اثرات زیست محیطی و سیاسی گردشگری

 اثرات سیاسی گردشگری گردشگری با ایجاد شغل و درآمد باعث کاهش احتمال آشوب‌های سیاسی در کشورها می شود. هچنین هر […]

کاداستر

همان گونه که بیان شد کلمه کاداستر از کلمه یونانی Katastichon به معنی “دفترچه یادداشت” گرفته شده است، این واژه […]

استاندارد ۱۴۰۰۰ مجموعه ای از استاندارد ها است که موارد زیر را در بر می گیرد:

سیستم مدیریت زیست محیطیبدین مفهوم است که واحد های تولیدی و بخش های وابسته به آنها به طور پیوسته و […]

عوامل داخلی بروز تاخیرات در طول اجرای پروژه (در پروژه های ساختمانی)

عوامل داخلی – عوامل مرتبط با برآوردهای نیروی انسانی و زمان عدم تناسب نفرساعت برآورد شده با مجموعه فعالیت های تخصیص […]

آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM

بر اساس آمار بخش انرژی آمریکا، امروزه بیش از ۷۶ میلیون ساختمان مسکونی و نزدیک به ۵ میلیون ساختمان تجاری […]

علل تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

علل تغییر در پروژه ممکن است منشا خارجی داشته و یا متاثر از فشارهای داخلی که بر پروژه در حال […]

مسئولیت مدنی دولت و محیط زیست

    ​ از آنجائیکه دولت یکی از نهادهای نوظهور بوده و قدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان […]

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

​ یکی از دستاوردهای جرم‌شناختی فردی کردن مجازات ها می باشد که می تواند در انتخاب و اجرای مناسب برنامه‌های […]

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسائل اخلاقی و عفّت عمومی و استفاده از اهرم های […]

ازدواج سفید و نکاح معاطاتی -نظر امام خمینی

  امام خمینی(ره)نیز نوشته است: «ایقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد […]