جمع بندی و نتیجه گیری، ارزشیابی تکوینی، برنامه ریزی

 

سوار مینی بوس شدند تا به باغ جهانشهر برویم)
فعالیتهای ضمن درس (ارائه مطلب) 25 دقیقه
1- شروع ارائه – اختتام
بعد از اینکه به باغ جهانشهر رسیدیم وسایل را به قسمتی که از قبل فکرش را کرده بودم منتقل کردیم زیراندازی را که با خود برده بودیم پهن کردیم و بچه ها به صورت دایره روی آن نشستند. چند دقیقه برای آنها در مورد کارهایی که باید انجام بدهند صحبت کردم و قرار شد هر گروه از بچه ها تعدادی گیاه مختلف را از ریشه بکنند و با یکدیگر درباره ی آنها مشورت کنند و بعد از 5 دقیقه برگرند و گیاهان و ریشه های جمع آوری شده را طبقه بندی کنند و روی مقواهایی که با خود به همراه آورده اند بچسبانند تا در آخر کار درباره ی آنها توضیح دهند (البته برای آنها توضیح دادم که این گیاهان به عنوان علف هرز شناخته می شوند و برای کشاورزان فایده ای ندارند و فقط برای مصرف علوفه حیوانات استفاده می شوند. سپس کندن چند تای آنها ضرری ندارد و کمک می کند به آقای باغبان وگرنه ما هرگز نباید به گیاهان آسیب برسانیم و در حفظ آنها به خاطر فوایدی که به ما و طبیعت می رسانند کوشا باشیم.)
بعد از 5 دقیقه که بچه ها با شوق فراوان دنبال انواع ریشه ها و گیاهان بودند و من در کنار آنها مراقبشان بودم و با دقت کامل به سؤالات احتمالی آنها جواب می دادم بچه ها دوباره دور هم جمع شدند و هر گروه شروع به تفکیک و طبقه بندی و چسباندن انواع ریشه ها و قسمتهای مختلف گیاهان کردند و من نیز در کنار آنها با خوشحالی نظاره گر کار زیبای آنها بودم که با چه دقت و علاقه ای کارهایی را از آنها خواسته بودم انجام می دهند و با یکدیگر صحبت می کنند اگر گروهی چیزی کم داشت به هم دیگر کمک می کردند. چیزی که برای من خیلی لذتبخش بود این بود که نه تنها بچه ها به تفاوتهای ریشه ها و مختلف بوده آنها و قسمتهای مختلف گیاه اشاره می کردند بلکه به تفاوتهای انواع ساقه ها و برگها و … نیز توجه کرده بودند و ناخودآگاه ادامه ی تدریس بخش گیاهان را برای من سهل تر کرده بودند. لازم به ذکر است که از قبل چند نوع ریشه ی خوراکی (شلغم – پیازچه – تربچه) نیز تهیه و با کمک یکی از اولیاء در قسمتی از باغ کاشته بودیم و از بچه ها خواستیم هر کدام یکی از آنها را از زمین در بیاورند، درباره ی آن صحبت کنند و بعد با خود به خانه ببرند و مصرف کنند. همچنین چند نوع ریشه ی دارویی که از عطاری تهیه کرده بودم که ضمن تدریس آنها را نیز به بچه ها نشان دادم و درباره ی فایده های آنها صحبت کردیم.
ارزشیابی تکوینی (مرحله ای)
با طرح سوالات زیر به میزان آموخته های دانش آموزان گام به گام پی می بریم.
1- یک گیاه چند قسمت دارد.
2- ریشه ها چه فرقی با هم دارند.
3- سه ریشه ی خوراکی را نام ببرید.
فعالیتهای تکمیلی شامل زمان لازم 10 دقیقه
1- جمع بندی و نتیجه گیری:
بعد از اتمام کار از هر گروه می خواهم کار خود را به طناب و گیره ای که بین دو درخت بسته بودم وصل کنند همه به کارهای یکدیگر نگاه کنند و با هم صحبت کنند که چه چیزهایی یاد گرفتند، چه نتیجه ای از چسباندن انواع ریشه ها گرفتند، آیا در موقع انجام کار به مشکلی برخوردند، چگونه آن را حل کردند و از کدام دوست خود کمک گرفتند.
2- ارزشیابی پایانی (سنجش رفتار خروجی)
در این قسمت از گروه اول می خواهم که با نشان دادن یک گیاه قسمتهای مختلف آن را نشان دهند و نام ببرند.
از گروه دوم می خواهم درباره ی انواع ریشه ها صحبت کنند.
از گروه سوم می خواهم درباره ی ریشه های خوراکی صحبت کنند.
از گروه چهارم می خواهم بگویند چرا یک درخت را از ریشه در نیاوردند تا به تفاوت ریشه ی گیاهان کوچک و درختان بزرگ هم پی ببرند.
از گروه پنجم می خواهم درباره ی فایده ی ریشه در گیاهان و ضرورت حفظ گیاهان در طبیعت و … صحبت کنند تا مطمئن شوم به اهدافی که از قبل برنامه ریزی کرده بودم رسیده اند و اگر نقصی در کار بود با کمک خود بچه ها برطرف می کنیم.
3- تعیین تکلیف و فعالیتهای خارج از کلاس
به طور عملی به بچه ها یاد می دهم که چگونه یک پیاز را از قسمت ریشه در یک لیوان آب بگذارند و به چه مقدار آب بریزند که فقط به قسمت ریشه پیاز برسد بعد از آنها می خواهم که در منزل هر کدام یک پیاز داخل آب بگذارند و فردا به کلاس بیاورند و هر روز آن را مشاهده کنند آب آن را عوض کنند و مشاهدات خود را در گروه بیان کنند و با گروههای دیگر درباره ی آن مشورت و گفتگو کنند و به من گزارش دهند.