مفهوم و مصداق، مکتب کلاسیک، عمل مجرمانه

دانلود پایان نامه

 

)
خلاصه بحث
1- کیفر یا مجازات در همه زمانها وجود داشته است ، لیکن مفهوم و مصداق آن در طول زمان متحول گشته است .
2- مفهوم قدیمی مجازاتها در غالب موارد بشکل انتقام تجلی پیدا کرده است و به تعدیل نسبی ( دوره دادرسی خصوصی ) رسیده و امروز به تعدیل عمومی ( دوره دادرسی عمومی ) انجامیده است .
3- واکنش اجتماعی در مفهوم کنونی آن – سعی دارد که از مجازاتهای کلاسیک چون اعدام و زندان اجتناب ورزد و یا آنها را کاملاً کنار بگذارد و جانشین هایی را برای مجازاتهای مزبور بیابد .
بنابراین واکنش اجتماعی در مفهوم فعلی آن ، تنها محدوده به مجازات یا اقدامات تأمین یا تربیتی شود بلکه تدابیر جدیدی نیز ممکن است در آینده مطرح شود در قالب مجازاتهای قدیمی نمی گنجد .
مبحث سوم اهداف مجازات
الف- اهداف مجازات در حقوق عرفی
بند1- هدف اخلاقی کیفر ( سزادهی)
عدالت و اخلاق ، از قدیمترین اصول بوده اند و در جوامع مختلف بشری بر مجازات اثر گذاشته وفکر اعمال و اجرای آنرا بوسیله اجتماع پدید آورده اند
در هدف اخلاقی یا سزادهی مجازات،تاکید اصلی بجای آنکه بر مجرم و اوضاع و احوال شخصی و یا فشارهایی باشد که وی برای ارتکاب جرم با آنها روبرو بوده ، بر عمل مجرمانه قرار می گیرد
در این معنی هدف آنست که مجرم بخاطر خطایی که مرتکب شده است تنبیه گردد.هر چند این نوع از انتقام گیری توسط جامعه، رسماً بوسیله فلسفه فایده گرایی یا اصالت نفع ژرمی بنتام مدون گردید لیکن در گذشته داغ و علامت زدن ،غل و زنجیر کردن، در معرض دید عموم قرار دادن مقصر و اعتراف بجرم و تقاضای بخشش مجرم در ملاء عام همگی تاکید بر ویژگی مکافاتی و سزادهی کیفر داشته است در میان مکاتب حقوق جزا ، آن دسته از مکاتبی که معتقد به وجود اراده آزاد نزد مجرم هستند ( مانند مکتب فئوکلاسیک ) روی هدف اخلاقی یا مکافاتی مجازات تاکید نموده اند بر عکس مکاتبی که معتقد بوجود اراده آزاد مجرم نیستند به این هدف مجازات هم اعتقادی ندارند.
حقوق مذهبی نیز همیشه معتقد بوده باید بین تقصیر و مجازات یک تناسبی وجود داشته باشد و اصولاً وجود یک عنصر اخلاقی در کلیه جرائم نشان دهنده این است که مجازات، کیفر عمل مقصرانه است . بطوریکه تقصیر کمتر، مجازات کمتر و تقصیر بیشتر مجازات بیشتر را موجب می شود کانت و ژوزف دوستر برای جنبه اخلاقی مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده و تنها هدف مجازات راهمین هدف اخلاقی و اجرای عدالت می دانستند بعبارت دیگر کانت مفهوم مجازات مبتنی بر عدالت مطلق را می پذیرد و مجازات را همچون کفاره لازم برای جبران شر حاصله از جرم تلقی می کند
بنابراین همانگونه که بیان شد در گذشته و در نظر جامعه غایت مطلوب از مجازات این بود که گناهکار رابا اعمال شکنجه و آزار به کیفر اعمال خود برسانند در برخی دانشمندان نیز مطلقاً مجازات را در این هدف خلاصه نموده اند ، اما این اندیشه بتدریج رو به افول نهاده ، بطوریکه در دهه های آخر سده 17 و اوایل سده 18 میلادی بکلی از میان میرود بدین ترتیب در حال حاضر دیگر هدف اخلاقی و سزادهی ، هدف اساسی و منحصر به فرد کیفرنمی باشد هر چند این هدف در قالب مجازات هنوز یکی از پایه های تصمیمات و احکام محکومیت کیفری را تشکیل می دهد
بند 2- هدف ارعاب
مقصود از این نظریه این است که افراد جامعه با هراس و بیم ازکیفر ، در آینده مرتکب جرم نشوند، زیرا وجود ضمانت اجراهای کیفری و ترس از دستگیری و خطر مجازات از عواملی است که بسیار می تواند نقش کاهش دهنده در میزان ارتکاب جرایم داشته باشد بهمین دلیل در انتخاب مجازاتها از طرف مقنن ، همیشه ترساندن جای بزرگی داشته است که قانونگذار را وا می دارد برای اعمالی که شدیدترین بی نظمی راایجاد می کند، سخت ترین مجازات را پیش بینی نماید.
بنیانگذاران مکتب کلاسیک ، مخصوصا بکار یا و بنتام نیز معتقد بودند که ترس از مجازتهای مقرر در قانون باعث میشود که مجرمین احتمالی از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری نمایند بعلاوه خود مجرم نیز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد که هر گاه در آینده باز هم مرتکب جرم دیگری شود همین سرنوشت شوم و وحشتناک و حتی شدید تر از آن در انتظار اوست
بنابراین با توجه به مطالب گفته شده ارعاب بعنوان یکی از اهداف مجازات دو اثر عمده را دارا می باشد
2-1- ارعاب عمومی
منظور از پیشگیری عمومی اینست که با اعمال مجازات نسبت به مجرمین ، اشخاص غیر مجرم و آن دسته از افرادی که مستعد ارتکاب جرم بوده و یا احیاناً قصد ارتکاب جرم را دارند منصرف شوند و ترس از مجازات باعث شود هیچگاه گرد ارتکاب جرم نگردند، بهمین لحاظ است که قانوگذار اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و بنابراین مجازاتهای را پیش بینی می کنند که به لحاظ شدت، سرعت، حتمیت اجراء افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.