بایگانی دسته: متفرقه

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 1- تعاریف لغوی و اصطلاحی فرجام‌خواهیفرجام در لغت به معنای « پایان، انجام، عاقبت، سود و فایده» آمده است. فرجام خواهی از طرق فوق... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور بسته هستند

آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید در خصوص زمان اخذ تأمین محکوم‌به مالی بند الف ماده 386 ق.آ.د.م مقرّر می‌‌دارد: «چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی بسته هستند

قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون جدید آیین دادرسی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2- تاریخچه اعاده دارسیبعد از انقلاب مشروطیت نخستین قانونی که در مورد آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون جدید آیین دادرسی بسته هستند

قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید الف) نوع تأمینبا دقت در قسمت اخیر ماده 424 ق.آ.د.م که بیان می‌دارد: «… درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا بسته هستند

اهداف و کاربردها، تحصیلات تکمیلی، در نظام حقوقی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید الف) بیان مسئلهقانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی در هر کشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای اهداف و کاربردها، تحصیلات تکمیلی، در نظام حقوقی بسته هستند

تعاریف و تاریخچه، ارزش اقتصادی، اتباع بیگانه

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین،... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای تعاریف و تاریخچه، ارزش اقتصادی، اتباع بیگانه بسته هستند

قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، سهولت دسترسی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید «در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و…» «حق مالی امتیازی است که... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، سهولت دسترسی بسته هستند

قانون جدید آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی ایران

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید د: قرار تأمین به نفع خواهان در هر دعوای مالی ممکن و دادگاه مکلف به پذیرش آن است، اما تقاضای خوانده برای صدور قرار علیه خواهان دادگاه... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون جدید آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی ایران بسته هستند

قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه 105نتیجه گیری 106پیشنهادات 108منابع و مآخذ 110چکیده انگلیسی 116نشانه‌های اختصاریق.ا.ا.م قانون... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی بسته هستند

مقررات بین المللی، اسناد بین الملل، تعاون و همکاری

  برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشوراست در صورت لزوم می تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان نماینده مذهبی او در موسسه... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای مقررات بین المللی، اسناد بین الملل، تعاون و همکاری بسته هستند