بایگانی نویسنده: مدیر سایت

تعریف قانونی، قانون تجارت، تعریف قانون

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 1-2- انواع اسناد تجاریبرات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از اسناد تجاری هستند. در اینجا ضروری است ابتدا به تعریف اسناد تجاری از... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای تعریف قانونی، قانون تجارت، تعریف قانون بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید به موجب بند ب ماده 108 ق.آد.م یکی دیگر از موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی این است که خواسته در معرض تضییع و تفریط... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

معاملات با حق استرداد، اموال غیر منقول، مفهوم سند رسمی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید منظور از صلاحیت محلی عملکرد مأمور در محدوده‌ای است که برای تنظیم سند در آن محدوده منصوب شده است ماده 2 قانون ثبت در مورد صلاحیت محلی... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای معاملات با حق استرداد، اموال غیر منقول، مفهوم سند رسمی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2-2- خواسته عین معین باشدعین عبارت است از مالی که وجود محسوس و مادی داشته و به طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد. نوع دوم از خواسته،... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، اجرای احکام مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 4-3- مرجع صالح پس از اقامه دعویهرگاه خواهان در ضمن اقامه دعوی درخواست تأمین ننماید می‌تواند پس از اقامه دعوی درخواست خود را مطرح... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، اجرای احکام مدنی بسته هستند

صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ج) درخواست بعد از اقامه دعویاین درخواست ممکن است، به دو صورت مطرح شود، نخست: در جریان دادرسی، یعنی تا وقتی که حکم صادر نشده است. سپس،... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در حقوق ایران با اجرای تأمین خواسته مال خوانده در اختیار خواهان قرار نمی‌گیرد. اما در حقوق فرانسه نهادی دیگری نیز وجود دارد که به... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، تعریف قانونی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در ماده 493 ق.آ.د.م نوع و میزان تأمین تعیین نشده و تنها به عبارت «تأمین مناسب» اکتفا نموده است پس دادگاه با توجه به محکوم ‌به و احتمال... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، تعریف قانونی بسته هستند

قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید الف) نوع تأمینبا دقت در قسمت اخیر ماده 424 ق.آ.د.م که بیان می‌دارد: «… درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا بسته هستند

قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون جدید آیین دادرسی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2- تاریخچه اعاده دارسیبعد از انقلاب مشروطیت نخستین قانونی که در مورد آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون جدید آیین دادرسی بسته هستند