بایگانی دسته: متفرقه

قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید اعتراض برات به دو صورت انجام می پذیرد صورت اول به اعتراض نکول و صورت دوم اعتراض به عدم تأدیه که ذیلاً بطور جداگانه مورد بررسی و... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری بسته هستند

تعریف قانونی، قانون تجارت، تعریف قانون

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 1-2- انواع اسناد تجاریبرات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از اسناد تجاری هستند. در اینجا ضروری است ابتدا به تعریف اسناد تجاری از... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای تعریف قانونی، قانون تجارت، تعریف قانون بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید به موجب بند ب ماده 108 ق.آد.م یکی دیگر از موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی این است که خواسته در معرض تضییع و تفریط... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2-2- خواسته عین معین باشدعین عبارت است از مالی که وجود محسوس و مادی داشته و به طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد. نوع دوم از خواسته،... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

معاملات با حق استرداد، اموال غیر منقول، مفهوم سند رسمی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید منظور از صلاحیت محلی عملکرد مأمور در محدوده‌ای است که برای تنظیم سند در آن محدوده منصوب شده است ماده 2 قانون ثبت در مورد صلاحیت محلی... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای معاملات با حق استرداد، اموال غیر منقول، مفهوم سند رسمی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، تعریف قانونی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در ماده 493 ق.آ.د.م نوع و میزان تأمین تعیین نشده و تنها به عبارت «تأمین مناسب» اکتفا نموده است پس دادگاه با توجه به محکوم ‌به و احتمال... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، تعریف قانونی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در حقوق ایران با اجرای تأمین خواسته مال خوانده در اختیار خواهان قرار نمی‌گیرد. اما در حقوق فرانسه نهادی دیگری نیز وجود دارد که به... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ج) درخواست بعد از اقامه دعویاین درخواست ممکن است، به دو صورت مطرح شود، نخست: در جریان دادرسی، یعنی تا وقتی که حکم صادر نشده است. سپس،... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، اجرای احکام مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 4-3- مرجع صالح پس از اقامه دعویهرگاه خواهان در ضمن اقامه دعوی درخواست تأمین ننماید می‌تواند پس از اقامه دعوی درخواست خود را مطرح... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، اجرای احکام مدنی بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید با توجه به اینکه امر ابلاغ نقش مهمی در اجرای حکم و سایر امور مربوط به پرونده داشته بنابراین، یکی از شروط اجرای حکم نحوه‌ی ابلاغ به... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی بسته هستند