش را برای بیمه گذار فراهم می کنند، به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری نیز مطرح هستند (آقازاده و رزمجوی، ۱۳۸۶). با توجه به وجود مزایای آشکار بیمه های عمر و پس انداز برای استفاده کنندگان آن و باعلم به اینکه این بیمه نامه ها در مقایسه با سایر بیمه نامه ها از موقعیت مناسبی در کشور برخوردار نیستند، باید راهکارهایی جهت بسط و گسترش این بیمه نامه ها در میان اقشار گوناگون جامعه به کار رود که در این بین اعمال تکنیک ها و روش های اصولی بازاریابی در ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی و در نهایت شکل دهی تمایل به خرید این بیمه نامه ها امری ضروری به نظر می رسد.
۲-۲- تاریخچه بیمه عمر
بیمه عمر برای اولین بار در سال ۱۵۸۳ در انگلستان مرسوم گردید و سایر انواع بیمه مانند (بیمه بر ضد حریق و سرقت) به تدریج بعد از آن متداول شد. اولین قرارداد بیمه عمر روی “آقای ویلیام گینس” منعقد شده بود. مدت بیمه نامه ۱۲ ماه و نرخ حق بیمه ۸% بود. بیمه شده در اواخر سال فوت کرد و پس از مجادلات بسیار، سرانجام تجار لندن که دریافت کنندگان حق بیمه ایشان بودند، محکوم به پرداخت سرمایه شدند.
در آثار قرون وسطی اولین نشانه قرارداد بیمه مستمری دیده شده است. تا قرن هفدهم در کشورهای اروپایی بیمه عمر، صنعت شرط‌بندی روی فوت شخص ثالث بین دو نفر کم و بیش مرسوم بود. چون در این شرایط یکی از طرفین طبعاً آرزوی فوت شخص ثالث را داشت و اگر از فضایل اخلاقی هم بی‌بهره بود احتمالاٌ او را به توطئه‌ای برمی‌انگیخت. بیمه عمر عملی ناپسند و برخلاف مصالح جامعه و اخلاق حسنه تشخیص داده می‌شد و از طرف مقامات مذهبی و قضایی گهگاه ممنوع اعلام می‌گردید. همین امر سالیانی دراز موجب عقب‌ماندگی بیمه عمر گردیده بود. (جواهریان، ۹۲، ۱۳۷۳)
اولین شرکت بیمه عمر در سال ۱۷۶۲ در انگلستان تاسیس شد و اولین بررسی علمی درباره بیمه عمر در سال ۱۸۱۲ منتشر گردید. اولین بیمه عمر در ایران توسط یک نمایندگی و به نام اقای ” جبار صالح نیا ” که یک تاجر تبریزی بود و با سرمایه ۶۰۰ لیره انگلیسی صادر گردید.
در سال ۱۳۲۷ برای اولین بار بیمه جمعی عمر و بازنشستگی بین بیمه ایران و آستان قدس رضوی به نفع کارکنان بیمه گذار به امضاء رسید. اولین بیمه گروهی عمر و حوادث از سال ۱۳۴۲ آغاز شد و بانک مرکزی نخستین موسسه ای بود که کلیه کارکنان خود را در مقابل خطر فوت و از کار افتادگی در تیر ماه ۱۳۴۴ و به صورت گروهی بیمه نمود.
بیمه عمر به شکل امروزی بعد از بیمه‌های دریایی و آتش‌سوزی پدید آمده است با این حال ریشه‌ای بسیار کهن دارد. در دو قرن بعد از میلاد، اولین مشاور حقوقی رومی‌ها، جدول مرگ و میری ترتیب داد و قوانینی برای وقف و هبه وضع کرد که در قرن نوزدهم قسمت بزرگی از آن در رویه های قضایی اروپا مورد استفاده قرار گرفت.(جواهریان، ۹۱، ۱۳۷۳)
۲-۳- انواع بیمه نامه های عمر و تعریف آنها
ریشه بیمه عمر از مهم ترین نوع بیمه های اشخاص است که از تنوع فراوان برخوردار بوده و بسیار غنی است.
بیمه های عمر به سه دسته کلی ذیل تقسیم می شوند:
بیمه عمر تامین خطر فوت
بیمه عمر به شرط حیات
بیمه عمر مختلط (پس انداز)