مبانی نظری و پیشینهی تحقیق، مبانی نظری و پیشینه، قلمرو موضوعی تحقیق

 

۱-۷-۱- قلمـرو مکانی:
محدوده پژوهش در شهر شیراز بانک های نیمه خصوصی ملت و خصوصی مهر اقتصاد می باشد :
۱-۷-۲- قلمـرو زمانی:
قلمرو زمانی تحقیق در نیمه دوم سال۱۳۹۳ است .
۱-۷-۳- قلمـرو موضوعی :
قلمرو موضوعی تحقیق برر سی و اولویت بندی رفتار مالی مشتریان بانک های خصوصی مهر اقتصاد و نیمه خصوصی ملت درشهر شیراز می باشد .
۱-۸-ساختار تحقیق
به طور کلی در این فصل ضمن بیان مسأله تحقیق ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف و سوالات تحقیق ، نوع تحقیق نیز شرح و توضیح داده شده‌اند .کلیه مطالب ارائه شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات تحقیق ، مسیر کلی تحقیق حاضر را نیز مشخص ساخته است که در فصل های بعدی باتوجه به نوع مباحث مطرح شده در این فصل، هدف تحقیق دنبال می‌گردد .
فصـل دوم
مبانی نظری و پیشینهی تحقیق
۲-۱- مقـدمه
بانک ملت سهم قابل توجهی از منابع پولی کشور را در اختیار دارد، به همان نسبت هم در اقتصاد مملکت دارای نقش و اهمیت می باشد. اگر کارکنان بانک مسلح به دانش بانکی مورد نیاز باشند از یک طرف امین خوبی برای سپرده‌های مردم و از طرف دیگر کارگزار قابلی برای به جریان‌ انداختن منابع تودیعی ایشان بوده، ضمن اثرات سازنده در اقتصاد مملکت، منافع سپرده گذاران و بانک را نیز بیش از پیش تأمین خواهند نمود. برای آشنا شدن هر چه بیشتر با انواع موسسات پولی از جمله بانک ها و موسسات خصوصی نگاهی اجمالی بر تعاریف عملکردی این مجموعه‌ها می اندازیم. در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها تأثیر می گذارند شناسایی و تعیین میزان و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله مهمی می باشد. امروزه شرایط و موقعیت بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و عوامل تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت می باشد. عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، میزان سود سپرده ها، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می شود. امروزه این حقیقت غیر قابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار بر دوش مشتریان سنگیی می کند. مشتریان امروزه فرصتهای بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است. بنابراین همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در محیط رقابت و شرایط حاکم بر بازار بایستی جذب و حفظ مشتریان تجاری را سر لوحه برنامه‌های خویش قرار دهند.
۲-۲-تشکیلات و موسسات غیر تجاری:
این دسته از اشخاص حقوقی خصوصی در قانون تجارت تحت عنوان “تشکیلات و موسسات غیر تجاری” نام برده شده‌اند. این تشکیلات و موسسات، از گروهی افراد برای مقاصد غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی تشکیل شده است. صفت بارز این گروه از اشخاص حقوقی را می توان در مقاصد غیر تجای آنها دانست. اینگونه موسسات چون مشمول مقررات شرکتهای تجاری نمی باشند به آنها موسسه اطلاق می شوند و بعد از جمع آوری و رساندن خود به درجه‌ای که مورد قبول سازمان های زی ربط که در اینجا منظور بانک مرکزی می باشند رفته رفته می توانند خود را در نظام پولی و بانکی به صورت بانک خصوصی معرفی کنند که در این پایان نامه بانک مهر اقتصاد که از مجموع چندین موسسه خصوصی که بیشترین سهم آن را موسسه مالی و اعتباری مهر تشکیل می دهد را مورد مطالعه موردی قرار داده ایم.
۳-۲-تشکیلات و موسسات غیر انتفاعی:
این نوع موسسات، عبارتند از انجمن ها و تشکیلاتی که برای اهداف و مقاصدی بجز تحصیل سود و منفعت وتقسیم آن بین شرکا تشکیل می گردد که از نمونه‌های آنها می توان به صندوق‌های قرض الحسنه اشاره کرد که بیشتر برای رفع حوایج ضروری مردم تأسیس می شوند و تنها مدت کوتاهی در سال با کسب مجوز از بانک مرکزی قادر به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در قبال نگهداری مدتی مشخص از سپرده‌های مردمی نزد خود و سپس باز پرداخت این مبالغ تحت عنوان وام به متقاضیان می باشند. البته لازم به ذکر است که چون این موسسات برای مقاصد غیر انتفاعی تشکیل می شوند در مظان اتهام هستند و احتمال دارد تحت عناوین اعمال مشروع به فعالیتهای خلاف قانون و مصالح اجتماعی بپردازند. لذا موسسان برای تشکیل آن ها، علاوه بر ثبت نزد مراجع صالح، باید اجازه مخصوصی تحت عنوان (پروانه) از مقامات ذیصلاح دیگر نظیر وزارت کشور، نیروی انتطامی یا بانک مرکزی جواز دریافت نمایند.
ارائه خدمات مناسب به مشتریان همواره یکی از موارد مهم در نظام بانکداری بوده است، از سوی دیگر شناسایی زمان مناسب برای ارائه این خدمات نیز توجه بسیاری را معطوف خویش ساخته است. شناسایی زمان مناسب ارائه پیشنهادات نیز هم از نظر اثر بخشی پیشنهادات، (پذیرش مشتریان) و هم از نظر کارایی (صرف مناسب منابع) برای طراحان حایز اهمیت بوده است. در این جا سعی می کنیم تا با بهره گرفتن از تراکنش مالی مشتریان، زمان مناسب جهت پیشنهاد خدمات مورد علاقه مشتری شناسایی گردد، و سپس نتایج حاصل از پیش بینی روند آتی تراکنش های مشتری(روند مثبت، منفی و یا تغییر الگوی رفتاری) که در شناسایی زمان مناسب جهت پیشنهاد خدمات به چشم می خورند را بررسی کرد. این سرویسها بر اساس علایق مشتری و نتایج حاصل از پیش بینی الگوهای رفتاری شناسایی گردیده است.
با گسترش تجارت الکترونیک، سی
ستم های پیشنهاد دهن
ده به سرعت به عنوان ابزار اصلی برای تسهیل فروش مضاعف و افزایش وفاداری مشتریان مطرح شده است. یان و چن، (۲۰۰۱) وکیم یونگ و سونگ، (۲۰۰۵) سیستمهای پیشنهاد دهنده، نرم افزارهایی هستند که در حوزه سفارشی سازی خدمات در تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند.کیم، (۲۰۰۵)و گالوو،(۲۰۱۰).